Vlastníci nemovitostí mají nejvyšší čas. Daň musejí zaplatit do konce května

Daň z nemovitých věcí musí letos drtivá většina majitelů bytů, domů či pozemků zaplatit do středy 31. května. Složenky dostávali poplatníci do schránek do 25. května.

Pokud vám poukázku do čtvrtka 25. 5. pošta nedoručila, měli byste se okamžitě obrátit na svůj místně příslušný finanční úřad.

Ilustrační fotografie

„Každý by měl mít svou složenku u sebe do 25. 5. Jestliže vám nedorazila, určitě se obraťte na místní finanční úřad, pod který vaše nemovitost spadá. I když majitelům nemovitostí složenka nepřišla, její platba je povinná a nedá se omluvit,“ potvrzuje šéfka účetní firmy UOL Účetnictví Jana Jáčová.

„Poplatníci daně z nemovitých věcí nedostávají složenky najednou. Pořadí záleží na tom, v jakých lokalitách nemovitosti máte. Pokud vlastníte nemovitosti spadající pod vícero finančních úřadů, dostanete složenku do schránky mezi posledními,“ připomíná ještě Michal Jelínek z poradenské společnosti V4 Group.

Placení daně se ani v roce 2023 nevyhne žádný vlastník nemovitosti. Zatímco přiznání musejí podávat na finanční úřad jen ti, kteří si pořídili nemovitost v loňském roce, daň platí všichni majitelé bytů, domů či pozemků prakticky bez výjimky.

Dalšími dvěma nejzazšími termíny pro zaplacení daně jsou 31. srpen a 30. listopad 2023. Tyto lhůty ovšem platí jen ve specifických případech (viz níže).

Zrušení bezplatné složenky

„Od roku 2023 je zrušena bezplatná daňová složenka. Za složenku, jíž poplatníci dostanou v letošním roce, musejí zaplatit dle aktuálního ceníku České pošty,“ informuje tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Hana Baráková.

Za doručení klasické poštovní poukázky A si Česká pošta účtuje 52 korun. V případě, že je zaplacená částka vyšší než 5 000 korun (do 50 000 Kč) zvyšuje se poplatek na 60 korun.

Podnikatelé už letos poukázky ve schránkách nenajdou vůbec. Pokyny k platbě jim dorazí do datových schránek, které byly všem OSVČ povinně zřízeny do 31. března 2023. Složenku neobdrží ani ti, kteří si nechávají příslušné údaje posílat e-mailem.

Další informace Finanční správy ČR k tomu, jak zaplatit daň z nemovitých věcí

„Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky. Prostřednictvím datové schránky jsou tyto informace zasílány jejím držitelům,” doplňuje mluvčí.

  • fyzická osoba bez datové schránky dostane poštou daňovou složenku,
  • fyzická osoba bez datové schránky, která se přihlásila k odběru pokynů emailem, dostane email
  • fyzická osoba přihlášená k platbě přes SIPO platí dle zadání SIPO
  • fyzické a právnické osoby s datovou schránkou dostanou pokyny do datové schránky

Do pěti tisíc platíte najednou

Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musí ji poplatník tradičně zaplatit najednou, a to do května.

Pokud platí více než pět tisíc, mohou plátci částku uhradit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu. Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají první splátku koncem srpna a druhou koncem listopadu.

Podrobnosti k dani z nemovitých věcí

Pokud je vaše celková daň z pozemků nebo ze staveb menší než 30 korun, což platí pouze ve výjimečných případech, platit nemusíte. Doplňme, že v případě spoluvlastnictví se daň platí vždy.

Jak na to? Informace najdete i v e-mailu

Majitelům, kteří měli každoročně z povinností spojených s daní z nemovitých věcí těžkou hlavu, chtěla finanční správa usnadnit život. Proto podnikatelé, kteří o to požádají, dostávají už šest let všechny potřebné údaje na svou e-mailovou adresu. K této službě jste se mohli přihlásit i letos, ale pouze do 15. března 2023 na finančním úřadě.

„Jestliže se poplatník přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostává místo složenky zprávu na jím určenou adresu a v příloze obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace obsahuje stejné údaje, které jsou uvedeny na alonži složenky,“ doplňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Lukáš Heřtus.

Na alonži (horní oddělitelná část poukázky) jsou uvedeny celková výše daně z nemovitých věcí, termíny splatnosti splátek, přeplatek nebo nedoplatek a adresa finančního úřadu, kam odevzdáváte přiznání a kde daň platíte.

Novou výši daně oznamuje berňák nejčastěji na takzvaném hromadném předpisném seznamu. Tento seznam je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Nejčastější způsoby placení daně:

  • bezhotovostní převod – z účtu poplatníka na účet finančního úřadu
  • na poště – běžná složenka, do roku 2023 složenka bez poplatku
  • prostřednictvím SIPO – platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2023.

„Nejpohodlnější způsob jak daň zaplatit je prostřednictvím internetového bankovnictví. Složenka obsahuje i QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ dodává zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje. Kdo vlastní více domů, bytů či pozemků v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 korun, najde v obálce jen jednu složenku. Platby za všechny nemovité věci v kraji jsou mu sečteny dohromady.

Kdo platí více než 5 000 korun nebo má majetek na území různých krajů, najde v obálce více složenek. Platí to například pro majitele bytu v Praze, který zároveň vlastní chalupu na Šumavě (v Jihočeském kraji), a to bez ohledu na výši daně odváděné z obou nemovitostí.

Vlastníte-li byt v Praze, ale trvalé bydliště máte například ve Strakonicích, přiznání podáte a zaplatíte daň tam (u toho místně příslušného finančního úřadu), kde se nachází daná nemovitost – tedy v tomto případě v hlavním městě.

Uklidnit je potřeba držitele družstevních bytů. Daň za družstevní byt totiž platí přímo družstvo, takže samotným družstevníkům finanční úřad žádnou složenku neposílá. Starosti s platbou si nemusejí dělat ani majitelé, kteří hradí tuto daň prostřednictvím tzv. SIPO (viz níže)

Placení přes SIPO

Počínaje rokem 2016 zavedla Finanční správa možnost platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemce o tento způsob placení odevzdá nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období svému správci daně „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ spolu se spojovacím číslem SIPO. V daném roce a ani později se už nebude muset o nic starat, daň bude hrazena zcela automaticky.

Pozor na spoluvlastnický podíl

Pokud vlastní nemovitost víc majitelů, podává daňové přiznání obvykle jen jeden z nich (není ovšem podmínkou). Tohoto poplatníka pak berňák považuje za jejich společného zástupce a jedná jen s ním.

Je ale možné, aby jednotliví spoluvlastníci podali přiznání jen za svůj spoluvlastnický podíl, kdy je zákonem nastavená minimální daň 50 korun. V takovém případě podává každý ze spoluvlastníků do 1. února daňové přiznání a daň zaplatí pouze ze svého podílu.

Pokud jste v uplynulém roce nemovitost prodali či darovali a v daném kraji vám žádná jiná nezbyla, nepodávali jste ani daňové přiznání a daň rovněž platit nebudete. Dům, byt či pozemek lze z platby daně odhlásit velmi jednoduše.

„Musíte však finančnímu úřadu oznámit, že jste nemovitost prodali. Není na to žádný formulář, stačí napsat zprávu “volnou formou”.  Úřad za prohřešek pokuty ve skutečnosti nevystavuje, ale rozhodně je lepší finanční úřad o této skutečnosti informovat,“ radí Michal Jelínek. Tuto skutečnost jste ovšem měli písemně oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 31. 1. 2023.

Nízký úrok vám odpustí

Sankcím se letos opozdilci vyhnou pět pracovních dní, pak už je ale finanční úřad za nezaplacenou daň potrestá.

„Pokud se stane, že platbu do konce května z nějakého důvodu nestihnete, nemusíte se hned bát pokut a úroků z prodlení. Finanční úřad pár dní po termínu ještě přimhouří oči. Od 7. června už ale dlužné částky za úroky nabíhají bez milosti,“ doplňuje Jana Jáčová. Úroky z prodlení činí aktuálně (v závislosti na repo sazbě ČNB, která je nyní na 75 procentech) 21 procent z vyměřené daně za rok.

„Pokud nicméně úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu dvou set korun, finanční úřad jej odpustí,“ doplňuje poradkyně Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Jak daň zaplatit?

Bankovním převodem na účet krajského finančního úřadu s předčíslím 7755, které je určeno pro daň z nemovitosti. Dalšími variantami jsou platba složenkou na poště, nebo přímo v pokladně krajského finančního úřadu.

Bankovní účty jednotlivých (místně příslušných) finančních úřadů

Jako variabilní symbol použijete rodné číslo poplatníka nebo IČO, pokud se jedná o právnickou osobu.

Konstantní symbol bude:

  • Při bezhotovostní platbě převodem z účtu – 1148
  • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149

Vládní balíček daň zvýší

Na závěr připomínáme, že daň z nemovitosti čekají velké změny, a to v souvislosti s vládním úsporným balíčkem. Dotknou se ale až plateb za rok 2023, tedy příští rok.

Daň se může zvýšit až na dvojnásobek, někde ale vlivem místních koeficientů vzroste jen o třetinu. „Jak přesně se konkrétní změny projeví, se dozvíme nejdříve za pár měsíců. Jasné v tuto chvíli je, že se počítá s navýšením daně tak, aby část příjmů putovala i do státního rozpočtu,“ popisuje Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

Její zvýšení dopadne především na společnosti investující do nemovitostí, kterým skokově narostou náklady. Co se týče dopadu na domácnosti, zvýšení daně z nemovitostí by nemělo mít zásadnější vliv na poptávku po bydlení. I po navrženém zvýšení nepůjde o zásadní položku pro domácnosti,” domnívá se Michal Jelínek.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme