Děti zůstávají doma. Vláda opět schválila ošetřovné pro OSVČ

Vláda v říjnu opět schválila příspěvek pro rodiče z řad OSVČ, kteří musejí zůstat doma se svými dětmi kvůli vládním restrikcím a uzavření škol. 400 korun za den je „ošetřovné“, které získají osoby samostatně výdělečně činné, na něž dopadla pandemie koronaviru.

Kabinet schválil návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let případně hendikepovaného blízkého.

„Jsem rád, že vláda schválila můj návrh na znovuobnovení programu „Ošetřovné“ pro OSVČ, k žádosti se nebude přikládat žádná příloha, bude stačit pouze čestné prohlášení,“ informuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podpora je určená lidem, kteří nemohou v kontextu s péčí o dítě na prvním stupni základní školy nebo hendikepovaného člověka podnikat. Pokud splní určené podmínky, mohou dostat pomoc ve výši 400 Kč za kalendářní den. O „ošetřovné“ se bude žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře, který bude dostupný, stejně jako všechny detailní informace, na webu MPO.

„Nárok na podporu nemají ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, mají jiné zaměstnání, pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. Apelujeme na všechny podnikatele, aby své žádosti posílali pouze elektronicky, dostanou tak mnohem dříve své peníze,“ upřesňuje ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.

Program je koncipován jako rámcový a bude vyhlašován prostřednictvím výzev. Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu je na něj v první etapě vyčleněno 200 milionů korun.

Nejčastější otázky k ošetřovnému (průběžně aktualizováno)

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme