Dohoda o volném obchodu otevírá Vietnam i Čechům

Vietnam se otevírá Evropě. Českým podnikatelům se po nedávné liberalizaci obchodu s Japonskem či Singapurem usnadňuje přístup na další asijský trh. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem začne platit v srpnu, českým firmám může ušetřit stovky milionů korun.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) nabývá platnosti 1. srpna 2020 – po osmi letech od začátku jednání – a postupně odstraní až 99 procent všech vzájemných cel.

ČR tím získává nové příležitosti na rychle rostoucím bezmála stomilionovém trhu v atraktivním regionu jihovýchodní Asie. V kontrastu se současnými protekcionistickými trendy lze dohodu vnímat jako pozitivní signál směrem k otevřenému mezinárodnímu obchodu založenému na pravidlech. Po zkušenostech z pandemie může také výrazně napomoci snaze o diverzifikaci dodávek, což by v budoucnu mělo umožnit lépe čelit případným obdobným globálním krizím.

EVFTA je dosud nejambicióznější dohodou mezi globální velmocí a rozvojovou zemí. Ihned po jejím vstupu v platnost budou odstraněny zhruba dvě třetiny cel na obchod se zbožím, v průběhu několika následujících let pak bude odbouráno až 99 % celních poplatků mezi oběma stranami.

Dohoda ušetří českým exportérům desítky milionů

Odstranění cel pro české exportéry podle předběžných odhadů znamená souhrnnou úsporu téměř 100 milionů korun, ještě vyšší částku jim pak ušetří rušení netarifních překážek. Dohoda mimo jiné sladí certifikace a technické předpisy zboží a umožní transparentnější přístup na vietnamský trh s veřejnými zakázkami.

EVFTA obsahuje i regulaci neférových státních subvencí, dodržování práv pracovníků, opatření v oblasti bezpečnosti potravin či závazky k udržitelnému rozvoji (další informace o regulovaných oblastech) Dokument rovněž předpokládá vznik mechanismu pro řešení sporů. Součástí EVFTA původně byla také ochrana investic, která nakonec dostala podobu samostatné investiční dohody a nyní ji čeká schvalování národními parlamenty.

Příležitost (nejen) pro české skláře

Nově sjednaný rámec má potenciál oživit obchodní výměnu mezi ČR a Vietnamem, který je v současnosti pro Česko 25. největším obchodním partnerem na světě.

Objem přímého obchodu zatím není velký, EVFTA proto nebude mít minimálně zpočátku na hospodářství ČR zásadnější vliv. Dle nezávislé odborné studie vědců z Technické univerzity v Liberci se v důsledku uzavření dohody zvýší celkový český export i import jen mírně.

Podstatnější dopad bude EVFTA dle všeho mít na jednotlivé oblasti průmyslu. Velmi perspektivně se jeví export v segmentu sklářství, který se podle zmiňované studie až ztrojnásobí. Vývoz textilních produktů by se mohl zdvojnásobit, v automobilovém průmyslu by mohl poskočit o 55 %.

Mezi další segmenty s růstovým potenciálem patří strojírenský, elektrotechnický, potravinářský a chemický průmysl (jednotlivé klíčové artikly česko-vietnamského obchodu). Zvýšený import lze očekávat zejména v textilním a potravinářském průmyslu, z čehož by v ČR měli profitovat především spotřebitelé.

Těžko dosažitelný tygr. Zatím.

Výše zmíněné ekonomické ukazatele demonstrují, že vzájemné obchodní vztahy mají značný růstový potenciál, i díky celé řadě předpokladů Vietnamu stát se důležitým partnerem ČR v regionu. Země je často označována za nejnovějšího ekonomického tygra, tamní ekonomika zaznamenává v posledních letech prudký růst.

V uplynulé dekádě pravidelně rostla o šest až sedm procent ročně a od roku 2010 se bohatství Vietnamu zdvojnásobilo. Jedná se tak o jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Vietnam navíc disponuje mladou aktivní populací, díky čemuž má tamní hospodářství potenciál dalšího rapidního rozkvětu.

Ekonomická situace země by nadto podle všeho neměla být dramaticky postižena pandemií covid-19. Hanoj je mnohými označován za premianta v boji s nákazou. Dle oficiálních údajů v důsledku onemocnění v zemi nikdo nezemřel a nakazilo se jen necelých 500 lidí. Vietnam nepřistoupil k plošnému zákazu vycházení, ale opatření cílil na konkrétní oblasti s výskytem nákazy, čímž udržel ekonomiku v chodu. Podle predikcí Světové banky by tak tamní hospodářství mělo i v letošním problematickém roce dosáhnout růstu ve výši až 4 %.

Vedle příznivých ekonomických ukazatelů mohou české podnikatelské subjekty těžit také z lidského kapitálu. Úzké historické vazby mezi oběma zeměmi daly vznik významné vietnamské menšině v ČR a početné skupině Vietnamců, kteří díky studiím v někdejším Československu po návratu do rodné země stále ovládají češtinu.

Informace poskytne MPO

Nově sjednaný obchodní rámec má v nynější situaci potenciál široce rozvinout obchodní vztahy obou zemí. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvítá zájem podnikatelů o toto teritorium a je připraveno jim poskytnout informační servis. V následujícím období se rovněž počítá s vyhodnocováním reálných dopadů EVFTA na ČR.

• Teritorium: Česká republika | Vietnam

Doporučujeme