Daňové přiznání s poradcem odevzdejte do 3. července. Škod se neobávejte, experti jsou pojištěni

Podnikatelé, kterým vyplňuje přiznání k dani z příjmu daňový poradce, mají letos čas do pondělí 3. července. Co by si měli podnikatelé pohlídat a jak postupovat, jestliže se poradce dopustí chyby?

Drtivá většina zástupců firem či podnikatelů, kteří nevyužívají služeb daňového poradce nebo nemají ze zákona povinný audit, odevzdala přiznání za rok 2022 do 3. dubna respektive 2. května.

Tři podnikatelé na schůzce, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Na splnění své povinnosti má více času zhruba 300 tisíc subjektů s povinným auditem účetní závěrky či fyzických osob, které svěřují přiznání do rukou poradce. Vyplnit a odeslat berňáku jej musejí do 3. července. V týž den musí mít finanční úřad na účtu zaplacenou daň.

„Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává poradce, prodlužuje se mu lhůta do počátku července každoročně. Do konce března ale nemusí, tak jako dřív, doručovat na finanční úřad plnou moc,“ popisuje poradce Michal Dvořáček.

To ovšem neznamená, že plná moc nemusí být správci daně předložena vůbec. V současné době podle zákona stačí, když daňový subjekt splní svoji povinnost vůči finanční správě například v červnu (nejpozději ale v okamžiku podání přiznání).

Boom zájmu o poradce zastavila paušální daň

Podle průzkumu z roku 2020 si najímalo v té době daňového poradce přes třicet procent tuzemských drobných podnikatelů. O tři roky dříve přitom využilo v Česku posunutý termín jen patnáct procent fyzických osob (plus zhruba dvě pětiny firem).

„Zvlášť u fyzických osob zájem o služby daňových poradců do předloňského roku stoupal. Od roku 2013 do roku 2021 narostl více než trojnásobně,“ říká daňová poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová.

Předloni jich nicméně opět ubylo díky zavedení paušální daně. Tu aktuálně využívá asi 100 tisíc živnostníků (ve výsledku to znamená, že daňové přiznání vyplňovat a posílat berňáku nemusejí).

Máte už aktivovanou datovou schránku? Přiznání můžete podat jen elektronicky

Proč podnikatelé přiznání odkládají?

Pro mnoho živnostníků a zástupců podniků je praktickým důvodem k odkladu přiznání a zaplacení daně nedostatek peněz na účtech na počátku kalendářního roku.

„Začátek roku bývá pro řadu společností finančně náročný, proto se jim odložení platby hodí. Mnoho firem i OSVČ také povinnost nechává na poslední chvíli a pak zjistí, že účetní a firmy nestíhají,“ upozorňuje daňový poradce KODAP Vlastimil Sojka.

Menší část firem tak činí z nutnosti kvůli svému byznysu v zahraničí. Například dceřiné společnosti zahraničních podniků čekají na závěrky a daňová přiznání mateřských společností v jiných státech.

Kdo se povinnosti nevyhne?

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podávají na finanční úřad všichni, kteří měli za loňský rok příjmy ve výši alespoň 15 tisíc korun. Pokud má podnikatel v daném roce příjmy i ze zaměstnání, příjmový limit se mu snižuje na šest tisíc korun.

Od letošního roku se sice spodní hranice příjmů ze zákona posouvá z 15 na 50 tisíc, to se ovšem projeví až v přiznání za zdaňovací období 2023, tedy příští rok na jaře.

Nebojte se oslovit experta

Oslovit poradce se podle expertů vyplatí, pokud podnikatelé neuplatňují pro výpočet daně výdajové paušály, mají nárok na více slev či odpočtů, nebo (logicky) nevyužívají zmíněnou novinku v podobě paušální daně.

„Daňovému poplatníkovi se v Česku žije krušně, stíhá ho spousta povinností a současný právní řád se rychle mění. Sám mám problém vyznat se v zákoně o dani z příjmu. Ačkoli jsem daňový profesionál, výjimek je v daňových zákonech tolik, že je ani neumím spočítat,“ popisuje daňový poradce David Hubal.

Jednoduché daně přitom slibuje vláda už několik let. V roce 2020 byla sice přijata novela zákona o dani z příjmu, k zásadnímu zjednodušení a odstranění výjimek ale nevedla.

