Den s Českou kvalitou

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky uspořádají dne 12. října slavnostní akci Den s Českou kvalitou. Ten je věnován správcům značek a organizacím zapojených do Národního programu Česká kvalita.

Na akci budou předána osvědčení novým držitelům značek v Národním programu Česká kvalita. Sledovat ji bude možné 12. října 2022 od 10:00 h prostřednictvím live stream vysílání:

Program:

  • Zahájení programu a odborná část akce
  • Slavnostní předání osvědčení novým držitelům značek v Národním programu Česká kvalita

Rámcový program akce

Akci bude možné sledovat 12. října 2022 od 10:00 h prostřednictvím live stream vysílání:

Národní program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality. Program Česká kvalita je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR č. 685 z 26. června 2002.

Aktuálně je v programu 22 značek kvality.

Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.

Základním principem Národního programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod., avšak značek, které splňují, kromě jiného, jednu zásadní podmínku – že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

Doporučujeme