Dohoda ohledně programu InvestEU

Zástupci Rady a Evropského parlamentu se dohodli na podobě nařízení týkajícího se programu InvestEU.

Ten se bude zaměřovat na 4 hlavní oblasti, mezi něž patří udržitelná infrastruktura (9,9 mld. euro), výzkum, inovace a digitalizace (6,6 mld. euro), malé a střední podniky (6,9 mld. euro) a sociální investice a dovednosti 2,8 mld. euro).

Nejméně 30 % rozpočtu InvestEU bude vyčleněno na cíle EU v oblasti klimatu a program bude obsahovat také samostatný režim pro spravedlivou transformaci.

Dohodu bude muset ještě formálně potvrdit jak Parlament, tak Rada. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme