Desítky milionů pro podnikatele, města i kraje. Pomohou s přípravou energeticky úsporných projektů

Program ELENA, který zaštiťuje Národní rozvojová banka, nabízí přes šest desítek milionů korun na pomoc s revitalizací nehospodárných budov.

Nový program, který pomáhá městům, krajům, veřejným institucím i podnikatelům při přípravě energeticky úsporných projektů, ušetří 90 procent nákladů. Celkovou investici navíc pomohou splatit ušetřené peníze za energie. Do veřejného sektoru směřuje 55 milionů korun, podnikatelé mohou získat 8 milionů.

Stavební práce na zateplení budovy. Ilustrační obrázek
Ilustrační foto

Jednou z možných forem investice do nehospodárných budov jsou tzv. EPC (Energy Performance Contracting) projekty, které umožní splacení investic z uspořených nákladů souvisejících se spotřebou energie. 

EPC projekty jsou ale často spojované s poměrně složitým a nákladným procesem. Národní rozvojová banka nabízí řešení v podobě programu ELENA. „Příprava EPC projektu může dosahovat několika set tisíc až dvou milionů korun. V průměru ale náklady na přípravu dosahují kolem jednoho milionu korun. Program ELENA nabízí uhrazení devadesáti procent vynaložených nákladů. Takže částka, kterou se klienti podílí na přípravě, zcela jistě nepřekročí dvě stě tisíc korun,” říká Vladimír Sochor, specialista na EPC projekty.

Program ELENA podpoří až 60 projektů spadajících do veřejného sektoru. Pro jejich přípravu je vyhrazeno 55 milionů korun. „Výhodou EPC projektů je, že investice je splácena z ušetřených z nákladů na spotřebu energie, a přitom vybraná realizační firma smluvně ručí za to, že úspor bude skutečně dosaženo. Výše úspor závisí na velikosti objektů, které jsou do projektu zahrnuté a na objemu energie v nich spotřebovávané. Obecně lze říci, že snížení energetické náročnosti dokáže ušetřit až polovinu nákladů,” říká Sochor.
 

ELENA v číslech

Dostupné prostředky programu ELENA                                  63 milionů
Veřejný sektor (obce, kraje, veřejné instituce)                        55 milionů
Počet projektů ve veřejném sektoru                                   až 60 projektů
Podnikatelský sektor                                                                    8 milionů
Počet projektů v podnikatelském sektoru                        až 120 projektů
Zdroj: NRB

NRB pomáhá podnikatelům

Program ELENA počítá také s podnikatelským sektorem, kde poradenství pomůže při přípravě až 120 úsporných projektů. Do tohoto sektoru může NRB uvolnit osm milionů korun. Podnikatelům NRB nabízí zajištění energetického posudku. Dále umožňuje pomoc při přípravě projektu a kompletaci žádosti o bezúročné financování z programů ENERG a Úspory energie, které napomáhají financovat podnikatelské projekty zaměřené na úsporu energie pro Prahu a další místa po celém Česku.

Nabídka služeb Národní rozvojové banky, a. s.

„I podnikatelům nabízíme pokrytí až devadesáti procent nákladů na přípravu projektu a dále navazující bezúročný úvěr na vlastní investici,“ říká k výhodám poradenství u NRB Čestmír Hrdinka, koordinátor Programu ELENA. „Navíc toto poradenství nezakládá veřejnou podporu a nečerpá tak podnikatelům prostředky z de minimis,“ dodává Hrdinka.

Úsporné projekty všude kolem nás

Mezi energeticky úsporné projekty, které byly realizovány s pomocí úvěrů od NRB, patří například rekonstrukce Národního pavilonu Z na Výstavišti České Budějovice nebo rekonstrukce areálu české firmy KAMA, která vyrábí pletené sportovní zboží. „Úvěry u NRB čerpají podnikatelé na různé projekty, například když mění technologii, zateplují objekty, vyměňují kotle nebo pořizují úspornější osvětlení,“ říká Hrdinka.

Grafika NRB

Za dobu více než 25 let se v ČR uskutečnilo přes 260 EPC projektů. „Mezi nejzajímavější určitě patří budovy Národního divadla, kde několik EPC projektů přineslo „zlaté kapličce“ mnoho milionů uspořených nákladů,” říká Sochor s tím, že díky revitalizaci ročně uspoří 27 procent dřívějších nákladů na energie. V průběhu 10 let tak Národní divadlo ušetřilo téměř 50 milionů korun, přičemž původní investice se pohybovaly v řádu třech desítek milionů. 

Dalším úspěšným příkladem je Kongresové centrum Praha nebo hotel Thermal v Karlových Varech. Nejvíce projektů ovšem vzniklo v objektech řady českých měst a krajů, jakými jsou školská, zdravotnická, kulturní, sportovní, administrativní a jiná zařízení.

ELENA pokračuje i v roce 2022

Národní rozvojová banka nabízí uhrazení 90 procent nákladů vynaložených na přípravu revitalizace nehospodárných budov. Snížením energetické náročnosti se náklady na provoz sníží až o polovinu. Investici pak splácí ušetřené peníze za energie, a to s návratností vložených prostředků maximálně do 12 let.

„Žádosti o poradenství budou moci zájemci podávat i v nadcházejícím roce. Nutné je ovšem říci, že prostředky, které NRB získala, jsou omezené. Tedy, čím dříve zájemci o podporu požádají, tím je větší šance na čerpání příspěvku z programu ELENA,” doplňuje k podmínkám podpory koordinátor programu ELENA Čestmír Hrdinka.

Realizace prvních projektů pro podnikatele začne již během roku 2022. Ve veřejném sektoru je to o něco náročnější. Celý proces přípravy trvá až několik měsíců. To znamená, že k realizaci těchto projektů dojde začátkem roku 2023.

Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je financován z programu HORIZONT 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou. Nabízí poradenství při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku. Cílem programu je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření.

Program ELENA nabízí úhradu až 90 % způsobilých výdajů na vybrané činnosti spojené s realizací projektu. Je vhodný nejen pro podnikatele, ale i pro, města, kraje a další subjekty veřejné správy. Národní rozvojová banka skrz program ELENA pomůže s přípravou EPC projektu, přípravou zadávacího řízení na realizační firmu (ESCO) nebo s přípravou povinných dokumentů pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme