Díky rozšíření vývojového centra vznikla IoT platforma pro „chytrá zdravotnická lůžka“

Zdravotní lůžka monitorují pohyb pacientů a upozorňují personál na rizika, která jim hrozí. To umožňuje nová IoT platforma s názvem Safety Monitor, kterou letos vyvinula ve svém nově rozšířeném vývojovém centru společnost Linet. Tato technologie je v České republice zcela unikátní a odpovídá světovým vývojovým trendům ve zdravotnictví. Dotace na rozšíření vlastního vývojového centra firma využila z programu podpory Potenciál z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Foto: Linet

Postel se ve zdravotnictví mění z pouhé podložky pro pacienta ve významnou léčebnou pomůcku. „Postel může sloužit jako inteligentní HUB. Může se chovat jako platforma, která zpříjemňuje pacientovi pobyt v nemocnici, propojuje pacienta se sestrou a ošetřujícím lékařem, pomáhá nemocničnímu personálu v péči o pacienta, a šetří tak čas i fyzické síly sester. Zároveň zaznamenává a vyhodnocuje pacientská data a zasílá informace do nemocničních systémů bez potřeby dalších zásahů ze strany nemocničního personálu,“ říká Vít Karvay, technický ředitel společnosti Linet a doplňuje:

„Proto jsme významně zainvestovali jak do propojení postele s vnějším světem, tak i do senzoriky a přidané hodnoty, kterou může postel v budoucnu poskytnout. Prvním příkladem může být právě nová IoT platforma Safety Monitor, která pomáhá personálu vzdáleně monitorovat, zda jsou všechny parametry postele nastaveny na co nejlepší bezpečnost a zároveň dokáže personál efektivně upozornit například na to, když se pacient pokouší vstát z postele ve chvíli, kdy by ještě vstávat neměl.“

Foto: Linet

Vývoj IoT platformy Safety Monitor letos společnost Linet dokončila díky projektu na rozšíření vlastního vývojového centra, jež původně vzniklo v roce 2009. Nové vývojové centrum Linet nyní dosahuje nejvyšší světové úrovně inovací v oboru, což nadále potvrzuje společnosti její roli technologického lídra.

„Díky rozšíření vývoje se nám podařil zásadní průlom, kdy jsme velmi rychle a efektivně pronikli do světa IoT s naší novou softwarovou platformou s názvem Safety Monitor. V oblasti IoT je to pro nás naprosto zásadní rozšíření portfolia o první digitální produkt,“ komentuje rozšíření centra Vít Karvay.

S investicemi pomohly evropské peníze z OP PIK

V rámci projektu došlo k významnému posílení pracoviště elektrovývoje, rozšíření činnosti zkušebny, posílení reakceschopnosti a kapacity nástrojárny, konstrukce a prototypové dílny. Kromě toho se zvýšila efektivita fungování celého technického oddělení firmy, a to díky investici do moderních softwarů pro řízení testovací laboratoře a návrhu nových produktů. „Projekt nám pomohl významně zefektivnit a navýšit vývojové aktivity v rámci všech oddělení podílejících se v Linetu na výzkumu a vývoji. To vedlo i ke značnému zrychlení uvádění inovovaných produktů na trh,“ uvádí Vít Karvay.

Společnost využila dotační podporu z programu Potenciál OP PIK. „Program podporuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu. Dosud v něm bylo podpořeno 372 projektů za téměř 5,5 miliardy korun. V aktuální výzvě tohoto programu přijímáme žádosti o dotace do 23. listopadu 2020,“ doplňuje Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Linet

LINET spol. s r.o. je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. V této oblasti si LINET dlouhodobě drží pozici technologického lídra. Firma na trh pravidelně uvádí výrobky a služby s inovativními vlastnostmi a funkcemi, které významně snižují fyzickou námahu personálu, zefektivňují poskytovanou péči a zvyšují komfort pacienta. Na jejich vývoji LINET intenzivně spolupracuje se zdravotníky i předními odborníky z různých vědních oborů, což firmě umožňuje držet krok s novými trendy v oblasti lékařské péče. Společnost LINET dodává své výrobky do více než sto zemí celého světa. Od roku 2011 je LINET spol. s r.o. součástí nadnárodního holdingu LINET Group SE se sídlem v Nizozemí, který má po celém světě 20 poboček a zaměstnává okolo 1 800 lidí. Více informací na www.linet.com.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme