Vietnam: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Hanoji (Vietnam)

Charakteristika vztahů – ekonomika

ČR má s Vietnamem tradiční hospodářské vztahy již od poloviny minulého století. Statisíce v minulosti studujících a pracujících Vietnamců v naší zemi navozují předpoklad širší hospodářské spolupráce, která však stále nedosahuje svého potenciálu.  Důvodem je nestandardní vietnamský trh, který je založen na dlouhodobých vztazích partnerů a osobních kontaktech. Bez prostředníků/lobbistů, kteří mají vazby do nejvyšších pater politické a ekonomické hierarchie země se větší projekt uskutečňuje jen obtížně.
ČR má dlouhodobě s Vietnamem zápornou obchodní bilanci. V r. 2019 dosáhla vzájemná obchodní výměna obratu 1 235 mil. USD. Vývoz činil 74 mil. USD a dovoz 1 161 mil. USD. Záporné saldo tedy dosáhlo 1 087 mil. USD.
Vliv na zápornou bilanci má dovoz levnějšího spotřebního zboží (obuv a oděvy) nebo potravin (ryby a korýši), ale v posledních letech rapidně roste i dovoz elektronických zařízení a komponentů a dílů vč. telefonů a příslušenství pro silniční vozidla, který realizují nadnárodní společnosti. Ty využívají komponenty k montáži finálních výrobků v jejich českých závodech. Část těchto dovozů zůstane na našem trhu, ale většina je využita k reexportu do dalších států EU. České firmy se ve větší míře prosazují na vietnamském trhu v oblasti speciálu a dále v těžební technice a dalších strojírenských oborech. Současně v poslední době uzavřené kontrakty a další probíhající jednání dávají příslib zvýšeného exportu energetických zařízení v nadcházejícím období.
České firmy doposud investovaly ve Vietnamu do 34 projektů v hodnotě 90 mil. USD (splacený kapitál 52 mil. USD). Největším českým investorem ve Vietnamu je firma PPF, která zde investovala do oblasti bankovnictví a v průběhu několika let si na vietnamském trhu vybudovala vedoucí postavení v sektoru spotřebitelských úvěrů. Druhým největším investorem je společnost Elmich Group, která v roce 2015 otevřela závod na výrobu kuchyňských potřeb v provincii Ha Nam v hodnotě 18 mil. USD. Třetí největší českou investicí je závod na výrobu kondenzátorů české firmy Hydra a.s. v hodnotě 7 mil. USD v provincii Quang Nam. Perspektivním sektorem pro české investory je také oblast cestovního ruchu. Jedním z úspěšných projektů v tomto sektoru je investice firmy East Sea Travel do pětihvězdičkového hotelu The Anam Resort v přímořském letovisku Nha Trang.
Ekonomická výhoda teritoria: relativně velký trh přes 96 mil. obyvatel a současně člen ASEAN s více než 600 mil. obyvatel – od r. 2015 funguje ASEAN Economic Community. Málo rozvinutá infrastruktura dopravní, environmentální, zdravotnická – možný odbyt českého zboží a technologií. Další výhodou je nižší cena pracovní síly ve srovnání např. i Čínou, ale kvalifikace je otázkou.
Nevýhoda teritoria z pohledu českých hospodářských subjektů: velká konkurence nejen asijských ale i celosvětových výrobců, vysoká míra korupce a klientelismu. Nutná osobní přítomnost v teritoriu a osobní kontakt s partnery, pokud firma chce docílit pozitivních výsledků. 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Vietnamem dosáhla v roce 2019 celkového obratu v objemu 1 235 mil. USD, vývoz činil 74 mil. USD a dovoz 1 161 mil. USD. Záporné saldo dosáhlo objemu 1 087 mil. USD a uvedené údaje naznačují, že nepříznivý trend v podobě narůstajícího deficitu pokračuje. Český export v roce 2019 ve srovnání s předchozím rokem poklesl o 48%, zatímco dovoz vzrostl o 13% a obrat o 5%, což mělo za následek nárůst obchodního deficit o 22%.
V českém exportu převládají výrobky skupiny 7 SITC „Stroje a dopravní zařízení“ s podílem 34% na celkovém vývozu. Na druhém místě je skupina skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 22%. Na třetím místě skupina 5 „Chemikálie“ s podílem 19% a dále pak skupina 6 „Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu“ s podílem 14%. Mezi perspektivní odvětví se kromě tradičních strojírenských a telekomunikačních zařízení řadí environmentální technologie a zařízení na využívání obnovitelných energetických zdrojů, ale i zemědělské a potravinářské produkty.
V dovozu je dalece včele skupina 7 „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 50%, na druhém místě skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 40% a s odstupem skupina 6 „Tržní výrobky tříděné podle materiálu“ s podílem 5% a skupina 0 „Potraviny a živá zvířata“ s podílem 4% na celkovém dovozu z Vietnamu

Konkrétní komodity s největším podílem na vývozu (seřazeno podle objemu):

Zbraně a střelivo (6,4 mil. USD), umělá střeva (4,9 mil. USD), kůže (2,7 mil. USD), elektrické spínače (2,5 mil. USD), rozvaděče (2,2 mil. USD), radary (2 mil. USD), veterinární vakcíny (1,7 mil. USD), elektrické kabely (1,6 mil. USD), skleněné výrobky (1,5 mil. USD), kondenzátory (1,3 mil. USD), chmel (1,3 mil. USD), laboratorní směsi (1,3 mil. USD), pivo (1,3 mil. USD), dalekohledy (1,2 mil. USD), pásové dopravníky (1,2 mil. USD), svítidla (1,1 mil. USD), textilní stroje (1 mil. USD), potravinové přípravky (1 mil. USD), balící stroje (1 mil. USD), pračky (1 mil. USD).

Konkrétní komodity s největším podílem na dovozu:

Obuv (257 mil. USD), mobilní telefony (206 mil. USD), oděvy (85 mil. USD), procesory (64 mil. USD), tiskárny (38 mil. USD), paměťové jednotky (23 mil. USD), díly pro motorová vozidla – zejm. převodovky a airbagy (35 mil. USD), sluchátka a reproduktory (27 mil. USD), kožené tašky (26 mil. USD), kaučuk (20 mil. USD), rozvaděče (18 mil. USD), plasty (16 mil. USD), transformátory (16 mil. USD), monitory (14 mil. USD), nábytek (14 mil. USD), ryby (12 mil. USD), výrobky ze železa (12 mil. USD), hračky (12 mil. USD), lékařské přístroje (10 mil. USD), textilie (8 mil. USD), kamery (8 mil. USD), ovoce (8 mil. USD).

Pro doplnění uvádíme, že  statistiky vietnamského celního úřadu za rok 2019 se diametrálně liší od českých údajů. Vietnamské statistiky uvádí český vývoz do Vietnamu v objemu 123 mil. USD a dovoz do ČR jen na úrovni 208 mil. USD. Podstatně nižší dovozy do ČR uváděné vietnamským úřadem mohou souviset s aktivitami nadnárodních korporací, které v ČR montují finální výrobky nebo ČR využívají jako distribuční síť pro celou EU. Ve vietnamské statistice se pak zboží určené pro český trh objeví ve statistice země, kde zboží vstoupí na evropský trh (např. přístavy v Rotterdamu a Hamburgu). Příkladem jsou mobilní telefony.

Vývoj vzájemného obchodu v letech 2015-2019 (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2015

96 923

60. 114,7 658 945 29. 107,5 755 868 40. 108,4 -562 022

2016

94 419 64. 96,6 818 081 25. 121,7 912 500 35. 118,4 -723 662

2017

106 011 61. 112,2 913 936 27. 111,6 1 019 946 36. 111,7 -807 925

2018

140 769 58. 132,0 1 030 967 28. 112,8 1 171 736 36. 114,9 -890 198

2019

73 588 69. 52,1 1 161 413 25. 112,7 1 235 001 35. 105,4 -1 087 825

Zdroj: Statistika ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Vietnamu r. 2019 – 10 nejvýznamnějších položek

Kód
zboží

Název zboží

Stat. hodnota
(tis. USD)

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 

13 166

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

9 986

93

 Zbraně střelivo části součásti příslušenství

6 596

39

Plasty

6 584

90 Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

4 183

94 Nábytek, lůžkoviny, svítidla

2 921

30 Výrobky farmaceutické

2 889

41 Kůže

2 710

38 Chemické výrobky

2 057

70 Sklo a výrobky skleněné

1 780

 

Dovoz z Vietnamu r. 2019 – 10 nejvýznamnějších položek

Kód
zboží

Název zboží

Stat. hodnota
(tis. USD)

85

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

448 859

64

Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků

270 992

84

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

90 317

62

Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov

61 452

87

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

38 347

61 Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované

30 045

42

Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod

27 664

40 Kaučuk a výrobky z něj

20 549

39 Plasty

16 804

94

Nábytek

14 889

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti vzájemného obchodu se službami nedochází k objemově významnější výměně a proto nejsou statistické informace za Vietnam k dispozici.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy doposud investovaly ve Vietnamu do 34 projektů v hodnotě 90 mil. USD (splacený kapitál 52 mil. USD). Největším českým investorem ve Vietnamu je firma PPF, která zde investovala do oblasti bankovnictví a v průběhu několika let si na vietnamském trhu vybudovala vedoucí postavení v sektoru spotřebitelských úvěrů. Druhým největším investorem je společnost Elmich Group, která v roce 2015 otevřela závod na výrobu kuchyňských potřeb v provincii Ha Nam v hodnotě 18 mil. USD. Třetí největší českou investicí je závod na výrobu kondenzátorů české firmy Hydra a.s. v hodnotě 7 mil. USD v provincii Quang Nam. Perspektivním sektorem pro české investory je také oblast cestovního ruchu. Jedním z úspěšných projektů v tomto sektoru je investice firmy East Sea Travel do pětihvězdičkového hotelu The Anam Resort v přímořském letovisku Nha Trang.
K významným českým investicím ve Vietnamu patří také závod na plavení kaolínu Quang Binh Bohemia Kaolin v provincii Quang Binh. Závod na výrobu kaolinu QBBK funguje již od roku 2010. Původní investici české firmy Trade BGM převzala v roce 2019 česká firma Daily Plan.

Firma ALTA BRNO dodávala, jako zástupce exportní aliance Česká dobývací technika, dobývací a dopravní technologie pro vietnamské uhelné šachty. V současnosti se společností Vinacomin spolupracuje firma INCO, Fite, T Machinery, Ferrit a další.
Textilní stroje exportují do Vietnamu v rámci svých zahraničních koncernů bývalé české továrny ELITEX, dnes Saurer Czech a Rieter Textile Systems.
Na vietnamském trhu vystupuje aktivně i firma PILOUS, významný český výrobce pásových a kotoučových pil. Ve spolupráci s vietnamskou firmou HAMECO rozeběhla společnou výrobu, určenou pro vietnamský i zahraniční trh.
Mezi další aktivní firmy v teritoriu patří Česká zbrojovka, Omnipol, Retia, ERA, Lichna Trade, VUCHZ, PSJ, Škoda JS, ÚJV Řež, MAVEL aj.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Vietnamem a ČR jsou podepsány následující bilaterální dohody:

 1. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, Hanoj , 30. 12. 1964, č. 118/1967 Sb.
 2. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky Praha , 06. 11. 1970
 3. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o výměně zboží a platech a o poskytnutí úvěru na vyrovnání aktivního salda mezi čs. vývozem a dovozem na období let 1976-1980 Praha , 13. 07. 1976
 4. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky Hanoj , 21. 03. 1977 č. 42/1977 Sb.
 5. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru Vietnamské socialistické republice /na dodávku mouky/ Praha , 03. 04. 1978
 6. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru určeného na dodávky zařízení a montáže zaškolovacích středisek pro řidiče Praha , 31. 10. 1978
 7. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru určeného na dodávky zařízení a materiálu na rekonstrukci železnice Ho Či Minovo Město – Vinh Praha , 31. 10. 1978
 8. Druhá dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky týkající se poskytnutí úvěru na dodávky zařízení pro tepelnou elektrárnu ve Vietnamské demokratické republice Praha , 28. 09. 1979
 9. Dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o výměně zboží, platech a o poskytnutí úvěru na vyrovnání aktivního salda mezi československým exportem a importem na období let 1976 – 1980 Praha , 28. 09. 1979
 10. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na uspokojení potřeb Vietnamské socialistické republiky Praha , 28. 09. 1979
 11. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou Hanoj , 14. 02. 1980 č. 15/1981 Sb.
 12. Výměnný dopis o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Vietnamské socialistické republice určeného na nákup obilí Hanoj , 13. 12. 1980
 13. Dohoda o úpravě závazků vyplývajících ze vzájemné spolupráce v letech 1976 – 80 /Československá socialistická republika – Vietnamská socialistická republika/ Hanoj , 13. 12. 1980
 14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Vietnamské socialistické republiky Praha , 15.09.1981
 15. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při rozvoji vědy a techniky do roku 1990 Praha , 06. 10. 1981
 16. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na pokrytí salda obchodní bilance v letech 1981 – 1985 Praha , 11. 02. 1982 , č. 24/1982 Sb.
 17. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, Praha , 12. 10. 1982, č. 98/1984 Sb.
 18. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při pěstování kávovníku, Hanoj , 22.03.1984
 19. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při realizaci investičních akcí ve Vietnamské socialistické republice, Praha , 04. 07. 1984
 20. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na částečné pokrytí československého aktivního salda platební bilance v letech 1986 – 1990, Praha , 14.02.1986
 21. Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na krytí salda obchodní bilance v letech 1981 – 1985, Praha , 14.02.1986
 22. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při pěstování kaučukovníku, Ho Či Minovo Město , 16. 03. 1986
 23. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci elektronických závodů ve Vietnamské socialistické republice, Hanoj , 10. 05. 1987
 24. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na modernizaci závodů lehkého průmyslu ve Vietnamské socialistické republice Hanoj , 10. 05. 1987
 25. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při projekci a výstavbě vodní elektrárny Vinh Son, Hanoj , 10. 05. 1987
 26. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci strojírenských závodů ve Vietnamské socialistické republice Hanoj , 10. 05. 1987
 27. Třetí dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky z 6. listopadu 1970 Hanoj , 10. 05. 1987
 28. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek a Protokol, Hanoj , 02. 06. 1987, č. 29/1988 Sb.
 29. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území VSR v letech 1988-1990 Praha , 22. 01. 1988
 30. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti při modernizaci lokomotivního depa ve Vietnamské socialistické republice Hanoj , 08. 04. 1989
 31. Čtvrtá dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o poskytnutí úvěru na dodávku zařízení tepelné elektrárny do Vietnamské demokratické republiky z 6. listopadu 1970 Hanoj , 08. 04. 1989
 32. Dodatková dohoda k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o poskytnutí úvěru na financování československé účasti na modernizaci závodů lehkého průmyslu ve Vietnamské socialistické republice, Hanoj , 08. 04. 1989
 33. Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky, Hanoj , 25. 04. 1991
 34. Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vypořádání pohledávek a závazků v platebních vztazích mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Vietnamskou socialistickou republikou, Hanoj , 20. 02. 1992
 35. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice, Praha , 26. 01. 1994, č. 264/1995 Sb.
 36. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky /o mezinárodních smlouvách uzavřených mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Vietnamskou socialistickou republikou k 31. prosinci 1992/,  Praha , 12. 12. 1996, č. 15/2001 Sb. m. s.
 37. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Praha , 23. 05. 1997, č. 108/1998 Sb.
 38. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, Praha , 23. 05. 1997, č. 72/2001 Sb. m. s.
 39. Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce, válečných invalidů a sociálních věcí Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, Hanoj , 01. 10. 1997
 40. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic Hanoj , 25. 11. 1997, č. 212/1998 Sb
 41. Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a pro držitele diplomatických pasů Vietnamské socialistické republiky sjednaná výměnou nót, Hanoj , 15. 12. 1999,  č. 28/2000 Sb. m. s.
 42. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci Praha , 13. 09. 2005, č. 66/2006 Sb. m. s.
 43. Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírodních zdrojů a životního prostředí Vietnamské socialistické republiky Hanoj , 12.04.2007, č. 33/2007 Sb. m. s.
 44. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států Praha , 12. 09 .2007, č. 26/2008 Sb. m. s.
 45. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států Praha , 12.09.2007, č. 27/2008 Sb. m. s.
 46. Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 – 2011, Hanoj , 21. 03. 2008, č. 30/2008 Sb. m. s.
 47. Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji, Hanoj , 21. 03. 2008, č. 66/2009 Sb. m. s.
 48. Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání, Hanoj , 28.08.2009, č. 123/2009 Sb. m. s.
 49. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, 27. 4. 2017.
 50. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, (podepsána 7. 6. 2017)
 51. Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání odsouzených osob, 2. 7. 2019

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Vietnam byl v minulosti jedním z největších příjemců české rozvojové spolupráce. V souvislosti s růstem životní úrovně ve Vietnamu a jeho graduací do kategorie zemí se tředním příjmem v roce 2013 byl objem rozvojové pomoci ČR ve Vietnamu v posledních pěti letech postupně utlumován. Zatímco v období 2006 – 2010 věnovala ČR na rozvojovou pomoc ve Vietnamu každoročně cca 40 mil. Kč, od roku 2011 došlo k postupnému poklesu rozvojové pomoci na současných cca 1 mil. Kč. Velké projekty české zahraniční rozvojové spolupráce byly ve Vietnamu ukončeny v r. 2014 a od té doby jsou zde realizovány pouze malé lokální projekty a prokety v rámci programu B2B.
Rozvojová spolupráce mezi ČR a Vietnamem má dlouhou tradici a vietnamská strana při všech příležitostech českou pomoc velmi oceňuje. Česká republika je jedinou zemí bývalého východního bloku, která ani v obtížném období hospodářské transformace nepřestávala Vietnamu poskytovat rozvojovou pomoc.

Přehled finančních prostředků alokovaných na realizaci ZRS ČR a Vietnamu 2011–2019 (v tis. Kč), údaje jen za projekty spravované ZÚ Hanoj:

 • 2011: 18 000
 • 2012: 12 300
 • 2013: 14 700
 • 2014:   8 000 
 • 2015:   1 500
 • 2016:   1 500
 • 2017:   1 000
 • 2018:   1 000
 • 2019:     500

Přehled finančních prostředků alokovaných na realizaci ZRS ČR a Vietnamu 2006–2010 (v tis. Kč):

 • 2006: 25 835
 • 2007: 42 600
 • 2008: 51 650
 • 2009: 62 900
 • 2010: 37 400

Realizované projekty rozvojové spolupráce mezi ČR a Vietnamem

 

Název projektu

Rezort

Datum realizace

1

Pomoc Nemocnici vietnamsko-československého přátelství v Haiphongu  

MPO

2004

2

Obuvnické učňovské středisko v Haiphongu.

MPO

2004

3

Zavedení technologie ekologického zpracování bioodpadů na organominerální hnojiva

MPO

2005

4

Dodávka čistírny odpadních vod pro 60EO pro polikliniku Tam Nong – malý lokální project

MZV

2006

5

Vybudování a provoz střediska ortopedie a rehabilitace pro zdravotně postiženou mládež v provincii Bac Thai.

MPO

2007

6

Vyhledávání a průzkum zdrojů pitné vody v provincii Nghe An

MŽP

2007

 7

Projekt CAPERA – Budování kapacit pro rozšiřování povědomí o environmentálních rizicích v rukodělných vesnicích

MZV

2007

 8

Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu.

MZe

2007

 9

Environmentally Friendly Production – Demonstration of Benefits (flotační čistírna v papírenské vesnici Phong Khe v provincii Bac Ninh)

MZV

2007

10

Zubařská křesla pro nemocnici Viet Tiep v Haiphongu

MZV

2007

11

Regionální koncepce odpadového hospodářství ve středním Vietnamu

MŽP

2006-2008

12

Podpora a prevence zdravého sexu a reprodukce ve VSR

MZV

2008

13

Zlepšení nakládání s odpadními vodami v Dao Xa

MZV

2008

14

Zpracování manuálu pro nakládání s odpady ve zdravotnictví

MZV

2008

15

Vybavení kliniky pro chudé v okrese Ham Thuan Bac v provincii Binh Thuan novým lékařským vybavením

MZV

2008

16

Clean Air for BatTrang Ceramic HandicraftVillage

MZV

2009

17

Supply of Medical Equipment for Bac Thai Rehabilitation Center

MZV

2009

18

Child Rights in Vietnam

MZV

2009

19

Development of Cassava Processing Technology in Thua Thien Hue Province

MZV

2009

20

Využití elektřiny ze solárních zdrojů pro podporu rozvoje chudých oblastí VSR

MPO

2008-2009

21 

Sociální začleňování ohrožených skupin obyvatelstva v provincii Thua Thien-Hue

MPSV

2006-2009

22

Udržitelný rozvoj v komunitě Phong My

MZe

2006-2009

23

Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My

MZe

2007-2009

24

Rehabilitace oblastí kontaminovaných dioxiny ve středním Vietnamu

MŽP

2006-2009

25

Modernizace zdravotnických zařízení v nemocnici Vietnamsko-československého přátelství v Haiphongu

MPO

2006-2010

26

Osvojení surovinové základny pro průmyslové využití ve sklářském průmyslu v oblasti jižní části středního Vietnamu

MPO

2006-2010

27

Vybudování střediska pro vyšší odborné vzdělávaní pro zvyšování odborné kvalifikace

MPO

 2006-2010

28

Pomoc při rozvoji malých vodních elektráren pro venkovské oblasti Vietnamu formou dodávky technologie a přenosu know-how

MPO

2006-2010

29

Technická a metodická pomoc při zakládání fakulty technického, environmentálního a zemědělsko-potravinářského inženýrství při Hanojské zemědělské univerzitě

MPO

2006-2010

30

Podpora chovu sladkovodních ryb

MZe

2008-2010

31

Clean Air for BatTrang Ceramic HandicraftVillage

MZV

2010

32

Preserving Heritage – Protecting Future: Towards Sustainable Protection of Hanoi Lake System

MZV

2010

33

Inovace zdravotnické stanice a umožnění základní zdravotnické péče v obci Hai Lam

MZV

2010

34

Support for the infection control department of theVietnamese-CzechHospitalin Hai Phong

MZV

2011

35

Day-BorderCenterand Vocational training for Agent Orange/Dioxin Victims

MZV

2011

36

Financial support for vocational training and social integration of the disabled

MZV

2011

37

Supply equipment and instrument for solid waste collection for community environmental protection in YenSonVillage

MZV

2011

38

Continuous support to the Center for day-boarder, functional rehabilitation and vocational training for victims of agent orange/dioxin of Thai Binh province

MZV

 2014

39

Supply of additional medical equipments for Intensive Care unit/Central Transport Hospital

MZV

2012

40

Supply equipment and instrument for solid waste collection for community environmental Protection in Phuong Cach Village, Quoc Oai District, Hanoi

MZV

 2012

41

Financial support for vocational training and social integration of the disabled 2012, Hue

MZV

2012

42

Support of overcoming consequences of herbacides/dioxins in Vietnam

MZV

2012-14 

43

Development of glass-making industry in Central Vietnam

MZV

2012-14

44

Turning waste rice straw into a valuable source of energy project proposal for Hanoi City

MZV

2013

45

Support to the Center for day-boarder, functional rehabilitation and vocational training for victims of agent orange/dioxin of Thai Binh province

MZV

2013

46

Provision of modern facilities which are in real need of  Thai Nguyen College of Economy and Finance

MZV

2013 

47

Rehabilitation measures for rural areas

MZV

2013

48

Water filtration system, kitchen tools, teaching and integration facilities provided to Be Trieu Nursery School, Cao Bang province

MZV

2014

49

Direct support to Nam Dinh Maternity Hospital – 01 Neonathal stationary incubator for Department of Intensive Care for Infants

MZV

2014

50

Dodávka pitné vody a výstavba kuchyně pro školku v Nguyen Hue, provincie Cao Bang

MZV

2015

51

Zdravotnická zařízení a renovace infrastruktury pro zdravotnické středisko v obci Co Noi v provincii Son La

MZV

2015

52

Zvýšení úrovně vysokéhoé školství, ČZÚ Praha a VŠ zemědělská Hue

MZV

2015

53

Stavba kuchyně a jídelny pro SŠ Duong Am pro etnické menšiny v horských oblastech na severu Vietnamu

MZV

2016

54

Zvýšení úrovně vysokého školství, ČZÚ Praha a VŠ zemědělská Hue

MZV 2016
55

Lůžkové oddělení pro zdravotní středisko v obci Tung Ba v provincii Ha Giang

MZV 2017
56 Vytvoření systému pro monitorování kvality ovzduší v Hanoji MZV 2018

57

Zlepšení přístupu k čisté vodě, sanitárních a hygienických podmínek pro studenty z etnických menšin ve venkovských oblastech Vietnamu MZV

2019

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem v Hanoji (Vietnam) ke dni 6. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem