CzechInvest a Vysoká škola chemicko-technologická podepsaly memorandum o spolupráci

Společnými silami chtějí podporovat vědecko-výzkumné pracovníky v začátcích podnikání.

Ředitel CzechInvestu Patrik Reichl a rektor VŠCHT Pavel Matějka podepisují memorandum o vzájemné spolupráci
Ředitel CzechInvestu Patrik Reichl a rektor VŠCHT Pavel Matějka podepsali memorandum o vzájemné spolupráci

V první polovině srpna 2020 podepsaly agentura CzechInvest a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze memorandum o spolupráci. Obě instituce v něm přislíbily vzájemnou podporu vědy a výzkumu a výměnu informací například v oblasti alternativních energií, nanotechnologií, bezpečnosti potravin, vodíkových technologií či průmyslové farmacii.

Memorandum není první vzájemnou spoluprací. CzechInvest a VŠCHT už se podílely na otevření Centra aplikovaného farmaceutického výzkumu (Pharmaceutical Applied Research Center, The Parc). To propojuje novou generaci vědců s předními farmaceutickými i akademickými odborníky, kteří pak společně pracují na urychlení procesu inovací v oblasti výzkumu a vývoje léčiv. Ve čtvrtek 27. srpna 2020 centrum za doprovodu generálního ředitele CzechInvestu Patrika Reichla, rektora VŠCHT Pavla Matějky a dalších akademiků navštívil premiér Andrej Babiš. Představitelé společnosti Zentiva představili projekt The Parc, diskutovala se i další spolupráce.

Sdílené zkušenosti poslouží CzechInvestu například v rámci připravovaného projektu na podporu technologických startupů. Dalším společným cílem je podpora vědecko-výzkumných pracovníků při zakládání vlastních technologických firem neboli spin-offů. „Tato vize jde ruku v ruce s Inovační strategií České republiky 2019–2030, jejímž cílem je mimo jiné podpora tuzemských inovativních podniků. Dobrý vědec či výzkumník nemá automaticky i podnikatelské znalosti. Proto je důležité, aby těmto lidem při vstupu do tržního prostředí někdo podal pomocnou ruku,“ říká ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

„Spolupráce s CzechInvestem znamená posílení pozice VŠCHT Praha při spolupráci s průmyslovými partnery a především při zakládání startupů a spin-off firem. Na škole chceme podporovat podnikavost akademických pracovníků, ale také doktorandů, případně i mladších studentů. Jsme přesvědčení, že možnost vyzkoušet si realizaci vlastního nápadu přispěje nejen k jejich osobní kariéře, ale celkově k technologickému rozvoji v Česku. Osobně věřím, že spolupráce s CzechInvestem přispěje k zájmu nadšenců pro nové technologie pracovat a vzdělávat se právě na naší univerzitě,“ říká profesor Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Inovace a byznys
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme