CzechTrade nabízí po celém Česku služby regionálních konzultantů

Od začátku roku 2017 agentura CzechTrade spolupracuje s regionálními kancelářemi CzechInvestu. CzechTrade tak rozšířil své služby pro místní podnikatele.

CzechTrade v roce 2017 slavil 20. výročí svého založení. K jubileu si agentura na podporu exportu „nadělila“ rozšíření svých aktivit o ty regionální, nyní pomáhá podnikatelům napříč celou republikou.

Od začátku roku 2017 totiž naplno spolupracuje s regionálními kancelářemi agentury CzechInvest, jejíž pracovníci nyní působí také jako zástupci CzechTradu. Díky tomu mohou podnikatelé své plánované exportní aktivity a ambice konzultovat ve všech krajských městech, kde s nimi tamní regionální konzultanti agentury CzechTrade ochotně proberou všechny možnosti a podmínky vstupu na zahraniční trhy.

„Regionální zástupci díky svým detailním znalostem všech činností agentury CzechTrade a přehledné orientaci v rámci krajů mohou podnikatelům nabídnout všechny potřebné informace a služby v dané oblasti. Obchodníci tak získají veškeré cenné rady a poznatky od agentur CzechTrade, CzechInvest i Agentury pro podnikání a inovace na jednom místě,“ říká generální ředitel CzechTradu Radomil Doležal.

Základní informace o zahraničních prezentacích na jednom místě a v domácím prostředí

Regionální konzultanti pro zájemce nejprve zajistí prvotní kontakt s agenturou a projednají s nimi základní otázky, které následně usnadní jejich rozhodování o vstupu na konkrétní zahraniční trh. V případě potřeby jim předají kontakty na příslušné oborové specialisty v konzultačních týmech v centrále CzechTradu nebo přímo na vedoucí zahraničních kanceláří agentury.

„Podstatným přínosem těchto prvních setkání s regionálními konzultanty je pro podnikatele úspora času i nákladů. Zájemci se od představitelů vládní agentury CzechTrade dozvědí relevantní informace, které by jinak museli zjišťovat na několika místech,“ říká Doležal.

Velkou výhodou je nepochybně i to, že veškerá tato jednání probíhají v jejich domácím prostředí. Podnikatelé se informují o způsobu fungování zahraniční sítě CzechTradu, možnostech vlastní prezentace na zahraničních trzích, například ve formě účasti na veletrzích či výstavách. Získají také kompletní přehled možných placených i neplacených služeb agentury.

Kromě toho regionální konzultanti mohou poskytnout i konkrétní informace z jednotlivých zahraničních teritorií a oborů, které jsou příslušnými představiteli CzechTradu považovány za nejzajímavější.

S rozvojem sítě regionálních konzultantů došlo také ke vzniku nového oddělení v centrále. „Hlavním úkolem tohoto oddělení je koordinovat spolupráci právě mezi regiony a pracovníky zahraničních kanceláří,“ vysvětluje Radomil Doležal a dodává, že jeho dalším a neméně významným úkolem bude také prohlubování povědomí o aktivitách CzechTradu v regionech. „A to nejen mezi podnikatelskou veřejností, ale i u orgánů státní správy a místních samospráv, respektive u subjektů, které se zabývají hospodářskou činností a ekonomickými vazbami se zahraničím,“ říká generální ředitel CzechTradu.

Ve kterých městech působí exportní konzultanti?

 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
 • Jihlava
 • Karlovy Vary
 • Liberec
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Plzeň
 • Praha
 • Ústí nad Labem
 • Zlín
 

Kontakty na exportní konzultanty naleznete na webových stránkách CzechTrade.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Miroslav Manďák, vedoucí oddělení regionální sítě ČR, CzechTrade (miroslav.mandak@czechtrade.cz).

Doporučujeme