Další krok k výstavbě nových jaderných zdrojů – Dukovany II získaly souhlasné stanovisko EIA

Česká republika je o krok blíž k výstavbě nových jaderných zdrojů (NJZ). Přispějí k naplňování cílů nízkoemisní energetiky a zvýší energetickou bezpečnost i soběstačnost České republiky. Ministerstvo životního prostředí v procesu EIA, tedy v rámci posouzení vlivu na životní prostředí, vydalo souhlasné stanovisko k projektu Dukovany II.„Podařilo se realizovat další milník, co se týče jaderných zdrojů v České republice. Zapojena do něj byla česká a zahraniční veřejnosti,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jaderné zdroje chápeme v celé jejich šíři, proto nás logicky zajímaly, zajímají a zajímat budou názory veřejnosti. A to nejen tuzemské, ale také našich sousedů. O Dukovanech II se tak průběžně jednalo s obyvateli Maďarska, Rakouska i Německa.“

Souhlasné stanovisko obsahuje mimo jiné řadu environmentálních podmínek, které mají zmírnit a kompenzovat vliv na životní prostředí a obyvatele. Potřebné povolení vládou schválený investor – skupina ČEZ – získala po třech letech od předání oznámení záměru. Podmínky uvedené v dokumentu jsou závazné pro navazující řízení. Nejdřív se podle stavebního zákona bude jednat o řízení o územním rozhodnutí o umístění stavby. Potřebnou dokumentaci podle dostupných informací už investor připravuje, stejně jako podklady pro podání žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení podle atomového zákona.

„Učinili jsme další významný krok v harmonogramu přípravy nového jaderného zdroje. Krok, na kterém jsme dlouho pracovali. Oznámení EIA jsme předali Ministerstvu životního prostředí v červenci 2016 a účast v tomto procesu byla hodně náročná. Ministerstvu i zpracovatelům posudku jsme poskytli obrovské množství údajů, samozřejmě jsme se účastnili diskuzí i veřejných projednání a věřím, že jsme vše podrobně vysvětlili,“ dodává předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Kompletní podklady a materiály, včetně stanoviska, jsou veřejně dostupné na portálu CENIA. Se stanoviskem MŽP a dalšími informacemi se lze seznámit na webu Ministerstva životního prostředí.

Milníky procesu EIA pro nové jaderné zdroje v lokalitě Dukovany:

  • Oznámení EIA předala skupina ČEZ na MŽP v červenci 2016.
  • Závěr zjišťovacího řízení vydalo MŽP v prosinci 2016.
  • Dokumentace EIA k záměru NJZ v lokalitě Dukovany v českém jazyce byla předána na MŽP v listopadu 2017.
  • V dubnu 2018 se uskutečnily mezistátní konzultace k dokumentaci EIA se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskou republikou.
  • V květnu 2018 se konalo veřejné projednání v Maďarsku, v červnu 2018 pak veřejné diskuze v Rakousku (Vídeň) a v Německu (Mnichov), následně se rovněž v červnu 2018 uskutečnilo veřejné projednání v ČR (Zimní stadion Třebíč).
  • V lednu 2019 ČEZ dodal poslední vyžádané doplňující a vysvětlující podklady nezbytné pro zpracování posudku.
  • V červnu 2019 byl dopracován a na MŽP předán oponentní posudek.
  • V srpnu 2019 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA k projektu Dukovany II.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme