CzechInvest online: Spolupráce s firmami, školami i výzkumem pokračuje

Přesunem Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně na příští rok svět nekončí. „Strojírenským firmám budeme i nadále všemi dostupnými prostředky pomáhat, aby krizi zvládly a byly konkurenceschopné na zahraničních trzích,” říká ředitel agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest Patrik Reichl.

Pandemie covid-19 razantně změnila způsob práce agentury CzechInvest, která má v popisu práce lákání zahraničních investic do České republiky, podporu malých a středních podniků a startupů.

„Hodně pracujeme se zahraničními klienty, takže jsme se přesunuli do režimu online. To nám v jistém smyslu pomohlo a zefektivnilo naši práci, protože jsme uspořili prostředky a čas. S partnery a klienty ze zahraničí i v tuzemsku jsme tudíž komunikovali pouze po internetu. Agentura se kromě toho zapojila do mnoha kompenzačních opatření, která připravila vláda a ministerstvo průmyslu a obchodu, některá kompenzační opatření jsme přímo administrovali a realizovali. Organizovali jsme například Hack the Crisis, čili hackathon, jehož cílem bylo podpořit nápady a projekty, které pomáhají v boji s pandemií koronaviru,” líčí změny v agentuře její generální ředitel Patrik Reichl.

Skutečnost, že se ve změněných podmínkách nebude od 5. října konat 62. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, považuje Reichl za logické vyústění letošní mimořádné situace. „Samozřejmě nás to mrzí, protože na této akci jsme měli vždy možnost potkat se s našimi klienty, partnery ze strojírenství. Svět tím ale nekončí, dále snažíme pomáhat českým firmám ve strojírenství tak, aby byly konkurenceschopné,” připomíná Reichl.

V souvislosti s nastupujícími trendy a aktuálními výzvami generální ředitel zároveň upozorňuje, že agentura CzechInvest podporuje už téměř deset let i startupové projekty.

„Vyhledáváme v tuzemsku zajímavé inovativní projekty, pracujeme se studenty a univerzitami, pomáháme vědecko-výzkumným aktivitám českých firem,” konstatuje Patrik Reichl. Cíl je jasný: české firmy potřebují být úspěšné na zahraničních trzích a jejich výrobky musí být schopné soutěžit s konkurenčními nabídkami v těchto teritoriích.

SERIÁL: Podpora strojírenství a veletržní aktivity v době pandemie

Převzato z podkladů ČTK Protext

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme