Daňový balík: Víc podnikatelů dosáhne na paušální daň

Daleko více podnikatelů bude moci od letošního roku využívat paušální daň z příjmů. V praxi to znamená, že se mohou s finančním úřadem domluvit na pevné výši ročního odvodu a odpadá jim administrativa spojená s vypočítáváním a placením daní.Změna je součástí daňového balíku, který schválili poslanci, a na konci dubna podepsal prezident Miloš Zeman. Účinnosti by měla novela nabýt k 1. červnu letošního roku.

Novinka se vyplatí především těm podnikatelům, kteří nevyužívají výdajové paušály a každý rok odvádějí do státní kasy daň i po započtení všech slev a odečitatelných položek.

Požádat o stanovení daně z příjmů fyzických osob na rok 2017 paušální částkou budou moci podnikatelé na finanční správě ještě letos, nicméně nemají mnoho času.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Více informací najdete v našem speciálu Změny pro podnikatele od roku 2018.

Se žádostí spěchejte

„Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky, že žádosti o stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období roku 2017 je možno podávat nejpozději do 31. 5. 2017,“ uvádí mluvčí FS ČR Petra Petlachová na webu Finanční správy ČR.

Vyrozumění přijde těm, kteří se neopozdí, letos na sklonku léta. Ostatní mají smůlu a budou si muset počkat až na zdaňovací období 2018. Podrobnosti najdete na webu Finanční správy.

„Podnikatelům dáváme prostor pro výrazný úbytek administrativy, úsporu času, nákladů a v neposlední řadě možnost lepšího plánování finančních toků,“ říká ministr financí Andrej Babiš.

„Zatímco dosud tohoto institutu využívalo méně než 40 subjektů, po odstranění legislativních bariér a zpřístupnění paušální daně širšímu okruhu subjektů očekáváme mnohonásobně vyšší zájem,“ doplňuje náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Příjmy do pěti milionů

Zájemců by mohlo být řádově více. Nově si totiž budou moci o paušální daň zažádat i ty fyzické osoby, které mají kromě nezávislé činnosti příjmy i ze zaměstnání. To rozšiřuje okruh potenciálních žadatelů o desítky tisíc plátců. Podmínkou je pouze to, aby měl podnikatel roční příjmy do pěti milionů korun, a to tři roky po sobě.

Paušální daň je navíc nově dostupná i pro majitelé firem či živností, kteří mají vlastní zaměstnance.

Ministerstvo financí novelizovalo zákon proto, aby mohli paušální daň využívat drobní podnikatelé. Ti by měli podle Generálního finančního ředitelství (GFŘ) uvítat zejména možnost oprostit se od administrativy spojené s placením daní. Minimální výše takto stanovené daně je 600 korun za rok.

„Po zavedení zjednodušeného dvoustránkového přiznání je rozšíření možností paušální daně dalším krokem k usnadnění plnění daňových povinností pro fyzické osoby,“ doplnil generální ředitel GFŘ Martin Janeček. Zjednodušené daňové přiznání se ovšem zatím týká pouze zaměstnanců. OSVČ by tuto možnost měli dostat po rozsáhlé novelizaci zákona o daních z příjmů, která má být hotova letos na podzim.

Podle Janečka je postup v případě paušální daně jednoduchý: Daňový poplatník se obrátí na berňák, a ten mu – ať už na základě jeho podnikatelské minulosti či tzv. tržního benchmarku – navrhne přijatelně vysokou roční daň, a to až na tři roky dopředu.

Podnikatele, kteří se na Finanční správu obrátí už letos, vyrozumí správce daně o stanovení paušální daně do 15. září.

Jakub Procházka

Doporučujeme