Další státy USA zpřísňují požadavky na welfare zvířat

Ke změnám zákonů a nařízení pro zajištění většího prostoru pro telata, stájí bez gestačních a porodních klecí a volného chovu drůbeže přistupují další státy USA.

Po soudem potvrzené ústavní kompatibilitě kalifornského tzv. Návrhu 12 přicházejí se změnami požadavků na podmínky chovu státy New Jersey, kde je již zákon v platnosti, a Massachusetts, kde vstoupí v platnost na konci srpna 2023.

Ilustrační fotografie

Sdružení producentů masa a farmářské organizace předpokládají, že nová legislativa bude pro producenty vepřového masa znamenat nezbytné investice a náklady ve výši 290 až 350 milionů dolarů, které budou podle Národní rady producentů vepřového masa ve větší míře přeneseny na spotřebitele. Průměrné ceny masa mají do roku 2028 vzrůst až o 13 %.

Za posledních dvacet let přijalo podobné předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat v chovu prasat 11 států. Dva z těchto států, Kalifornie a Massachusetts, přijaly kromě omezení pro lokální chov a produkci také omezení maloobchodního prodeje – faktický zákaz prodeje vepřového masa pocházejícího ze zvířat chovaných v klecích nebo přímých potomků takových zvířat, stejně jako ze zákona vyplývající zákaz prodeje v případě nevyhovujících podmínek chovu skotu a drůbeže.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Největšími producenty vepřového masa v USA jsou Iowa, Minnesota a Severní Karolína. V roce 2022 upravovaly zákony o welfare zvířat chovatelské podmínky pro 3 % prasat chovaných v USA. S výjimkou Michiganu každý stát s existujícím zákazem chovu v klecích vyprodukoval od roku 2018 v průměru méně než 1 % celkové produkce vepřového masa Spojených států. Ohio se stane státem s největší produkcí vepřového masa (3,7 % produkce USA) se zákazem chovu v klecích až nařízení v roce 2026 vstoupí v platnost na jeho území.

Změny v požadavcích na welfare zvířat vyvolávají reakce na straně jejich odpůrců i stoupenců. Skupina federálních zákonodárců se snaží k aktuálnímu zákonu o zemědělství (Farm Bill) připojit Zákon o omezování obchodu se zemědělskými produkty (Exposing Agriculture Trade Suppression Act), který by měl na federální úrovni zamezit vzniku takových regulací států, které omezují obchod se zemědělskými produkty napříč USA. Na druhou stranu byl představen také federální návrh zákona nazvaný PIGS Act, jehož cílem je zakázat používání gestačních a porodních klecí na federální úrovni.

Očekává se, že změny v oblasti welfare zvířat, navzdory tradiční prioritě sektoru masa a silné pozici organizací zastupujících na politické úrovni farmáře a producenty masa, budou mít vliv na ceny masných produktů. Tak jako roste import hovězího masa z Brazílie do USA, očekává se také nárůst importu vepřového masa z Kanady a Mexika. Dosavadní import vepřového do USA pochází především z Kanady, Mexika, Dánska, Polska a Brazílie, nicméně USA zůstávají zároveň druhým největším světovým exportérem, kdy export pětkrát převyšuje import.

Změny v regulacích pro welfare zvířat na straně USA i EU, aktuální změny na trzích v kontextu geopolitické situace a trend friendshoringu tvoří příležitosti pro nové investiční projekty i obchodní spolupráci. Vzhledem k tomu, že ČR aktuálně nemá platné schválení pro vývoz masa a masných výrobků do USA a žádost k povolení vývozu společně se schvalovacím procesem je možné zahájit pouze ve spolupráci s konkrétními výrobci a exportéry, tak v případě zájmu o tento trh se neváhejte obrátit na Ministerstvo zemědělství ČR případně přímo na zemědělskou diplomatku ČR v USA.

Autorka: Tereza Černá, zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme