Designblok 2020: Ve znamení vášně pro kvalitní řemeslo (video)

Největší tuzemský festival designu a módy Designblok se navzdory nepříznivým epidemiologickým podmínkám uskutečnil i letos, a to ve dnech 7. – 11. října 2020. Hlavním dějištěm už 22. ročníku se letos nově stal Klášter svatého Gabriela na pražském Smíchově.

Tématem Designbloku 2020 byla vášeň, a sice vášeň pro dobře odvedenou práci, kvalitní design a řemeslo. Návštěvníci ji mohli pozorovat v instalacích 226 vystavujících. Pro organizátory byla klíčová podpora lokálních tvůrců a značek v oblasti designu a módy, jejichž výrobní i prodejní příležitosti byly ovlivněny březnovým nouzovým stavem. Programovou novinkou pak byla výstava Design Helps, umístěná ve veřejném prostoru pražské Kampy. Návštěvníkům nabídla návrhy a díla designérů, jejichž prostřednictvím design v krizi pomáhá v oblastech zdravotnictví, sociální péče nebo životního prostředí.

Výchovu a podporu mladé generace designérů nesmí stát podcenit

O tom, že v současné době, která je mimo jiné charakterizována rychlým nárůstem konkurence, se design stává jedním z mimořádně důležitých aspektů úspěchu v podnikání, a to především na zahraničních trzích, už asi nikdo nepochybuje. Za důkaz tohoto tvrzení je jistě možné považovat i přítomnost místopředsedy české vlády a ministra Karla Havlíčka na letošním Designbloku. Ten význam designu a kreativního průmyslu během své návštěvy podtrhl několikrát.

„Obecně jde o to, abychom tady začali vychovávat generaci nejenom k zájmu o design, ale řekněme, ke kreativnímu průmyslu nebo k tomu, co je založeno na nějaké dovednosti. Pokud bude všechno unifikované a zařadíme se mezi ty země, které dokáží v zásadě všechno vyrobit, ale skoro nic vymyslet, nemluvě o nějaké přidané hodnotě, o něčem navíc, nějaké třešničce na dortu, no tak na tom nikdy nevyděláme. Cílem a hlavní ambicí jakékoliv vlády a státu by mělo být podporovat a vychovávat společnosti a firmy, které se nebudou hnát za kvantitou, ale budou se hnát za kvalitou, ziskovostí, přidanou hodnotu a k tomu musíme dát něco navíc. To něco navíc je spojeno buď s nějakou službou nebo s nějakým nápadem, a to už se blížíme tomu designu, a nebo s nějakou prostě speciální kreativitou,“ řekl Karel Havlíček.

Jak toho ale dosáhnout? Podle ministra Havlíčka je potřeba začít už na základních školách a možná dokonce ještě dříve. I proto ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno oznámilo záměr zavést ve školách předmět Člověk a technika. Ve spolupráci s ministerstvem školství představilo také Kamion, jakousi pojízdnou učebnu techniky, díky níž se žáci 8. a 9. tříd dozvídají podrobnosti o technice a mohou si ji vyzkoušet v praxi.

Podle místopředsedy vlády musíme ukazovat ty, kteří v tomto směru něčeho dosáhli, kteří jsou šikovní, kteří se živí nápadem, rukou, hlavou a dokážou tomu dát nějaký formát. A také to umí prodat, protože i o tom to je. Ale po tom, co jsem měl možnost navštívit a vidět zde na Designbloku, tak nemám nejmenší obavu, že bychom ty kreativce neměli. Stát se podle ministra Havlíčka nejen nesmí bát do těchto oblastí investovat, ale musí také počítat se ztrátami.

Ministr Karel Havlíček na výstavě DESIGNBLOK 2020

Stát se podle jeho slov nesmí bát určitých ztrát, které jsou s tím spojené. Vychovat někoho kreativního a dát peníze do inovace, neznamená, že se investice okamžitě vrátí. Podle ministra Havlíčka je potřeba čas, testování a předpoklad, že se chytne třeba jen jeden nápad z deseti. Místopředseda české vlády je přesvědčený, že nezastupitelnou úlohu v tomto procesu sehrává agentura CzechTrade.

„CzechTrade je v podstatě vlajkonošem českého exportu. Je tím, kdo by měl být prakticky orientovaný. Není to jenom o té diplomacii, která je samozřejmě také důležitá, ale je to o byznysovém přístupu, je to o praktickém přístupu, je to o tom, že by měl být – já tomu říkám ‚vyčuchávač příležitostí‘. Ti jeho lidé musí být kreativní a musí ukazovat na nejnovější trendy a musí se snažit nejenom umisťovat výrobky našich firem do zahraničí. To byla minulost. Ta budoucnost je o tom, že musí ‚vyčuchávat‘ to, o co tam zájem, přenášet to do českého produkčního prostředí, nebo jakéhokoliv jiného prostředí, a v podstatě být tím tahounem inovací ve smyslu toho, že je třeba říkat: Ale to, co vy tady děláte, po tom ta poptávka není, ale po tomto je ta poptávka, toto chtějí v zahraničí, do tohoto běžte,“ dodává Karel Havlíček.

Užitný průmyslový design pro export

Letošní účast agentury CzechTrade na Designbloku proběhla už podruhé. Expozice agentury nazvaná Design pro export vznikla ve spolupráci s designérem Václavem Mlynářem a vycházela z hlavní propojovací služby, kterou je adresář designérů. Designéři měli možnost se do něj na místě bezplatně zapsat a výrobci se mohli inspirovat spoluprací s profesionálními studii. Za přítomnosti ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade a dalších odborníků také proběhlo pět odborných seminářů s tématikou prosazení značky a výrobku v zahraničí, vývoje produktů významných značek nebo inspirace v oblasti využití nových materiálů.

Za stěžejní označil význam designu a kreativity pro vývozce rovněž generální ředitel agentury CzechTrade, Radomil Doležal: „Design z pohledu agentury CzechTrade má klíčovou roli, pokud jde o konkurenceschopnost českých výrobců na těch opravdu tvrdých zahraničních trzích. Už dávno nestačí dobrá cena a vynikající funkčnost výrobků. Musíme přidat to, co dělá odlišnost, to, co dělá originální tvář jednotlivých výrobků, to, co emocionálně poutá potencionální klienty.“

CzechTrade za tímto účelem vytváří různé nástroje a snaží se propojovat firmy s designéry. Zuzana Sedmerová, vedoucí manažerka projektu Design pro konkurenceschopnost, v tomto smyslu připomíná: „My už 13 let, od roku 2008 pod značkou Design pro export a současně značkou Design pro konkurenceschopnost, připravujeme pro firmy řady nástrojů, které jim můžou pomoci při vyhledávání toho správného designéra, což je Adresář designérů CzechTrade. Dále jim pomáháme při tom celém procesu navrhování, poskytujeme jim know-how a v neposlední řadě je motivujeme také finančním příspěvkem, který v současné době realizujeme prostřednictvím projektu Design pro konkurenceschopnost. Finance nám poskytují Evropské strukturální fondy.“

Tento příspěvek je ve výši 50 procent výdajů na spolupráci firmy a designéra. Zájem českých exportérů o pomoc či asistenci agentury v oblasti designu je podle Zuzany Sedmerové velký. Nicméně přesto si jeho důležitost řada firem stále neuvědomuje.

Některé firmy průmyslový design nadále podceňují

Praxe podle Zuzany Sedmerové ukazuje, že velká řada firem si význam designu buď úplně neuvědomuje, nebo vůbec není schopna si za designem něco bližšího představit. Takové firmy se obávají celého procesu spolupráce. Naštěstí vedle toto existuje i řada firem, které v designu naopak vidí velkou příležitost, jak znovu nakopnout svůj byznys.

Například sklářské firmy už v dnešním světě, který je zaplavený levnou produkcí z Číny, s tradičními designy neobstojí a totéž platí pro tradiční řemesla. Tyto podniky proto hledají něco nového, s čím by mohly na globálních trzích uspět, Tak se mimo jiné začínají obracet i na CzechTrade s žádostí o pomoc při přípravě moderního konkurenceschopného designu, ale i funkčních vlastností svých výrobků.

Zuzana Sedmerová připomněla, že v současné době je stále více kladen důraz také na ochranu životního prostředí, a právě designéři s tím mohou firmám pomoct, protože znají současné materiály, které přispívají k větší udržitelnosti výrobků. Aby se situace zlepšila a podnikatelé věnovali designu a kreativního průmyslu větší pozornost, je podle ní potřeba především osvěta. Agentura CzechTrade rovněž připravuje obnovení platformy nazvané Design centrum, která by měla poskytnout pomoc při komunikaci především malých a středních podniků s designéry.

Petr Kraselovský, ředitel odboru fondů EU a komerčních akcí agentury CzechTrade, vysvětluje podstatu Design centrum následovně: „Bude to zastřešující platforma, která bude v agentuře CzechTrade fungovat jako samostatná jednotka. Pořád ale bude součástí CzechTrade. Bude mít samostatný status a bude státním orgánem, který bude propojovat a vlastním způsobem rozvíjet tyto aktivity ohledně designu. Především průmyslového, i ohledně dalších kreativních průmyslů.“

Kromě Adresáře designérů se budou pod pláštěm Design centra rozvíjet i další aktivity. Jednak podpora národních expozic, ať už na tuzemské úrovni nebo na mezinárodní úrovni. Jinou důležitou aktivitou, která bude navazovat na Czech Selection, bude aktivita Design Library. V ní budou shromažďována díla významných designérů, která budou moci být později použita jako prototyp pro výrobu produktů nebo pro produktové řady. Úplnou novinkou bude možnost certifikovat dokumenty týkající se designu skrze Design centrum.“

V rámci Design centra budou pak probíhat i zahraniční odborné stáže pro české designéry. Vzhledem k letošní globální situaci se organizátoři rozhodli výrazně akcentovat české tvůrce a značky. Ředitelka Designbloku, Jana Zielinski, prohlásila, že je neuvěřitelné, kolik nových projektů, designérů i značek bylo letos na Designbloku možné vidět. Je to podle ní důkazem síly českého designu, který i v nelehkých dobách nachází cestu, přichází s inovacemi a nedá se zastavit.

• Témata: Podpora exportu
• Oblasti podnikání: Design

Doporučujeme