Dolehne krize na český byznys? S podnikáním končí víc lidí než v předchozích letech

V květnu začalo v Česku podnikat 6 624 lidí, což je téměř o tisíc více než v dubnu. Své podnikání naopak přerušilo 7 299 lidí a 3 280 podnikatelů svoji živnost zrušilo.

Ačkoli zájem nováčků o podnikání v Česku neklesá, novinkou je rostoucí počet ukončených živností. Na hodnocení, zda a jak tento trend souvisí s rostoucími cenami a energetickou krizí, je ale podle analytiků ještě brzo.

Ilustrační obrázek

Během prvních pěti měsíců roku potom začalo podnikat 32 tisíc lidí, tedy nejvíce od roku 2016. Svoji živnost naopak přerušilo 49 tisíc lidí, nejvíce od roku 2017, a s podnikáním zcela skončilo přes 20 tisíc lidí. 

Více ukončených živností přírůstku podnikatelů (zatím) nebrání

Celkem letos v Česku zatím přibylo téměř 12 tisíc podnikatelů. Jejich počet se tak v květnu blížil k 2,15 milionu. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

„Aktuální data naznačují, že se oproti předešlým dvěma letům začíná zvyšovat počet ukončených živností, což je novinka. Ještě minulý měsíc byl rozdíl zanedbatelný, zatímco nyní už je počet podnikatelů s ukončenou živností o 6 % vyšší než loni a o pětinu vyšší než v roce 2020,“ shrnuje analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Na druhou stranu podle ní stále platí, že letos se samostatně výdělečnou činností začíná výrazně více lidí než v předešlých letech, kdy podnikání ovlivňovala zejména epidemie covid-19.

Apetit Čechů podnikat po covidu roste, živností přibývalo rekordním tempem

Zatímco letos začalo do konce května podnikat 32 tisíc lidí, v předešlých letech to bylo 28 až 29 tisíc lidí. Negativní výjimkou byl rok 2020, kdy rozjelo vlastní byznys necelých 25 tisíc lidí.

Postupně se také zvyšuje poměr počtu nových podnikatelů k těm, kteří svoji živnost pověsí na hřebík. Ještě v roce 2017 připadlo v prvních pěti měsících roku na každých deset končících podnikatelů pouze 11 nových, letos už je to 16 nových podnikatelů na deset končících.

Podnikatelé ubývají v obchodu, ubytování a stravování

Ne ve všech odvětvích se ale počet podnikatelů zvyšuje. Zatímco například v dopravě a skladování nebo v administrativních činnostech nastoupilo za každých deset končících podnikatelů 25 nových, v obchodu to bylo pouze pět podnikatelů. V nakládání s nemovitostmi a v ubytování a stravování je poměr 9:10. 

„Důvody pro úbytek podnikatelů jsou však v jednotlivých oborech různé. Například ochota lidí pouštět se do podnikání v ubytování či stravování výrazně klesla během uplynulých dvou let uzavírek a teď ji snižují vysoké náklady na provoz. U nakládání s nemovitostmi zase výrazně roste počet firem, které se tomuto podnikání věnují, takže je možné předpokládat, že lidé pouze volí jinou právní formu podnikání,“ popisuje Věra Kameníčková.

U obchodu se potom počet podnikatelů snižuje dlouhodobě. Především proto, že své živnosti ukončují lidé, kteří si je hojně zakládali v 90. letech.

Polovině začínajících podnikatelů je do 30 let

Více než polovině všech podnikatelů, kteří letos začali s byznysem, bylo do 30 let. Podíl nových mladých podnikatelů je tak o něco nižší než v předešlých letech, kdy se pohyboval mezi 52 % a 54 %. Asi čtvrtině letošních nováčků je mezi 31 a 40 lety.

U končících podnikatelů je to naopak. Mezi těmi, co byznys opouštějí, jsou převážně starší lidé. Více než polovině z nich (53 %) je 61 let a více. Jde přitom o výrazně vyšší podíl než před několika lety.

„Až do roku 2019 se jejich podíl pohyboval kolem 40 %. Výrazný nárůst podílu nejstarší věkové kategorie podnikatelů nastal až během pandemie a v následujících letech,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Dvě pětiny nových podnikatelů v Česku tvoří ženy, mezi všemi podnikateli jich je třetina. „Ženy se do podnikání začaly ve větší míře pouštět až v posledních 10 až 15 letech, zatímco v 90. letech bylo podnikání  spíše záležitostí mužů,“ vysvětluje analytička.

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme