Budoucnost je v inovacích. Vláda představila Inovační strategii České republiky 2019-2030

Česká republika se chce stát inovačním lídrem Evropy. Premiér Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), představil společně s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem v pondělí 18. února 2019 Inovační strategii České republiky 2019-2030. Konferenci, která detailně zveřejnila rámcový plán Strategie, uspořádal Úřad vlády ČR a RVVI za účasti osobností českého akademického a podnikového inovačního prostředí.

„Je skvělá zpráva, že máme konečně jasnou inovační strategii, že se chceme dostat mezi špičku Evropy, mezi státy jako Švédsko, Dánsko, Švýcarsko a Finsko, které se již před patnácti lety rozhodly jít touto cestou a dnes patří mezi nejvíce prosperující země,“ řekl k významu nově zaváděné Inovační strategie ČR premiér Andrej Babiš.

Vláda přijala Inovační strategii ČR (1 MB) jako klíčový vládní dokument. Strategii zpracovala RVVI, která má odpovědnost za její naplňování, a to v přímé gesci předsedy Rady a premiéra v jedné osobě. Současně s tímto rozhodnutím je vláda připravena zavést novou strategii České republiky coby země pro budoucnost The Czech Republic: The Country For The Future.

Fotografie z představení strategie a odpoledního bloku s příklady z praxe

„Důsledné naplnění strategie není jen o tom, že se posuneme v žebříčku inovativních společností do první evropské ligy. Pokud se nám to podaří, posílíme tím finální produkci, tvorbu přidané hodnoty, která se bude vytvářet v České republice. To bude znamenat vyšší mzdy, vyšší ziskovost pro firmy a logicky i vyšší příjem státu. Současně tím posílíme naši nezávislost,“ doplnil k vlastnímu přínosu klíčového dokumentu premiér.

Aktuálně je připraven rámcový strategický plán, který zahrnuje kompletní inovační řetězec od podpory základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum, vývoj až po průmyslové aplikace a podporu podnikových inovací. Vůbec poprvé se na takto strategickém dokumentu shodli všichni hlavní aktéři inovačního ekosystému: Akademie věd, nejvýznamnější vysoké školy, zástupci velkých firem, malého podnikání, výzkumné organizace i ministerstva.

Konferenci věnovanou Inovační strategii České republiky 2019-2030 zahájil úvodním projevem předseda vlády, v dopoledním debatním bloku se účastnili garanti všech devíti strategických pilířů, konkrétně Silvana Jirotková (CzechInvest), Petr Očko (MPO), Pavel Doleček (MŠMT), Vladimír Dzurilla (vládní zmocněnec pro IT), Pavlína Adam (Ministerstvo zemědělství), Václav Kobera (Ministerstvo dopravy), Josef Kratochvíl (Úřad průmyslového vlastnictví), David Koppitz (MMR) a Petr Dvořák (RVVI).

Jednotlivé pilíře zahrnují oblasti: 

  • Financování a hodnocení výzkumu a vývoje
  • Inovační a výzkumná centra
  • Národní start-up a spin-off prostředí
  • Polytechnické vzdělávání
  • Dgitalizace
  • Mobilita a stavební prostředí
  • Ochrana duševního vlastnictví
  • Chytré investice
  • Chytrý marketing.

Odpolední konferenční blok byl věnován významným příkladům z praxe. Přední čeští výzkumníci zde prezentovali realizované inovační projekty, jmenovitě vznik tuzemského superhubu pro umělou inteligenci, nanotechnologické nátěry zlepšující kvalitu ovzduší, systém efektivního čerpání vody z pouštního vzduchu, katalyzátor pro kosmické technologie či možnosti využití nejvýkonnějšího laseru na světě.

Celý program moderoval místopředseda RVVI Karel Havlíček, který je zároveň hlavním autorem dokumentu Inovační strategie ČR.

Doporučujeme