Do první výzvy Technologické inkubace se přihlásilo 114 startupů

Agentura CzechInvest uzavřela před několika dny příjímání žádostí do první výzvy projektu Technologická inkubace.

Mohly se do ní hlásit startupy zaměřené na mobilitu, kreativní průmysly, ekologii a cirkulární ekonomiku nebo umělou inteligenci. Celkem se přihlásilo 114 zájemců, téměř polovina z nich pochází z hlavního města Prahy.

Ilustrační fotografie

Nyní probíhá proces hodnocení přijatých žádostí. Ten spočívá v kontrole splnění požadavků výzvy a inovativnosti projektu, vyhodnocení projektu jako celku hodnotitelskou komisí a úplně na konci ve formální kontrole, která se zaměřuje na možná rizika u žadatelů, kteří v procesu došli až do poslední fáze. Pokud firma tímto procesem projde, může být zahájena samotná inkubace.

„Následovat bude práce se startupy, která spočívá zejména v intenzivním mentoringu a zprostředkovávání vhodných kontaktů, na jejímž konci očekáváme úspěšně nastavený startup s hotovým produktem. Každému startupu bude nastaven takzvaný inkubační balíček, který bude reflektovat jeho konkrétní potřeby. Naším hlavním cílem je soustředěná podpora ve strategických inovačních oblastech, ve kterých má Česká republika největší potenciál růstu či strategický zájem,“ uvedl Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který je v současné době pověřen řízením agentury CzechInvest.

Projekt Technologická inkubace představuje zásadní investici do budoucnosti českého průmyslu. V horizontu nadcházejících pěti let předpokládá podpořit až 250 inovativních startupů částkou zhruba 850 milionů korun v sedmi klíčových oblastech. Ty jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. CzechInvest vnímá, že vysoká přidaná hodnota už neleží v průmyslových oborech jako takových, ale v technologiích, které jsou použitelné napříč jednotlivými odvětvími.

První výzva projektu Technologická inkubace byla vyhlášena od 1. 7. do 17. 8. 2022. Z celkem 114 přihlášených projektů je 92 % mladších tří let. Více než třetina příchozích žádostí spadá do oblasti umělé inteligence, v těsném závěsu je oblast kreativního průmyslu. Nejvíce žádostí přichází z Prahy a Jihomoravského kraje. CzechInvest plánuje vypisovat dvě až tři výzvy projektu Technologická inkubace ročně.

„V rámci vyhlášení první výzvy máme k dispozici velmi zajímavá čísla. Přestože jsme zatím nespustili hlavní část marketingových aktivit, zájem o projekt už nyní projevilo více než 320 zájemců, z nichž 114 svou žádost podalo. S těmi ostatními pokračujeme v procesu takzvané preinkubace, tedy práce s firmou před podáním samotné žádosti. Právě preinkubace a možnost být se zájemci v kontaktu ještě před podáním žádosti považujeme za velkou devízu Technologické inkubace,“ říká Tereza Kubicová, náměstkyně agentury CzechInvest pro technologický rozvoj.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly | Software a ICT služby

Doporučujeme