CzechInvest posílá start-upy do celého světa

Technologické konference, akce pro hledání investorů, ale i tříměsíční stáže nabízí agentura CzechInvest inovativním firmám. Tyto akce zavedou podniky na tři kontinenty.

Severní Amerika, Evropa i Asie jsou místa, kam se díky agentuře CzechInvest mohou vydat české inovativní společnosti, které se chtějí prosadit na zahraničních trzích. V nabídce jsou technologické konference, akce zaměřené na hledání investorů i tříměsíční akcelerační programy.

Od roku 2010 podporuje CzechInvest začínající inovativní společnosti − start-upy, doma i v zahraniční. Nabízí účast ve čtyřech programech CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch, které jsou přizpůsobeny pro různé fáze vývoje společnosti, a v kosmickém inkubátoru ESA BIC Prague.

„Pomáháme stejně tak začínajícím společnostem, jako již zavedeným firmám, které chtějí své aktivity rozšířit na zahraniční trhy a hledají tamní investory a obchodní partnery,“ říká Markéta Havlová, ředitelka Odboru start-upů v CzechInvestu, a dodává: „Společnostem nabízíme padesáti- až stoprocentní finanční podporu na služby jako jsou mentoring, poradenství, letenky, pronájem kanceláří v zahraničních destinacích nebo školení na téma ochrany duševního vlastnictví, které pro ně zároveň zajistíme prostřednictvím sítě našich partnerů.“ CzechInvest soustřeďuje svou podporu na pomoc s internacionalizací českých firem, pro které může být expanze v začátcích jejich podnikání finančně velmi náročná.

Co programy nabízejí?

CzechStarter a kosmický inkubátor ESA BIC Prague jsou zaměřené především na pomoc začínajícím společnostem prostřednictvím specializovaného mentoringu šitého na míru a konají se v České republice. Další tři programy jsou zaměřené na rozvoj byznysu v zahraničí.

Program CzechDemo nabízí možnost prezentovat produkty a navázat první kontakty v zahraničí. „V rámci tohoto programu zajišťujeme společnostem výstavní stánek a bohatý doprovodný program na předních technologických konferencích, jako je CES Las Vegas, TechCrunch Disrupt San Francisco, Slush Tokyo, Web Summit Lisabon a dalších. V letošním roce se plánujeme zúčastnit celkem osmi konferencí na třech kontinentech,“ doplňuje Havlová.

Díky programu CzechAccelerator mají firmy možnost během tří měsíců rozvíjet svůj byznys ve vyspělých regionech, jako je Silicon Valley, New York, Londýn a Singapur. V rámci pobytu tak mohou přizpůsobit svoje byznysové plány specifikům zahraničních trhů. Se získáváním know-how jim pomohou mentoři v zázemí lokálních inkubátorů a nejenom v praktických záležitostech se mohou přímo v místě obrátit na zástupce CzechInvestu či jeho „sesterské“ agentury CzechTrade.

Během týdenního semináře CzechMatch firmy absolvují obchodní schůzky s potenciálními partnery či zákazníky a představí se zahraničním investorům. Přihlášky do jednotlivých programů přijímá CzechInvest v konkrétních výzvách, které se otevírají během celého roku. Kompletní informace včetně podmínek účasti v projektu jsou dostupné na www.podporastartupu.cz.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Kateřina Glazar-Kynclová, odbor start-upů, CzechInvest (info@podporastartupu.cz).

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme