Díky bezkonkurenční technologii dokáže VÚGTK sledovat zásoby podpovrchových vod neinvazivním způsobem

Pomocí tzv. gravimetrických měření Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) lze omezit využití invazivních vrtů ke sledování hladin podzemních vod a doplnit tato měření o nový rozměr.

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický sídlící ve středočeských Zdibech disponuje nejpřesnějšími absolutními gravimetry současnosti, které nesou typové označení FG5 a FG5X.

Ilustrační fotografie

Jedná se o přístroje, které byly vyrobeny v USA a technologicky i metodicky byly výrazným způsobem vylepšeny při spolupráci Českého metrologického institutu a VÚGTK. V současné době jsou aktuální témata týkající se změn vodních zásob (i vlivem klimatických změn), a to jak v rozsahu malých území, přes regiony až po celosvětové globální změny.

Gravimetry FG5X-251/HS5 a FG5-215/HS5 v gravimetrické laboratoři na stanici Pecný, Ondřejov | SIC

Opakovaná měření absolutními gravimetry mohou přispět k přesnému a dlouhodobému sledování změn podpovrchových vodních zásob (např. voda v půdě nebo podzemní voda).

Kromě přesnosti ale gravimetrické řešení nabízí ještě jednu významnou výhodu. Oproti klasickému měření pomocí vrtů nabízí tato technologie neinvazivní řešení, které nevyžaduje žádné zásahy do půdy.

Jak je to možné a jak to funguje, vysvětluje výzkumný pracovník VÚGTK, Ing.Vojtech Pálinkáš, Ph.D.: „Gravimetry dokáží odhalit změny v zásobách podpovrchových vod díky přesnému změření fyzikální veličiny g – tíhovému zrychlení, které se na povrchu Země mění v rozsahu (9,77-9,83) m/s2, a to zejména v závislosti na poloze a výšce, ale menší změny jsou pozorovatelné i v čase. Změny g jsou měřitelné i v důsledku proměnlivého integrálního gravitačního působení zemských hmot v místě měření, protože povrch Země nemá tvar dokonalé koule, jejíž hustota by byla závislá pouze na hloubce pod povrchem. To je také důvod, proč lze měření g z přesných gravimetrů využít pro hledání např. nalezišť nerostných surovin, sledovat tektonické pohyby či pohyby magmatu ve vulkánech, ale právě také pro sledování podzemních vod.“

Využití technologie gravimetrického měření se nabízí např. v zemědělství nebo pro monitoring dopadů těžby a sledování objemu podzemní vody v povrchových hnědouhelných dolech.

Redakčně upravená tisková zpráva Středočeského inovačního centra

Doporučujeme