Další změny v daních z příjmů představila letos v květnu vláda Petra Fialy v takzvaném konsolidačním balíčku. Omezena byla sleva na manžela/manželku, končí takzvané školkovné či sleva na studenta. Více si přečtěte v článku Konsolidační balíček přináší mnoho změn v daních. Které to jsou a koho se týkají? na BusinessInfo.cz.

Daňoví poradci musejí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit.

Blanka Štarmanová, poradkyně

Lidé se mohou od poradce dočkat nejen cenných rad, jak uplatnit všechny slevy a odpočty, ale daňový expert především minimalizuje riziko omylů. Pokud přece jen udělá chybu, je za ni odpovědný poplatník, nicméně může na svém poradci vymáhat náhradu škody.

„Daňoví poradci musejí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji nakonec uhradit,“ připomíná daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

K profesionálnímu přístupu poradce patří plnění stanovených smluvních závazků, pojištění odpovědnosti a upozornění klientů na blížící se termíny pro odevzdání přiznání či zaplacení vyměřené daně. Jediné, co by si měl poplatník sám ohlídat, je včasné dodání veškerých informací včetně účetních podkladů. Za správnost těchto údajů je samozřejmě zodpovědný sám podnikatel.

Za zpracování jednoduchého daňové přiznání obvykle zaplatíte poradci 1500 až 3000 korun s tím, že o něco levnější je přiznání, kde OSVČ uplatňuje paušální výdaje (od 30 do 80 procent).

Přehled termínů:

Termín přiznání daníVracení přeplatku
Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel provedl roční zúčtování15. února 2023Výplata za březen,
duben 2023
OSVČ podávající přiznání v řádném termínu3. dubna 20232. května 2023
OSVČ podávající daňové přiznání elektronicky2. května 20232. června 2023
Daňové přiznání s daňovým poradcem3. července 20232. srpna 2023

Poradci ručí i za to, že firma nepere špinavé peníze

Během každé daňové uzávěrky dochází v Česku k hromadnému porušování zákona, aniž by o tom většina hříšníků věděla. Všichni účetní, kteří vypočítávají daně jak fyzickým, tak právnickým osobám, totiž potřebuje od státu speciální oprávnění, přičemž většina firemních účetních ani živnostníků takové povolení nemá. Úřady sice toto porušování většinou tolerují, ale daňové poradenství bez certifikace přesto není pro účetní bez rizika. 

„Účetní i daňoví poradci jsou takzvané povinné osoby, které musejí své klienty zároveň kontrolovat a identifikovat, zda například neprovádějí trestnou činnost. Podle zákona AML (Anti Money Laundering) má účetní i daňový poradce povinnost nahlásit Finančnímu analytickému úřadu, pokud odhalí např. praní špinavých peněz, financování terorismu a podobně. Běžný účetní, neznající detailně specifika daňové soustavy, tak vystavuje riziku trestního postihu nejen sebe, ale i svého klienta,“ popisuje daňová poradkyně Marcela Lonková.

Pozor na pokuty!

Pokud se s přiznáním poplatník opozdí po 3. červenci pouze o méně než pět pracovních dnů, žádné sankce z prodlení mu nehrozí. V kalendáři si tedy může podtrhnout 10. července, což je datum, dokdy ještě může podat DAP bez postihu. V případě delšího zdržení už se ale pokutě nevyhne.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty). Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, pokuta bude minimálně 500 korun.

Zhruba stejný postih vás čeká, pokud nezaplatíte včas daň. Opozdilcům pak neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik desetin promile za 24 hodin. Roční penále činí aktuálně 21 procent (je tvořeno repo sazbou ČNB, jež se před rokem výrazně zvýšila kvůli inflaci, tradičně navýšenou o 14 procentních bodů).

Blanka Štarmanová připomíná poplatníkům ještě jedno úskalí: „Daňový poradce sice o nutnosti provedení platby, její výši a způsobu jejího provedení podnikatele informuje, peníze na účet za něj ale nepošle.“ Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude platit on. Dnem úhrady daně se rozumí datum, kdy má finanční úřad peníze na účtu, nikoli ten, kdy jej z vašeho účtu odešlete, případně, kdy na poště zaplatíte složenku.

Případné přeplatky na dani z příjmu se začínají zpracovávat a vyplácet až po nejpozdější lhůtě pro podání DAP (tj. po 3. červenci 2023, a to do 30 dnů), a platí to i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu. Do měsíce od zmíněného termínu tedy musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz (viz tabulku).

Výjimkou jsou případy, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění pochybností), nebo kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.

Jakub Procházka

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme