CzechInvest: Dvě třetiny nových investic mají v tuzemsku vysokou přidanou hodnotu

Pandemie koronaviru pomohla uspíšit snahy CzechInvestu posledních let. Krizi navzdory roste podíl investic s vysokou přidanou hodnotou. To znamená investic technologicky orientovaných nebo navázaných na výzkum a vývoj ve strategických oblastech.

V roce 2020 se jednalo o dvě třetiny všech CzechInvestem dojednaných investic. V roce 2018 a 2019 přitom kritéria vysoké přidané hodnoty splňovala pouze pětina nových projektů. Další čtvrtina loňských projektů je smart, tedy chytře lokalizovaná, což znamená, že prospívají danému regionu, zejména pak těm strukturálně postiženým. Téměř 80 procent z dojednaných investic tvoří expanze – rozšiřování operací firem již usídlených v Česku. Situace v tuzemsku také kopíruje mezinárodní trendy.

  • CzechInvest v roce 2020 dojednal 27 investičních projektů
  • Firmy v Česku plánují investovat 15,3 miliardy korun
  • Nejvíce projektů míří do Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje

„V roce 2020 jsme dojednali 27 nových investičních projektů, do kterých firmy přislíbily v budoucích letech investovat 15,3 miliardy korun. I přes určitý pokles spojený s pandemií koronaviru mají investoři stále zájem o umístění svých projektů do České republiky. Navíc jsme očekávali snížení počtu projektů kvůli přísnějším podmínkám vyplývajících z novely zákona o investičních pobídkách. O to víc nás těší, že i přes tyto skutečnosti dvě třetiny všech dojednaných investic přináší vysokou přidanou hodnotu,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Jedná se o historicky nejvyšší podíl projektů s vysokou přidanou hodnotou, mezi které se řadí centra sdílených služeb, technologická a IT centra i výrobní projekty, které investují do digitalizace a automatizace. Nové investiční projekty se soustředí zejména na výrobu a vývoj softwaru v centrech strategických služeb. Mezi oblasti podpory investic, na které se CzechInvest v loňském roce zaměřoval, patřila elektromobilita, vývoj software, oblast healthtech, datová centra, umělá inteligence a pokročilé materiály. Situace v tuzemsku tak kopíruje mezinárodní trendy.

„Hezkým příkladem investice s vysokou přidanou hodnotou, která jde navíc ruku v ruce s trendem digitalizace, jsou aktivity společnosti Wandera CZ. Firma plánuje rozšířit centrum pro vývoj software se zaměřením na bezpečnost a správu mobilních dat v okrese Brno-město. rPET InWaste pak plánuje vlastní výzkum, vývoj a zpracování PET vloček na recyklát, který následně využije na výrobu nových recyklovatelných plastových lahví. Jsem rád, že i v této složité době firmy mají chuť investovat a přicházejí s takovými zajímavými projekty,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Téměř 80 procent z dojednaných investic tvoří expanze – rozšiřování operací firem již usídlených v ČR. Nejvíce peněz u nás v následujících letech vedle tuzemských společností plánují investovat Američané, Japonci a Finové. Z hlediska počtu projektů jsou to rovněž Spojené státy, následuje Švýcarsko, Velká Británie, Japonsko, Německo a Čína. Největší příliv projektů a expanzí CzechInvest v loňském roce zaznamenal ve Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Nelze však říct, že pandemie koronaviru investiční trh nezasáhla vůbec.

„Investoři se musí potýkat s vysokou mírou nejistoty, která pandemii provází, a tak často odkládají finální rozhodnutí o umístění investice. S většinou investorů, s nimiž jsme byli v kontaktu v loňském roce a kteří projevili zájem v Česku investovat, proto jednáme a komunikujeme i letos. Pro lepší představu – jedná se téměř o 80 procent firem z loňského roku,“ vysvětluje ředitelka Divize investic a zahraničních aktivit Veronika Zajícová a dodává: „Všeobecně se spíše čeká na vývoj trhu a poptávky. Firmy se na svoji globální působnost, tedy aktivity v jednotlivých zemích a na jednotlivých kontinentech, začínají dívat ve světle pandemie a musí lépe promýšlet své dodavatelské řetězce. To může být příležitost přilákat do Česka nové technologické firmy.“

Určitou roli hraje i novela zákona o investičních pobídkách z podzimu 2019, jejímž cílem je podpořit pouze projekty s nejvyšším přínosem pro region a stát. „To, že investoři po přijetí novely nějakou dobu vyčkávají a s novými podmínkami se seznamují, je přirozené. Nižší počet žádostí o investiční pobídky jsme očekávali a je to ostatně v souladu se záměrem novely. Ne všichni investoři, se kterými jednáme, navíc o pobídky žádají. V loňském roce takových projektů bylo necelých 50 procent,“ upřesňuje Reichl.

Co je co?

Investice s vysokou přidanou hodnotou – investice technologicky orientované či navázané na výzkum a vývoj, někdy též nazývané high-tech investice v klíčových doménách (AI & Digital, EcoTech, HealthTech, Kreativní průmysly, Letecký a kosmický průmysl, Mobilita, Obranný průmysl a Pokročilé výrobní technologie).

SMART investice – chytré investice, které prospívají danému regionu, nemusí nutně přinášet vysokou přidanou hodnotu, ale pomáhají řešit nějaký problém či situaci v dané lokalitě (například málo pracovních příležitostí, odliv obyvatel nebo revitalizace brownfieldu).

Přislíbená investice – investice je přislíbená v okamžiku, kdy investor oznámí, že se rozhodl investovat v ČR určitou částku do konkrétního typu činnosti a případně zaměstná určitý počet lidí. Děje se to zpravidla na samém začátku realizace investičního případu v ČR. V loňském roce firmy přislíbily v tuzemsku investovat 15,3 miliardy korun. Jedná se jak o projekty, které chtějí čerpat investiční pobídky, tak projekty, které o pobídky nežádají.

Vybrané investice

Wandera CZ – společnost plánuje rozšířit centrum pro vývoj software se zaměřením na bezpečnost a správu mobilních dat v okrese Brno-město. Vláda schválila její žádost o investiční pobídku, protože se jedná o investiční akci s vysokou přidanou hodnotou, která je v souladu se současnými trendy spojenými s digitalizací a potřebou zabezpečit přenosná elektronická zařízení. Společnost plánuje investovat 57,8 milionu korun a vytvořit 24 vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Wandera CZ pro svoji investici získala pobídku v podobě slevy na dani z příjmů právnických osob

rPET InWaste – společnost plánuje zavést výrobu průmyslového regranulového plastu rPET v okrese Brno-venkov. Vláda schválila její žádost o investiční pobídku, protože se jedná o investiční akci s vyšší přidanou hodnotou. V rámci této investice bude realizován vlastní výzkum a vývoj, investice bude mít vysoce příznivý dopad pro státní rozpočet a má podporu Jihomoravského kraje. Dále přispěje k posílení dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci České republiky. Společnost plánuje investovat 133,1 milionu korun a vytvořit 18 nových pracovních míst. Společnost rPET InWaste získala investiční pobídku ve formě slevy na dani z příjmů právnických osob

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Podpora investic

Doporučujeme