Dominikánská republika se prezentuje jako perspektivní země pro investory

Dominikánská republika představuje jednu z nejvíce dynamicky se rozvíjejících zemí v regionu Karibiku. Vymanila se rychle z dopadů koronavirové krize a v prvních šesti měsících roku 2021 vykazovala kumulativní ekonomický růst 13,3 %.

Mezi ekonomické činnosti, které ve srovnání s rokem 2020 zaznamenaly nejvýznamnější meziroční růst, se řadí stavebnictví (42,2 %), zóny volného obchodu (31,7 %), výroba (14,3 %), doprava a skladování (13,7 %), těžba (11,4 %) a obchod (10,7 %).

Dominikánská republika

V posledních několika měsících dochází také k postupnému oživení cestovního ruchu. Dominikánskou republiku navštívilo v období za prvních šest měsíců tohoto roku téměř 1,9 milionu turistů, přičemž se předpokládá, že do konce roku 2021 to budou až 4 miliony. Dynamický růst zaznamenávají také remitence. Negativním faktorem je postupný růst cen zboží a služeb, míra inflace se v tomto roce pohybuje okolo 9–10 %.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Vzhledem k výkonu ekonomiky je Dominikánská republika zajímavým trhem v regionu Karibiku. Málokdo však ví, že kromě možností obchodní spolupráce má tato země významný potenciál i pro zahraniční investice. Dominikánská republika je pro investory zajímavou destinací zejména z důvodu politické stability, dlouhodobého hospodářského růstu, rozvinuté infrastruktury, přehledné právní základny, dostatečné ochrany investorů a v neposlední řadě kvalifikované pracovní síly.

Z geografického hlediska je výhodným bodem pro obchodování s Latinskou Amerikou. V roce 2019 dosáhly přímé zahraniční investice v Dominikánské republice 3 miliardy dolarů s tím, že v loňském roce z důvodu pandemie klesly na 2,5 miliardy dolarů. Současnými hlavními investory v zemi jsou USA (28 %), Mexiko (18 %) a Španělsko (11 %).

Dominikánská republika nabízí možnosti investic zejména v oblasti cestovního ruchu, trhu s nemovitostmi, energetiky, dále pak v obchodu a průmyslu v zónách volného obchodu. V oblasti cestovního ruchu se jeví jako zajímavé investice do výstavby hotelů, zdravotní turistiky, ekoturismu, výstavby golfových resortů, aj. V sektoru energetiky mají potenciál investice se zaměřením na obnovitelné zdroje. Dále existují možnosti investic do zemědělství, textilního a farmaceutického průmyslu a v neposlední řadě do manufaktur na zpracování tabáku.

Santo Domingo, Dominikánská republika

Pro každé z investičních odvětví je stanoven postup pro zahájení činnosti a balíček výhod, který zahrnuje. Jedná se zejména o daňové úlevy, zvýhodněné nákupy položek z místní produkce, pobídky při zaměstnávání místní pracovní síly apod. Pro zahraniční investory je jistě zajímavou skutečností to, že v zemi mohou dle platné dominikánské ústavy vlastnit nemovitosti, což v jiných zemích Karibiku, např. na Kubě, není povoleno.

Investice a následné působení v zemi se řídí platnými zákony, zejména zákonem č. 16-95 o zahraničních investicích, zákoníkem práce č. 16-92, zákonem o životním prostředí a přírodních zdrojích č. 64-00, zákonem o průmyslovém vlastnictví č. 20-00, zákonem o autorských právech č. 65-00 aj.

Prvním krokem pro zájemce o investování v Dominikánské republice je registrace národního identifikačního čísla. Proces registrace je časově garantován na 12 pracovních dní a řídí se zákonem č. 16-95 o zahraničních investicích, nařízením č. 214-04 a dekretem č. 950-01, který upravuje pobyt cizinců v rámci řízení investice. V Dominikánské republice je možné registrovat pobočku zahraniční společnosti, stejně tak jako vytvořit novou místní právnickou společnost. V rámci příprav se doporučuje využít služeb místních advokátních kanceláří.

Pro zájemce o investování v Dominikánské republice může být zajímavý odkaz na Investičního průvodce, který obsahuje kompletní souhrn informací v různých jazykových mutacích. Současně je možné seznámit se se Souhrnnou teritoriální informací, zpracovanou obchodně-ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Havaně, která nabízí ucelenou informaci o zemi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba). Autorky: Eliška Carreazo Cuadro, zástupkyně velvyslance, Lucie Kovandová, ekonomická specialistka.

• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme