Czech Innovation Festival v Berlíně přinese světovou premiéru

Czech Innovation Festival, jehož třetí ročník proběhne od 18. do 19. dubna 2018, se zabývá perspektivami inovací zaměřenými na oblast ICT. Aktuální program cílí zejména na problematiku umělé inteligence.

Czech Innovation Festival slouží jako česko-německá platforma spolupráci a věnuje se také rozvoji české startupové scény.

Letošní zahájení ve světové premiéře obstará nový prezentační projekt Czech Innovation Expo.

Unikátní výstava využívající špičkové technologie přináší ohlédnutí za stoletou historií naší země v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Jedná se o další významný projekt Českých center věnovaný oslavám 100. výročí republiky.

Světová premiéra Czech Innovation Expo

Letošní Czech Innovation Festival bude zahájen prvním veřejným představením Czech Innovation Expo, projektu Českých center, který interaktivně prezentuje minulé i současné české klíčové hráče na poli vědy, výzkumu a inovací. Česká republika má však v rámci celého festivalu také další „želízka v ohni“.

Vědci ze dvou největších českých technických univerzit představí nové mezinárodní AI Center v Praze a zajímavý brněnský výzkumný projekt zaměřený na umělou inteligenci. Právě „umělá inteligence“ je hlavní téma letošního ročníku. Zástupci špičkových IT firem, jako je Avast, a ambiciózních, inovativních projektů, jako je GoodAI Applied, pohovoří o boomu v oblasti umělé inteligence, a to nejen v businessu.

„Hlavním obsahovým cílem Czech Innovation Expo je představit stoletou historii ČR v oblasti vědy, výzkumu, tradičních průmyslových značek, ale také nastupující generaci představitelů vědeckého, inovativního a podnikatelského prostředí,“ říká Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.

Celý program zakončí Czech Startup Pitch, ve kterém se představí úspěšné české startupy s krátkými prezentacemi. Hvězdou programu (provázenou velkým očekáváním) však zůstává Czech Innovation Expo. Za jeho realizací stojí Česká centra společně s týmem odborných spolupracovníků zastupujících několik specializovaných partnerů, a to za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Zbrusu nový projekt ukazuje české inovativní projekty a jejich tvůrce. V současné době probíhají jednání o uvedení české premiéry v Brně. Odsud by pak měl dále putovat do Itálie a do Španělska.

Ojedinělá výstava vybavená špičkovou technikou sestává ze tří základních pilířů tvořených rodokmeny českých vědců, inovátorů, průmyslníků a značek, interaktivní vícevrstvou inovační mapou České republiky a prezentací inovativních produktů. Iniciátory celého projektu jsou Jan Špunda (Česká centra) a Robin Čumpelík (Česká inovace).

Tvůrci si vytyčili ambiciózní cíle: průřezově představit technologickou vyspělost českého národa, přičemž forma prezentace měla vycházet z nejmodernějších prezentačních technik. Mobilní aplikace pro chytrá zařízení návštěvníkům umožní interaktivní přístup k informačnímu obsahu výstavy, a to i po ukončení prohlídky expozice. Projekt je přichystán v českém a anglickém jazyce.

Koncem března letošního roku se v pražské Galerii Českých center uskutečnilo neveřejné „preview“ projektu Czech Innovation Expo. Oficiální uvedení je však plánováno až na 18. dubna 2018 v rámci berlínského festivalu. Czech Innovation Expo představuje jediný a svého druhu zcela unikátní projekt, který by v této míře a rozsahu nemohl být realizován bez odborné přípravy, spolupráce a supervize technologických partnerů.

Nové výstavní pojetí

Výstava je koncipovaná jako soubor pohyblivých schémat (piktogramů) které mají za úkol vysvětlit princip českých vynálezů a inovací. Zároveň mohou nabídnout divákovi detailnější informace, které získá stisknutím tlačítka na zapůjčeném tabletu. Tablet, nebo jakékoli chytré zařízení se tak stává nezbytným průvodcem po celé expozici. Po namíření objektivu kamery na tvar nebo objekt se na displeji objeví animace nebo 3D vizualizace daného vynálezu zasazená do prostředí expozice společně se stručným popisem. Reálné exponáty chybí, jsou latentní – stejně jako jakákoli myšlenka nebo inovace s ní spojená.

V druhé části výstavy je možné prostřednictvím virtuální reality „navštívit“ přímo vybrané autory a s jejich výkladem se blíže seznámit s vynálezy i příběhem, který se k jejich vzniku váže. Virtuální realita nám umožňuje cestovat v prostoru i čase, můžeme se tak projet legendární Slovenskou strelou v době jejího vzniku, objevit neznámé světy pod elektronovým mikroskopem Armina Delonga, navštívit byt Otto Wichterleho nebo ovládat Kaplanovu turbínu.

Ve třetí části si může divák prostřednictvím dotykové obrazovky prohlédnout rodokmen všech vynálezců, vědců a úspěšných firem. Zde si může přečíst mnoho detailních informací z historie i současnosti, doplněné o obrazové přílohy a fotografie. Zároveň se může prostřednictvím interaktivní mapy České republiky seznámit s inovačním ekosystémem ČR.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme