Dohoda T-MEC míří k ratifikaci

Obchodní dohoda mezi Mexikem, USA a Kanadou, tzv. T-MEC, byla  ve středu 19. června 2019 po 13 měsících vyjednávání schválena, a to celkem 114 hlasy pro. Čtyři senátoři byli proti a tři se zdrželi hlasování. Dohoda bude zveřejněna v Diario Oficial de la Federación, a tím tak bude oficiálně ratifikována. 


  • Země: US – Spojené státy americké, MX – Mexiko, CA – Kanada
  • Datum zveřejnění: 19.06.2019

Cílem je podpořit silnou pozici Mexika v mezinárodním obchodu, především v severním regionu amerického kontinentu. Dohoda je pak cestou k větší obchodní integraci a mezinárodní konkurenceschopnosti. Ačkoliv někteří zástupci mexického parlamentu říkají, že tato dohoda není tou nejlepší možnou, podpoří dle nich ekonomický růst Mexika. Dohoda stanovuje nová pravidla, a to například co se týče ohledu k životnímu prostředí, malých a středních podnikatelů, svrchovanosti Mexika nad svými energetickými zdroji a mnoho dalších. Je však nutné dodat, že v USA stále vyjednávání mezi poslanci probíhá a její schválení ještě není vůbec jasné. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

Souborové přílohy

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme