Desítky milionů euro na přeshraniční spolupráci mezi regiony Česka a Slovenska

Na projekty v oblasti životního prostředí, kultury a cestovního ruchu. Přeshraniční program INTERREG Slovensko – Česko v závěru dubna vyhlásil trojici nových výzev na předkládání projektových žádostí na projekty v období 2021 až 2027.

„Výzvy jsou určené nejen subjektům veřejné správy z obou stran hranice, jako jsou například regiony, města a obce, ale využít ji mohou také školy a vzdělávací instituce nebo například neziskovky. V rámci programu INTERREG SK-CZ je v rámci aktuálních výzev na přeshraniční projekty vypsáno celkem přes 40 milionů euro. O tyto evropské peníze se mohou ucházet až do 15. září letošního roku,“ říká náměstek hejtmana Jan Zámečník. 

Ilustrační fotografie

Konkrétně na výzvu, která je zaměřená na adaptační opatření směrem ke změnám klimatu a prevenci rizika katastrof je určeno 10,4 milionu euro, na kulturu a udržitelný cestovní ruch 25,8 milionu a na projekty k posílení efektivity veřejné správy, administrativní a občanskou spolupráci mezi pohraničními regiony 4,8 milionu.

V minulém období díky tomuto přeshraničnímu programu vznikl například projekt s rozpočtem přes 400 tisíc euro, kdy se do spolupráce se slovenskou stranou zapojila brněnská Mendelova univerzita. „To vše ve prospěch malých a středních podniků na obou stranách hranice. V tomto případě jde o příhraniční spolupráci prostřednictvím sdílených laboratoří, která pomáhá českým a slovenským pěstitelům. Vědci tak díky evropskému projektu bojují s chorobami a škůdci vybraných druhů zeleniny,“ popisuje podrobnosti náměstek Zámečník. 

K ochraně biodiverzity příhraničního území pak přispívá projekt Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů. Ten se s evropskou podporou ve výši 677 tisíc euro zaměřuje na monitoring a výzkum chráněných druhů ptáků – například břehule říční nebo ledňáčka říčního, či chráněných brouků a starých stromů. „Meliorace často ničí přírodní rozmanitost, tento projekt ji chce do říčních biotopů vrátit,“ dodává Zámečník.

Ilustrační fotografie

Na cykloturisty a vybudování cyklotras při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech zacílil projekt s rozpočtem přes 775 tisíc euro, který si klade chystá vybudovat v těchto oblastech nové cyklotrasy v celkové délce přes 3,5 kilometru. 

Do přímé přeshraniční spolupráce se zapojily Jihomoravský a Zlínský kraj například prostřednictvím kulturní Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí (rozpočet 453 tisíc euro). Cyrilometodějská stezka má cesta má ambice tímto společným tématem propojit velkou část zemí střední, východní a jižní Evropy.

Efektivitu přeshraniční spolupráce – tentokrát s Dolním Rakouskem – posílí také nedávný podpis přeshraniční kooperace mezi představiteli Euroregionu Pomoraví, sdružující obce a města na jižní Moravě, a Zemského spolku Euroregion Weinviertel v Dolním Rakousku (11. dubna 2023 v Zistersdorfu).

„Euroregion Pomoraví není pouze pro příhraniční obce, ale je vhodný pro obce z celého jihomoravského regionu. Společným projektům se budeme snažit zajistit spolufinancování z fondů Evropské unie,“ uvedl k podpisu smlouvy náměstek Zámečník.

Euroregion Pomoraví deklaroval spolupráci s Dolním Rakouskem

Spolek Euroregion Pomoraví vznikl před rokem a konkrétně pomohl například Břeclavi získat dotaci na rekonstrukci židovské obřadní síně, o kterou usilovala více než dvacet let. Podílel se na přípravě žádosti o dotaci na sanaci hradu Děvičky. Sekretariát spolku zorganizoval například také kulaté stoly a exkurze pro zástupce samospráv z jižní Moravy a Horného Záhoria.

V současné době se podílí na přípravě projektu k odpadovému hospodářství (předcházení vzniku odpadů, efektivní třídění, prodloužení životního cyklu produktů), kde jsou dokonce zapojeny 3 kraje na české straně hranice a Dolní Rakousko.

Redakčně upravená tisková zpráva Jihomoravského kraje

Doporučujeme