Dlouhý: Rok 2022 bude obdobím výzev, musíme stabilizovat veřejné finance

Veřejné finance jsou podle prezidenta Hospodářské komory (HK ČR) Vladimíra Dlouhého pandemií poškozeny natolik, že letos nelze očekávat masivní přímou podporu podnikatelů. Hospodářská komora chce a dokonce musí v nejbližší době jasně formulovat své požadavky vůči nové vládě, říká v projevu Dlouhý.

Hospodářská komora v úvodu nového roku poděkovala všem podnikatelům. Podle Dlouhého nás ekonomicky drželi nad vodou a přenesli přes nejtěžší měsíce pandemie.

Ilustrační fotografie | Foto: Hynek Glos (MF)

„Bez vás bychom neudrželi fungující ekonomiku ani životní úroveň v naší zemi,“ shrnul Dlouhý, který zároveň poděkoval minulé vládě Andreje Babiše za snahu zajistit konkrétní podporu a kompenzace pro zástupce byznysu. Dlouhý ale zmínil také častá nepochopení a rozpory mezi Babišovým kabinetem a zástupci zaměstnavatelů. Zástupci HK ČR chtějí, aby s novou vládou došlo ke změně.

Omikron překonejme bez lockdownů

„Pandemii jsme dosud nepřekonali, ale poučili jsme se. Je před námi zřejmě ještě další období onemocnění variantou omikron, chceme ho však překonat bez tvrdých ekonomických uzávěr. V uplynulých dnech jsme s novou vládou našli shodu v opatřeních, která – věřím – budou představovat efektivní boj s virem při udržení ekonomiky v chodu. To je cesta pro celý letošní rok, kdy tu covid s námi ještě bude, ale my se s ním naučíme žít,“ shrnuje Dlouhý.

Ten připustil, že Fialova vláda přebírá zemi ve složité době. Řešit bude muset energetickou krizi, napětí na trhu práce či vysokou inflaci.

Podnikatelé prokázali, že dokážou v krizi obstát, říká Dlouhý

„Okamžitým tématem posledních měsíců jsou ceny energií, které kromě domácností tíží i firmy. Stejně je však tíží i růst mezd. Připočteme-li vnější faktory, výsledkem je očekávaná letošní inflace ve výši šest procent. Centrální banka zareagovala prudkým zvýšením základních sazeb a koruna následně posiluje, což zase komplikuje život vývozcům. Nové vládě opravdu není co závidět, ale tím spíše Hospodářská komora chce, dokonce musí, vůči vládě jasně formulovat své požadavky,“ doplňuje prezident HK ČR.

Dlouhý se obává, že kvůli nedobrému stavu veřejných financí, není možné od vlády v roce 2022 očekávat masivní přímou podporu podnikatelů. Za vysokými cenami energií je podle něj i výrazný nárůst marží dodavatelů.

„Jako prezident Hospodářské komory neumím našim členům vysvětlit, proč ceny energií tak prudce vzrostly, ale současně vzrostly i marže energetických společností. Okamžitým úkolem vlády jsou tedy kroky směrem k jinému způsobu regulace trhu s energiemi, i když chápeme, že se řešení nenajde okamžitě. To je úkol pro ministra průmyslu a obchodu,“ říká Dlouhý.

Stejně je nutno okamžitě krátkodobě řešit napjatou situaci na trhu práce dovozem zahraničních pracovníků. Podle Komory ovšem nejde o trvalé řešení, spíše okamžitou pomoc a „záplatu“ na aktuální problémy firem.

Green Deal musí zohledňovat podmínky v ČR

Základní problém dalšího ekonomického rozvoje Česka leží podle Dlouhého v průsečíku politik v oblasti energetiky, průmyslu a životního prostředí.

„Špatná hospodářská politika může zcela zastavit další sbližování naší ekonomické úrovně s vyspělou západní Evropou, správná politika ji naopak může urychlit. Hospodářská komora nezpochybňuje nutnost reagovat na klimatickou změnu, zelená politika však musí zohledňovat specifické podmínky jednotlivých členských států. A nejde zde jen o podnikatele, ale o všechny občany naší země, neboť my všichni poneseme náklady zvýšení cen energií, ale i vstupních materiálů a všeho dalšího,“ myslí si Dlouhý.

Komora požaduje po vládě, aby se bránila těm cílům Zelené dohody, které jsou v případě Česka nerealistické. HK ČR chce usilovat o zachování co nejvyšší možné míry energetické soběstačnosti. Například u balíčku Fit for 55 má vláda poukazovat na to, co Vladimír Dlouhý považuje za „nesmysly“ a má bojovat o vlastní právo na rozhodování o energetickém mixu.

Silvestrovský únik informací o možném přijetí ze strany Evropské komise plynu a jaderné energie jako „zelených zdrojů“ po delší přechodné období je nejen světlem na konci tunelu, ale ukazuje, že i menší země jako ČR může v Evropě pro své cíle najít velké spojence a prosadit přijatelná řešení pro všechny

Vladimír Dlouhý

Investice do obnovitelných zdrojů

Česko stále pokulhává za zeměmi západní Evropy v investicích do obnovitelných zdrojů. Hospodářská komora proto požaduje po vládě, aby pro ně vytvořila odpovídající podmínky. Podle Dlouhého máme stále „větší potenciál než instalovaný výkon“.

„Oceňujeme vládní snahu rehabilitovat fotovoltaiku, musíme však přesvědčit veřejnost, že z ní nezbohatnou jen další solární baroni. Stejně tak urychleme budování infrastruktury pro elektromobilitu, jako podmínku dalšího rozvoje sektoru automotive,“ vyzývá Dlouhý.

Ilustrační fotografie

Zástupci zaměstnavatelů nicméně požadují po vládě zejména to, aby vytvořila podmínky pro investice do těch sektorů, kde má Česko do budoucna největší komparativní výhodu, především v lidských zdrojích. Jedná se o zelené technologie, ale především o digitální ekonomiku, kde má Česko podle prezidenta HK ČR nesmírně schopnou mladou generaci a která již dnes tvoří téměř 9 % HDP (a dohání tak desetiprocentní podíl automotive sektoru).

Vhodné podmínky pro investování neznamenají podle Komory jen využití evropských peněz, ale především zatraktivnění podmínek pro soukromý, a to domácí i zahraniční kapitál. Znamená to nízkou byrokracii, daňová zvýhodnění (i v době vysokých deficitů veřejných financí) či vzdělávací systém, nabízející profesně připravené lidi. V případě digitální ekonomiky, od e-commerce až třeba po kryptoměny, se to podle Dlouhého vyplatí.

„A to obzvláště proto, že máme v těchto oblastech nesmírně schopné mladé lidi. Sem je také především nutno napřít úsilí o efektivní využití prostředků na vědu, výzkum a inovace. Jen investice do perspektivních oborů s budoucí přidanou hodnotou nám umožní překonat požadavky Zelené dohody, především důsledky dekarbonizace,“ dodává Vladimír Dlouhý.

Co chceme? Jasnou politiku a vstřícné kroky

Komora požaduje pod vládě jasnou politiku a vstřícné kroky i v dalších oblastech. Především jde o trh práce a rostoucí náklady na pracovní sílu, dané nesouladem poptávky a nabídky jednotlivých kvalifikací a navyšováním minimální mzdy a zaručených mezd. Dlouhý chce také postupně snížit odvodové zatížení práce, které má Česko stále jedno z nejvyšších v OECD. Počítá s rozvojem dálniční a železniční infrastruktury, včetně pokračování v projektech VRT.

„Dalším cíli jsou novela pracovně-právní legislativy s cílem digitalizace pracovně-právních vztahů, digitalizace našeho života obecně, srozumitelná a přístupná pro všechny. Chceme zachování základních principů již přijatého nového stavebního zákona- Jsou to i důstojná role zaměstnavatelů při formování vzdělávacích programů na všech stupních, především však u učňovského školství a definování profesních kvalifikací a u celoživotního vzdělávání včetně legislativní ukotvení mistrovské zkoušky,“ vypočítává šéf HK ČR.

Hospodářská komora je připravena po odeznění covidových vln dále pokračovat v diskuzi s ministerstvem zdravotnictví ohledně dlouhodobého financování českého zdravotnictví. Dlouhý připomněl, že jsou podnikatelé největším přispěvatelem do zdravotního systému.

Ilustrační fotografie

„Akviziční politika ministerstva obrany musí maximálně využívat schopností a kapacit českého obranného průmyslu. Proexportní politika i snaha udržet maximálně otevřené světové trhy a boj s protekcionismem se musí stát významnou aktivitou nejen ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí, ale celé vlády. Jsme připraveni podpořit udržení aktivních obchodních a ekonomických vztahů s Čínou a s Ruskem, bez ohledu na politické ochlazení a konkurenční (nebo dokonce místy i bezpečnostní) hrozby z těchto zemí. A jistě víme o řadě dalších oblastí, kde máme jasnou představu o vládní politice a jsme připravení s vládou úzce, konstruktivně spolupracovat,“ dokončuje prezident HK ČR.

Apel na podnikatele: Nenatahujte ruce ke státu

Dlouhý se nicméně ve svém projevu obrátil s apelem i na podnikatele.

Jako prezident Hospodářské komory musím samozřejmě odmítnout veškeré úvahy o vyšších daních. Prosím však všechny podnikatele, aby si uvědomili, že tato vláda bezpodmínečně musí začít stabilizovat veřejné finance. Z pohledu deficitů a dluhu jsme na konci roku 2019 patřili k evropským premiantům. Při pokračování současných trendů však hrozí, že v roce 2024 bychom měli podíl dluhu na HDP vyšší než zhruba polovina zemí EU, a tedy pozici premianta již určitě ztrácíme,“ varuje prezident HK ČR.

Podle Komory by nemuselo být větší zadlužení problémem, zůstanou-li úrokové sazby nízké a peníze levné. To se však podle Dlouhého v posledních měsících neděje, naopak.

„České ekonomice hrozí, že bude mnohem více zranitelná vůči vnějším šokům a nebude mít ani na ty nejpotřebnější investice. Podnikatelé proto musí pochopit, že stabilizace veřejných financí je prvořadým úkolem nás všech. Zjednodušeně řečeno, podpora musí jít buď jen těm sociálně nejpotřebnějším a opravdu jen tam, kde to do budoucna přináší nejvyšší přidanou hodnotu. Podnikatelé od státu musí chtít dobrou politiku, nemohou však chtít peníze. Neptejme, co stát může dát nám, ptejme se, jak si my podnikatelé můžeme pomoct sami,“ apeluje na závěr Dlouhý.

S využitím tiskové zprávy HK ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme