Dominikánská republika

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoSanto Domingo
Počet obyvatel10,9 mil.
Jazykšpanělština
Náboženstvířímskokatolické (47,8 %), protestantské (21,3 %), ateismus (28 %), další (2,9 %)
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuLuis Rodolfo Abinader Corona
Hlava vládyLuis Rodolfo Abinader Corona
Název měnyDominikánské peso (DOP)
Cestování
Časový posun-6 hodin
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Petr Kaván
Ekonomický úsekIng. Eliška Carreazo Cuadro
Konzulární úsekMgr. Eliška Kubánková
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 108,73
Hospodářský růst (%) 5,10
Inflace (%) 8,80
Nezaměstnanost (%) 5,80

Dominikánská republika (DR) je zastupitelskou demokracií s oddělenou výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí. Jedná se o prezidentskou republiku, prezident je hlavou státu i vlády. Prezidentem země je Luis Rodolfo Abinader Corona reprezentující Moderní revoluční stranu PRM. Země vykazuje politickou stabilitu. DR zaznamenala v posledních dvou dekádách výrazný ekonomický růst, který byl jen nakrátko přerušen pandemií koronaviru. V letech 1993 až 2019 dosáhla růstu HDP v průměru 5,3 % ročně, nicméně v r. 2020 došlo vlivem pandemie koronaviru k propadu HDP o 6,6 %. DR se však z krize dokázala rychle vymanit a v r. 2021 vykazovala hospodářský růst o 12 % a v r. 2022 o 5,1 %. Dominikánská ekonomika je úzce integrována do globální ekonomiky s koeficientem vnější otevřenosti 35 %. Jde o ekonomiku, která silně závisí na mezinárodním obchodu, kapitálových tocích, převodech peněz a cestovním ruchu. Hlavní podíl na HDP tvoří služby s více než 60 %, následně průmysl s 24 % a nejmenší podíl zaujímá zemědělství s 5,6 %. Inflace se v roce 2022 pohybovala okolo 8 %, nezaměstnanost se snížila ze 7 % v r. 2021 na 5,8 % v r. 2022. Remitence a cestovní ruch jsou hlavním motorem dominikánské ekonomiky a významným zdrojem příjmů. V r. 2022 navštívilo DR celkem 8,5 milionů turistů, což je o 3,5 milionu více než v roce předchozím. Vzhledem k příznivému ekonomickému vývoji představuje DR aktuálně jednu z klíčových zemí Latinské Ameriky pro rozvoj obchodní spolupráce. Pro české exportéry nabízí DR uplatnění převážně v oblasti dovozu tradičních českých potravinářských a průmyslových produktů a značek, zapojení se do rozvoje a obnovy energetické infrastruktury nebo investic do turistického ruchu či zdravotnictví. Pro navázání dobrého vztahu s obchodními partnery v Dominikánské republice je podstatná dobrá znalost španělštiny. V obchodním styku se očekává formálnost, a to i přes to, že Dominikánci jsou velmi vstřícní a přátelští. Od zahraničního partnera se očekává dochvilnost a maximální profesionalita. Kontakt s dominikánskou stranou je nutné udržovat pravidelně, doporučuje se pokud možno osobně.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracována pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Dominikánská republika (MZV) (253B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Dominikánská republika (298.72 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Dominikánská repulika (República Dominicana)

Administrativně správní členění země: 31 provincií, 1 federální distrikt Hlavní město: Santo Domingo Dominikánská republika je zastupitelskou demokracií s oddělenou výkonnou, zákonodárnou a soudní mocí. Jedná se o prezidentskou republiku, prezident je hlavou státu i vlády. Prezidentem země je Luis Rodolfo Abinader Corona (nar. 12. 7. 1967 v Santo Domingo) reprezentující Moderní revoluční stranu PRM. Dominikánská republika má dvoukomorový parlament (190 poslanců, 32 senátorů, členové obou komor jsou voleni přímo). V zemi je platná ústava vyhlášena 28. 11. 1966, dodatek ústavy schválen 25. 7. 2002. Platí všeobecné hlasovací právo pro všechny občany starší 18ti let.

Složení vlády: Prezident republiky: Luis Rodolfo Abinader Corona

Viceprezidentka republiky: Raquel Peña

Ministr vnitra a policie: Jesús (Chú) Vásquez Martínez Ministr financí: Jochi Vicente

Ministryně bez portfeje: Geanilda Vásquez

Ministr strategických projektů: Neney Cabrera

Ministr pro bydlení a výstavbu: Carlos Bonilla Sánchez

Ministr hospodářství, plánování a rozvoje: Miguel Ceara Hatton

Ministr zahraničních věcí: Roberto Álvarez

Ministr školství: Roberto Fulcar Encarnacion

Ministr práce: Luis Miguel De Camps

Ministr sportu a rekreace: Francisco Camacho

Ministr energetiky a těžby: Antonio Almonte

Ministr průmyslu a obchodu: Ito Bisonó

Ministr veřejných prací: Deligne Ascención Burgos

Ministr životního prostředí a přírodních zdrojů: Orlando Jorge Mera

Ministryně žen: Mayra Jiménez

Ministr veřejné správy: Darío Castillo Lugo

Správní ministr prezidentství: Jose Ignacio Paliza

Země vykazuje politickou stabilitu, negativním faktorem je všudypřítomná vysoká míra korupce napříč politickým systémem. Hlavní politickou silou je Moderní revoluční strana (Partido Revolucionario Moderno, PRM) a hlavní opoziční stranou je Dominikánská osvobozenecká strana (Partido de la Liberación Dominicana, PLD). Jak vládní strana, tak opozice se charakterizují jako strany levého středu, z ideologického hlediska tak mezi vládou a opozicí neexistuje významnější rozdíl. Kongresové, komunální a prezidentské volby se konají každé čtyři roky. Příští všeobecné volby by se měly konat v květnu 2024.

1.2. Zahraniční politika země

DR je zemí uznávající demokratické hodnoty, má stabilní politický systém a regionálně ambiciózní zahraniční politiku, která je z velké míry ovlivněna geografií tohoto ostrovního státu. Kromě sousedství s Haiti je DR sousedním státem dalších ostrovů kulturně velmi odlišných. Nachází se v tradiční oblasti vlivu USA a navzdory své karibské poloze cítí svou přirozenou příslušnost k Latinské Americe. DR přijala v posledních dvou desetiletích pragmatický profil liberální ekonomiky a usiluje o to, aby byla považována za vzor regionu. DR sdílí ostrov s Haiti, společná hranice je dlouhá 360 kilometrů. Haiti je jednou z nejchudších zemí na světě, se kterou DR vede historické konflikty způsobené nelegální migrací a obrovským rozdílem v příjmech. Hranice je velmi porézní a lze ji jen obtížně kontrolovat. V r. 2021 začala výstavba dělícího plotu na hranici s Haiti o délce 392 km s cílem bojovat proti obchodování se zbraněmi a drogami a ilegální migrací. Nestabilita, kterou Haiti prochází, zejména po vraždě prezidenta v červenci 2021, opakující se násilí, migrační toky, problémy s pašeráctvím a výrazná nerovnováha obchodní výměny mezi oběma zeměmi tvoří složitý bilaterální vztah. DR opakovaně na VS OSN vyzývá k řešení bezpečnostní krize na Haiti.

Zahraniční politika DR se vyznačuje výbornými vztahy s USA, hlavním investorem a obchodním partnerem. Obchod s USA představuje 50 % zahraničního obchodu DR, zejména díky dohodě o volném obchodu DR-CAFTA, která zahrnuje volný obchod i s Kostarikou, Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem a Nikaraguou. Politická agenda obou zemí je převážně diktována z Washingtonu a zaměřuje se na otázky migrace a bezpečnosti se zvláštním důrazem na boj proti drogám, které putují přes ostrov.

DR má tradiční historické vztahy se Španělskem vzhledem ke svému hispánskému dědictví, což v mnoha případech usnadňuje sbližování politických hledisek. V DR žije více než 26 000 Španělů a existuje zde velký počet společností vlastněných rodinami španělského původu. Mezi DR a Španělskem existuje významná obchodní výměna, která činí ze Španělska největšího evropského exportéra do DR. Španělsko je zároveň 3. největším investorem v DR se souhrnnými investicemi v hodnotě téměř 2 mld. EUR. Investuje zejména do turistického sektoru.

V r. 2018 DR navázala diplomatické vztahy s Čínou a přerušila veškeré diplomatické vztahy s Tchaj-wanem. V posledních letech dochází k rozvoji těchto vztahů i přesto, že od r. 2020 čínská vláda nemůže mít v DR investice ve strategických sektorech, jako jsou telekomunikace, přístavy a letiště. Čína v době pandemie dodala DR vakcíny proti koronaviru.

Dochází k posílení vztahů s Indií, což odráží rostoucí trend obchodní výměny mezi oběma zeměmi. V r. 2021 přesáhla částku 1 mld USD. DR si udržuje kladné saldo díky vývozu zlata do Indie. Indie vidí potenciál zejména v oblasti exportu léčiv a zdravotnických služeb do DR.

Invazi Ruska na Ukrajinu DR hned v počátku odsoudila jako jednostrannou vojenskou agresi porušující základní normu mírového soužití mezi národy. Od počátku stojí DR jasně na straně demokratických zemí světa a v tomto směru i podporuje všechny navržené iniciativy v mezinárodních organizacích.

EU a DR mají vynikající vztahy od roku 1989, kdy DR přistoupila k dohodě z Cotonou o sblížení mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Spolu s Dohodou o hospodářském přidružení EU-CARIFORUM podepsané v roce 2008 představuje Společná strategie partnerství EU-Karibik rámec vztahů mezi dvěma regiony tím, že poskytuje prostor pro stále intenzivnější dialog a spolupráci. Základem vzájemných vztahů je vzájemný závazek k hodnotám demokracie, dodržování lidských práv, ochrany životního prostředí a důležitosti spolupráce při společném řešení současných výzev. Od r. 2021 je v platnosti nový víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Za posledních 30 let obdržela DR od EU více než 2 mld. EUR na podporu Národního plánu rozvoje (PND). Programy jsou zaměřeny zejména na posílení institucí, reformu veřejných financí, odborné technické vzdělávání, boj proti násilí na ženách, boj proti organizovanému zločinu, drogám a obchodování s lidmi. EU má v Santo Domingo Delegaci EU a 5 ambasád členských států.

1.3. Obyvatelstvo

Dominikánská republika má celkem 11,2 milionů obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 1,1 %.

Hustota zalidnění je 211 obyv./km2.

Národnostní složení: 70,4 % míšenci (mesticové, mulati), 15.8 % afroamerický původ, 13,5 % běloši, 0,3 % ostatní

Náboženské složení: 47,8 % římskokatolické, 21,3 % protestantské, 28 % ateismus, 2,2 % jiné, 0,7 % neuvedeno

Úředním jazykem je španělština. Je možné se dohovořit také anglicky, případně francouzsky.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Dominikánská republika se profiluje jako ekonomicky otevřená země, která podporuje volný obchod a představuje jednu z nejvyhledávanějších turistických destinací v Karibiku, největší ekonomiku v regionu a zemi se středními příjmy. DR zaznamenala v poslední dekádě výrazný ekonomický růst a před vypuknutím pandemie představovala jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik s nízkou mírou inflace a nezaměstnanosti v regionu. V r. 2020 došlo vlivem pandemie koronaviru k propadu HDP o 6,6 %. DR se však z krize dokázala rychle vymanit a v r. 2021 vykazovala hospodářský růst o 12 % a v r. 2022 o 5,1 %. Odhaduje se, že v r. 2023 dominikánská ekonomicka poroste o 3,9 %. DR se tedy může právem chlubit makroekonomickou stabilitou a silnou odolností vůči vnějším šokům. DR v posledních několika letech dosáhla významného snížení nezaměstnanosti, a to z 8,8 % v roce 2012 na 5,8 % v roce 2022. V posledních letech však dochází k nárůstu inflace. V r. 2019 ceny meziročně rostly o 1,8 %, kdežto v r. 2021 již inflace dosáhla 8,2 % a v roce 2022 až 8,8 %. Inflační tlaky jsou způsobené zejména výrazným zvýšením cen ropy a dalších důležitých surovin pro místní produkci, vysokými náklady na mezinárodní kontejnerovou dopravu a narušením dodavatelských řetězců.

Dominikánská ekonomika je úzce integrována do globální ekonomiky s koeficientem vnější otevřenosti 35 %. Jinými slovy, jde o ekonomiku, která silně závisí na mezinárodním obchodu, kapitálových tocích, převodech peněz a cestovním ruchu. V minulosti byla DR závislá na vývozu zemědělských komodit (zejména cukru, kakaa a kávy), ale v posledních 30 letech diverzifikovala svoji ekonomiku do oblasti služeb, průmyslu, zemědělství, těžby a obchodu. Sektor služeb představuje více než 60 % HDP, průmysl 24,2 % a zemědělství pouze 5,68 %. Sektor služeb v r. 2022 vzrostl o 6,5 %. Silný výkon je poháněn cestovním ruchem a příznivou relací s USA. DR exportuje hlavně zlato, doutníky, nikl, zdravotní zařízení, šperky, oblečení, obuv, kakao cukr. Export směřuje zejména do těchto zemí: USA, Haiti, Švýcarsko a Indie. Mezi importní komodity patří ropa, potraviny, bavlna a textilie, chemikálie a léčiva. Hlavními importními partnery jsou USA, Čína, Mexiko a Brazílie. Saldo obchodní bilance je dlouhodobě negativní. V posledních letech dochází k výraznému nárůstu remitencí zasíláných do DR. V r. 2022 byly do DR zaslány remitence ve výši 9,9 mld. USD, což je sice ve srovnání s předchozím rokem o 0,6 mld. USD méně ale o 2,9 mld. více než v roce 2019 před pandemií. Remitence pochází z 84,4 % z USA, následuje Španělsko (6,6 %), Haiti (1,3 %), Itálie (0,9 %) a ostatní země. Remitence jsou společně s cestovním ruchem nejdynamičtějším sektorem dominikánské ekonomiky.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -6,7312,285,103,904,60
HDP/obyv. (USD/PPP) 17 080,0019 830,0021 990,0023 490,0024 760,00
Inflace (%) 3,788,248,805,805,00
Nezaměstnanost (%) 7,007,405,806,005,80
Export zboží (mld. USD) 10,3012,4613,4714,4815,59
Import zboží (mld. USD) 17,1124,1430,2931,1632,26
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -6,80-11,68-16,82-16,68-16,67
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 11,0011,1211,2311,3311,43
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 4/44/44/74/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,30
Veřejný dluh (% HDP) 60,00
Bilance běžného účtu (mld. USD) -4,84
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

V DR jsou v posledních několika letech pod tlakem veřejné finance Veřejný dluh se mírně snížil z 64,7 % v r. 2021 na 60 % HDP v r. 2022. Bilance běžného účtu je dlouhodobě v deficitu. DR dlouhodobě usiluje o zvýšení vládních příjmů díky účinnějšímu výběru daní a cel. Velká míra zadluženosti bude generovat silné fiskální tlaky v letech 2023 až 2026, kdy budou prováděny platby za dluhovou službu ve výši téměř 20 000 milionů dolarů, a to pouze k pokrytí závazků vyplývajících z dluhu nefinančního veřejného sektoru.

2.3. Bankovní systém

V čele bankovního systému Dominikánské republiky je centrální banka (Banco Central de la República Dominicana), která byla založená 9. října 1947 a reguluje měnový systém v zemi. Bankovní systém poskytuje standardní bankovní služby a zahrnuje komerční banky, hypoteční banky, spořitelny a půjčkové ústavy a rozvojové banky. Hlavním finančním zdrojem financování soukromého sektoru jsou komerční banky, které poskytují obvykle krátkodobé úvěry, úvěry střednědobé a dlouhodobé pro stavební a turistický sektor poskytují banky hypoteční. Spořitelní a půjčkové ústavy umožňují získat i dlouhodobé úvěry na bydlení. Rozvojové banky státní i soukromé nabízejí úvěry zejména pro financování projektů prioritních odvětví, jako je zemědělství, turistika, průmysl, doprava a služby. V DR funguje také systém multibank, schopných poskytnout všechny služby komerční, hypoteční i služby rozvojových bank.

Vládní bankovní instituce: Banco Central de la República Dominicana, Banco Agricola de la Republica Dominicana, Banco Nacional de las Exportaciones

Nevládní bankovní instituce: Banreservas – největší a nejlépe hodnocená banka v DR Banco Popular Dominicano – provozuje největší síť bank v DR a zaměřuje se na finanční řešení, úspory, půjčky občanům a pojištění Banco BHD León- jedna z největších bank se vedle služeb občanům zaměřuje také na služby pro malé a střední podniky

Mezi další významné banky se řadí: Banco Vimenca, Scofiabank, Banco Unión, Citibank, Banco Múltiple Activo Dominicana, Banco Caribe, Banko BDI, Bellbank, Banesco, Bancamérica, aj. Průměrná úroková sazba se pohybuje okolo 9 %.

Nejčastěji využívané formy platby jsou platba v hotovosti, dodavatelským úvěrem a dokumentární akreditivy a inkasa.

2.4. Daňový systém

Zdanění v Dominikánské republice se řídí zákonem č. 11-92 ze dne 31. května 1992, běžně známým jako Daňový zákon (Codigo Tributario) a jeho dodatky. Daně vybírá Úřad pro vnitřní příjmy (Dirección General de Impuestos Internos nebo DGII). Dominikánské daňové právo je primárně teritoriální. Veškeré příjmy z pracovních nebo podnikatelských činností v DR jsou zdanitelné bez ohledu na to, zda je tato osoba dominikánským občanem nebo cizincem s dlouhodobým pobytem v DR. Příjmy plynoucí z práce vykonávané mimo DR ať už dominikánskými občany nebo cizinci s dlouhodobým pobytem v DR nepodléhají dani. Výjimkou ze zásady teritoriality představují příjmy z finančních investic v zahraničí (akcie, dluhopisy aj.) ze kterých se musí odvádět daně v DR. Daň z příjmu fyzických osob se odvíjí od ročního příjmu a je rozdělená do stupnice se čtyřmi úrovněmi zdanění 0 %, 15 %, 20 %, 25 %.

Daň z příjmu právnických osob je stanovena jako paušální 25 % daň z čistého zdanitelného příjmu (čl. 297). Všechny právnické osoby musí každý rok nejpozději do 30. dubna podat daňové přiznání. Kapitálové zisky jsou definovány jako rozdíl mezi prodejní cenou aktiva a pořizovací cenou očištěnou o inflaci (čl. 289). Kapitálové zisky jsou daněny jako běžný příjem. Dále je v zemi stanovena daň z transferu průmyslového zboží a služeb (ITBIS), která je stanovena na 16 %. ITBIS je daň z přidané hodnoty, která se používá na dovoz většiny zboží a služeb (č. 335). Existuje mnoho osvobození od daně z ITBIS (č. 342 a 343), mezi které patří např. exportované zboží, základní potraviny, léky, palivo, hnojiva, knihy a časopisy, vzdělávací materiály, finanční služby, přepravní služby, pronájem domů, vzdělávací a kulturní služby. Selektivní spotřební daň se vztahuje na koupi nebo dovoz určitého zboží a služeb (č. 361 a 375) zahrnující např. motorová vozidla, zbraně, tabákové výrobky, alkoholické výrobky, šperky, elektronické produkty aj. konkrétní sazby se liší v závislosti na druhu zboží (5-80 %).

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Import z ČR do DR je v posledních třech letech stabilní. V r. 2022 bylo exportováno do DR zboží v hodnotě 0,21 mld. CZK. Exportováno do ČR bylo z DR zboží v hodnotě 0,06 mld. CZK, což představuje mírný pokles.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,280,100,200,200,21
Export do ČR (mld. CZK) 0,400,400,400,460,06
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,120,300,250,260,26

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
581Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických36,3417,00
893Předměty z hmot plastických j. n.33,1315,00
657Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr.22,5310,00
642Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky14,457,00
582Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických12,186,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
872Zařízení, přístroje pro účely lékařské, veterinární ap.153,9332,33
541Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.)101,8121,38
112Nápoje alkoholické56,5011,87
122Tabák zpracovaný, obsahující i náhražky tabákové39,608,32
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.26,815,63

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

EU je druhým nejdůležitějším obchodním partnerem DR a představuje přibližně 10 % celkového zahraničního obchodu této země. Import z EU se v roce 2022 zvýšil na 2,7 mld. EUR a export do EU v r. 2022 mírně stoupl na hodnotu 1,4 mld. EUR. Saldo obchodní bilance je negativní.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 1 895,301 965,201 621,202 156,402 734,60
Export do EU (mil. EUR) 779,00935,10900,201 107,901 421,20
Saldo s EU (mil. EUR) 1 116,301 030,10721,001 048,50-1 313,40

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

I přesto, že dominikánský export do zemí mimo EU za rok 2021 vzrostl o více než 1 mld. EUR, je dlouhodobou charakteristikou dominikánské ekonomiky negativní obchodní bilance.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 7 210,607 570,607 131,208 389,30N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 16 388,7016 292,5013 589,3018 654,00N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 9 178,108 721,906 458,1010 264,70N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

DR je jedním z hlavních příjemců přímých zahraničních investic v regionu Střední Ameriky a Karibiku s ročním průměrem kolem 2,59 mld. USD za posledních 12 let. DR je atraktivní destinací pro zahraniční investory, kterým nabízí motivační pobídky a kteří také reagují na stabilní růst ekonomiky a zajímavé investiční příležitosti i geologickou polohu země. Podle statistik dominikánské centrální banky přilákala DR v r. 2022 PZI v celkové hodnotě 3,8 mld. USD, což představuje o 22,57 % oproti roku předchozímu. PZI míří hlavně do odvětví cestovního ruchu (759,2 mil. USD), energetiky (687,3 mil. USD) a obchodu a průmyslu (524,1 mil. USD). Téměř čtvrtina všech přímých zahraničních investic pochází z USA (24 %), následují investice z Kanady, Brazílie a Španělska.

Investice v DR jsou směřovány a podporovány zejména v rozvojových zónách. Tyto zóny zaznamenaly za posledních 10 let meziroční nárůst ve výši 22,7 %. Zóny jsou přítomny ve 28 z 32 provincií a poskytují pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo a státem podporované investiční pobídky pro zahraniční firmy.

Země zveřejňuje investičního průvodce, kde definuje oblasti nejen vhodné pro investice, ale uvádí také informace, jak postupovat při vstupu na trh, případně při založení pobočky. Průvodce je dostupný na: https://prodominicana.gob.do/RepositorioDocumentos?Folder=Gu%C3%ADa_de_Inversi%C3%B3n

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Dominikánská republika je členem mnoha dohod o volném obchodu. Mezi nejdůležitější se řadí DR-CAFTA. Dne 15. října 2008 byla podepsána a v roce 2009 schválena dominikánským parlamentem Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi CARIFORA, tzv. dohoda EPA. V zemi existuje více než 50 zón volného obchodu „Zonas Francas“. V těchto zónách stále aktivně působí více než 500 společností, které po dobu 15 let využívají různých daňových úlev.

Smlouvy s ČR

Dominikánská republika nemá uzavřenou žádnou bilaterální dohodu s ČR.

3.4. Rozvojová spolupráce

Dominikánská republika nepředstavuje prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Dominikánská republika není do MOP zahrnuta. Pro zájemce obchodování s karibskou oblastí, může být Dominikánská republika velmi zajímavým trhem. Země podporuje volný obchod a snaží se o maximální rozvoj zahraničního obchodu, např. poměrně přehlednou legislativou a příznivými podmínkami pro zahraniční investory. Vytváří také zahraniční platformy a organizuje podpůrné konzultace na svých zastupitelských úřadech.

Navzdory všem vládním snahám se ale země stále potýká s poměrně vysokou mírou korupce a je proto dobré navázat korektní kontakty s dominikánskými partnery a věnovat pozornost všem detailům obchodní smlouvy, kvalitu partnera a jeho zázemí a finanční možnosti. Je doporučeno využívat služeb místních renomovaných právních a poradenských kanceláří.

Pro české exportéry nabízí Dominikánská republika uplatnění převážně v oblasti dovozu tradičních českých potravinářských a průmyslových produktů a značek, zapojení se do rozvoje a obnovy energetické infrastruktury nebo investic do turistického ruchu či zdravotnictví.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Pro navázání dobrého vztahu s obchodními partnery v Dominikánské republice je podstatná dobrá znalost španělštiny. V obchodním styku se očekává formálnost, a to i přes to, že Dominikánci jsou velmi vstřícní a přátelští.

4.2. Oslovení

První kontakt je poměrně formální a vždy se používá vykání. Oslovuje se akademickým titulem, případně funkcí. V Dominikánské republice se používají dvě příjmení – první po otci, druhé po matce. V obchodním styku lze k oslovení využívat pouze první z nich, tzn. po otci. Velmi brzy se ale přechází k tykání a používání oslovení pouze křestním jménem.

4.3. Obchodní schůzka

Sjednání schůzky probíhá nejčastěji telefonicky nebo emailem. Od zahraničního partnera se očekává dochvilnost a maximální profesionalita. Na jednání se doporučuje přinést malou pozornost pro dominikánského partnera, nedoporučuje se používat černou a fialovou barvu (barvy smutku). Za dominikánskou stranu se obvykle účastní minimálně dvě osoby, stejné složení vyjednávacího týmu se doporučuje i na straně dodavatele. Oblečení a celkový vzhled hovoří o společenském postavení, na jednání se očekává formální kvalitní oděv, kravata a oblek u pánů není nutný.

Průběh jednání se obvykle neliší průběhem od evropského způsobu s tím rozdílem, že Dominikánci jsou velmi otevření a je přirozené klást otázky na osobní život a rodinu již prvním setkání. Stejný zájem se očekává také od obchodního partnera. Současně by měl být zachován přímý oční kontakt. Vizitky se předávají bez formální rituálu, je vhodné uložit je do vizitkového boxu. Je normální, že schůzka může být přerušována, případně hovoří více osob současně.

Když obyvatelé Dominikánské republiky mluví, často stojí ve vzdálenosti méně než půl metru od svého partnera. Jakýkoliv krok zpět může být považován za nezdvořilost a neochotu pokračovat v rozhovoru. Lidé, kteří spolu mluví, se často dotýkají jeden druhého, bez ohledu na pohlaví.

Kontakt s dominikánskou stranou je nutné udržovat pravidelně, doporučuje se pokud možno osobně.

4.4. Komunikace

Podobně jako v jiných zemích Latinské Ameriky doporučujeme komunikovat ve španělštině bez tlumočníka. Jakákoliv jednání je vhodné zahájit osobním setkáním a následně pravidelně s obchodním partnerem udržovat kontakt, pokud možno doplněný občasnými osobními setkáními. Dominikánci jsou velmi vřelí, lze tedy očekávat při podání ruky také polibek na tvář a rozhodně intenzivní oční kontakt, který vyjadřuje respekt. Komunikace je otevřená, hlavním tématem je rodina a vše s ní související.

4.5. Doporučení

Při obchodních jednáních je vždy ve výhodě zahraniční partner, který je schopen jednat ve španělštině. Jednání v angličtině je často možné, nikdy však není tak efektivní a srdečné. Pro úspěch obchodu je nutná osobní přítomnost obchodníka v teritoriu nebo místního zástupce. Obchody uzavírané faxem nebo emailem nejsou brány příliš v potaz. Pro problematiku právní, poradenství v investicích a nemovitostech, daních, clech aj. se doporučuje využít místních odborných společností. Důraz je kladen na vzhled partnera a jeho osobní hygienu. Vnímání času v Latinské Americe je volnější než v Evropě, znatelné zejména u státních institucí. Na soukromou oslavu je nezdvořilé se dostavit v indikovanou hodinu, ale je vhodné přijít o něco později.

4.6. Státní svátky

1.1. Nový rok

6.1. Tři králové

21.1. Den Paní Marie Altagracia

26.1. výročí Juan Pablo Durte

27.2. Den nezávislosti

březen-duben Velikonoce, Velký pátek

1.5. Svátek práce

květen-červen Boží tělo

16.8. Den obnovení státnosti

24.9. Den Panny Marie Milostné

6.11. Den Ústavy

25.12. Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Dominikánský trh je pro české exportéry velmi zajímavý i přesto, že se jedná o trh relativně malý, a to jak počtem obyvatelstva, tak rozlohou. Největším zdrojem příjmů pro národní hospodářství a tvorbu HDP představuje turistika a na ní navazující odvětví a dále zejména odvětví komunikací a volné zóny.

Pro úspěšný vstup na dominikánský trh je nutný místní zástupce, který jednak zná klientelu v oboru a také místní mentalitu a zvyklosti, které se ve větší míře neliší od ostatních zemí Latinské Ameriky. Pro kvalitní zpracování trhu je nutná distribuční sít, organizovaná s pomocí místního zástupce.

V DR se nenachází velvyslanectví ČR a tato relace se obchodně rozvíjí na bázi přímých kontaktů českých exportérů s dominikánskými partnery, za účasti některých tradičních obchodních zástupců. Prvotní kontakt lze navázat skrze Obchodní komoru v Santo Domingo (https://www.camarasantodomingo.do).

Každý dovozce musí dodržovat dominikánské právní předpisy. Pro základní orientaci naleznete informace na webových stránkách celního úřadu (https://www.aduanas.gob.do/)

Zahraniční investice se řídí zákonem č. 16-95 z r. 1995. Více informací o investicích v DR lze nalézt na webových stránkách ProDominicana (https://prodominicana.gob.do).

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Dominikánský trh je liberální s otevřeným tržním prostředím pro podnikání a pro vstup zahraničních investorů do všech odvětví národního hospodářství. Zahraniční obchod se řídí mezinárodními pravidly, vývozu ani dovozu nejsou obecně kladeny žádné administrativní překážky, výjimkou je však speciální materiál.

Doklady obvykle vyžadované při dovozu jsou: celní deklarace, obchodní faktura, přepravní dokumenty, podle druhu zboží certifikát kvalit, sanitární, fytosanitární, o původu zboží apod. Zvláštní podmínky platí pro dovoz zboží do volných zón. Kontrola vývozu má pouze statisticko- evidenční účel. Dovoz zboží přes dominikánskou celnici může být pomalý a byrokratický a výklad celnice může provokovat stížnosti obchodníků a arbitráž. Vláda zavedla způsob celního oceňování podle WTO v r. 2001. Na dovoz zemědělských produktů se vyžaduje zdravotní povolení. DR nemá agresivní vývozně propagační schémata díky zónám volného obchodu.

K registraci firmy je nutno požádat o zápis v obchodním rejstříku, přikládá se vyplněná žádost o registraci, stanovy se jménem a sídlem firmy, druh podnikání, výše kapitálu, majitel firmy aj., a to prostřednictvím specializovaných právních kanceláří. Poté je přiděleno registrační číslo a firma se zaregistruje jako místní a má identická práva a povinnosti jako kterákoliv domácí firma. Společnost se musí registrovat také v rejstříku daňových poplatníků. Zahraniční investor může v zemi založit pobočku. Specifická je registrace firem se zájmem o aktivity ve volné zóně, povolovací a registrační řízení provádí Consejo Nacional de las Zonas Libres.

Zákoník práce z r. 1992 upravuje vztahy mezi společnostmi a zaměstnanci a ostatní pracovně právní podmínky. Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil se neliší. Nejméně 80 % zaměstnanců musí být Dominikánci, u vedoucích zahraničních funkcionářů firem není vyžadováno dominikánské státní občanství. Dominikánští zaměstnanci mají stejná práva jako cizinci. Normální pracovní týden má 44 hodin, s 8 hod pracovní dobou. Obvykle se však pracuje 40 hod týdně od pondělí do pátku a zbývající 4 hodiny společnosti obvykle přesunují na sobotu. Pracovní týden zaměstnanců na částečný úvazek nesmí překročit 29 hod. Po splnění jednoho roku pracovního poměru vzniká nárok na 14 pracovních dní dovolené.

5.3. Marketing a komunikace

Při zadávání propagačních, marketingových, inzertních aj. reklamních akcí se doporučuje využívat služeb specializovaných agentur v Dominikánské republice, které ve spolupráci s místním zástupcem mohou volit operativně optimální formy působení na trh a efektivnost vložených prostředků na propagaci. Za nejlépe hodnocené reklamní agentury byly v roce 2020 vyhlášeny agentury: 3Lemon, Paurmedia, GrupoAro.

Pro reklamu se využívají všechny klasické formy propagace v podnikatelské sféře a ve značné míře se využívají i hromadné sdělovací prostředky. Odvětví telekomunikací je v DR na vysoké úrovni a pracuje s novými moderními špičkovými technologiemi, především z UDS. Propagační služby v DR jsou realizovány prostřednictvím specializovaných agentur. Obchodní korespondenci je nutno vést ve španělštině, v krajním případě v angličtině, stejně jako katalogy, prospekty a další propagační tiskový a inzertní materiál.

Nejsledovanějšími kanály jsou The are Color Visión (Canal 9), Circuito Independencia a Canal 6. Nejčtenějšími novinami jsou Listín Diario. V Dominikánské republice jsou telekomunikace na vysoké úrovni, internet je běžně dostupný a obyvatelé využívají sociální sítě.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dominikánská republika posílila práva na ochranu duševního vlastnictví reformou v r. 2000 a má poměrně širokou legislativu na ochranu autorských práv a průmyslového vlastnictví a regulatorní rámec pro ochranu patentů, obchodních značek, obchodního jména a průmyslových vzorů. Modernizací obchodně právního rámce plní své závazky vyplývající z členství ve WTO (TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property).

Článek 8 dominikánské ústavy stanovuje za základní lidské právo uznávání a ochranu vlastnických práv na vědecká, umělecká a literární díla.

Ochrana autorských práv je zajištěna Zákonem č. 32-86 o právech duševního vlastnictví, který odpovídá článkům Univerzální konvence o právech duševního vlastnictví, jehož je DR členem. Autorská práva je nutno registrovat na National Office of Copyright (ONDA). DR ratifikovala následující mezinárodní dohody v této oblasti, a to v r. 1886 Bernská konvence o ochraně literární a uměleckých děl, v r. 1952.

Univerzální konvence o autorských právech, v r. 1961 Římská konvence o ochraně umělců, producentů gramofonových nahrávek a radiového vysílání, v r. 1996 WIPO dohoda o autorských právech a WIPO dohoda o konání a gramofonových produkcích.

5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou na dominikánském trhu zadávány formou mezinárodních a národních licitací, vypisovaných oborovými ministerstvy a státními institucemi na základě Zákona o kontraktaci, který vyžaduje především transparentní průběh, jakož i objektivní hodnocení jejich výsledku. Režim zadávání veřejných zakázek upřednostňuje u některých oborů firmy národní, které mohou cenově konkurovat zahraničním dodavatelům, splňují technické parametry vyhlašovaných projektů a vytvářejí nová pracovní místa pro dominikánské pracovníky. Přesto však tento režim umožňuje zahraničním společnostem 50 % participaci na investičních projektech obecně a ve vybraných případech, kdy není dominikánský dodavatel schopen participace druhých 50 %, zvyšuje se pro zahraniční firmy podíl až na 70 %.

Veřejné zakázky jsou vypisovány zejména v odvětví stavebnictví, při výstavbě a rekonstrukci silniční a železniční infrastruktury, sektoru komunikací a těžebního průmyslu (hornictví). Téměř vždy se pro participaci v těchto veřejných zakázkách vyžaduje dominikánská zastupitelská firma zahraničního výrobce nebo exportéra. Možnost získání včasných informací o tendrech ještě před publikací podmínek je značně omezena z důvodu neexistence zastoupení ČR v zemi. Limitujícím faktorem je také to, že ČR není členem Meziamerické rozvojové banky, která se podílí ve značném rozsahu na vládních rozvojových projektech DR.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Platba neodvolatelným a potvrzeným akreditivem otevřeným u české banky v ČR, příp. s odloženou splatností podle druhu obchodovaného zboží, je zcela obvyklou a praktikovanou platební podmínkou na dominikánském trhu. Doporučuje se maximální obezřetnost při výběru obchodního partnera a poskytování úvěrů, a tedy vyšší forma zajištění devizové návratnosti realizovaných dodávek zboží i služeb. U dodávek investičního zboží na úvěr se doporučuje zajištění splatnosti bankovní zárukou nebo bankovním avalem, úhrada akontace 5–30 % hodnoty dodávky a kupní smlouvy se zástavním právem až do úplného zaplacení dovozcem. Při dodávkách zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního se doporučuje platba předem.

Platební morálka dominikánských partnerů je dobrá, přesto však je třeba počítat s určitými rysy specifickými pro geografickou polohu země, klimatické podmínky a z toho vyplývající mentalitu, kdy kvalita a hlavně včasnost prováděných poukazů neodpovídá vždy kontrahovaným podmínkám a evropským zvyklostem.

Obchodní spory vzniklé v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou řešeny obchodním soudem, obvykle u regionálních obchodních komor. Pro jejich řešení je nutné využít služeb místních advokátních kanceláří autorizovaných zastupováním zahraničních i místních společností ve veškerých obchodních sporech.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Podmínky pro vstup do Dominikánské republiky je vhodné si ověřit na Velvyslanectví DR ve Vídni, Prinz Eugen Strasse 18/1/33, 1040 Wien, tel. +43 1 5058555, embajada@embrepdom.at.

Čeští občané nepotřebují víza ke vstupu na dobu nepřesahující 120 dní (4 měsíce). Pro pobyty nad 30 dní je třeba žádat o prodloužení pobytu až na 120 dní na úřadě Dirección General de Migración. Od dubna 2018 zanikla povinnost zakoupit turistickou kartu, tato je již zahrnuta v ceně letenky. Při vstupu do země je nutno sdělit imigračnímu úředníkovi účel a předpokládané trvání doby pobytu. Peníze je nutné měnit pouze v komerčních bankách a certifikovaných směnárnách. Při odjezdu ze země není dovoleno vyvážet v hotovosti více než 10 000 USD, či ekvivalent této částky v jiné měně.

Cenné věci ponechané v autě bez dozoru na pláži či veřejném místě mohou být odcizeny. Zvyšuje se počet vloupání do soukromých rezidencí. Některá letoviska zaznamenala zvýšení počtu případů přepadení. Velká letoviska se soukromou ochrankou jsou však naprosto bezpečná.

Taxislužba je poměrně levná a bezpečná. K dopravě mezi městy je možno použít síť spolehlivých a poměrně levných soukromých dopravců.

Turistická policie je vždy ochotná pomoci v případných potížích, kromě španělštiny většinou ovládá i angličtinu. Pro zapůjčení vozidla je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR, kteří mají zájem pracovat v DR, musí mít platné pracovní vízum a osvědčení Ministerstva práce Dominikánské republiky, v němž se uvádí, že společnost splňuje požadavky na nábor daného pracovníka.

Dominikánský zákoník práce čl. 16-92 upřesňuje, jakým způsobem mohou být cizinci najímáni. Zákon č. 285-04 o migraci, se mimo jiné zabývá i právní situací cizinců vykonávající práci v DR.

5.9. Veletrhy a akce

V Santo Domingu bývá pravidelně organizována karibská turistická burza (Bolsa Turística del Caribe), která může zaujmout podnikatele v turistice pro celou Karibskou oblast.

Pro podnikatele v potravinářství a zemědělství je pravidelně v květnu pořádán veletrh Feria Agroalimentaria.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Havaně

Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43

Nuevo Vedado la Habana, Cuba

Telefon:(+53) 78833201,78833467 Fax (+53) 78833596

email: havana@embassy.mzv.cz

obchodně-ekonomický úsek: commerce_havana@mzv.cz

Facebook: facebook.com/EmbajadaChecaLaHabana

Teritoriální působnost: Kuba, Bahamy, Dominikánská republika, Haiti

Honorární generální konzulát

vedoucí úřadu: José Ramón Brea Gonzáles

asistentka konzula: Gina Victoriano

Ave. Anacaona No. 5, Mirador Sur, Santo Domingo

Telefon + 1809 685 69 00, Fax + 1809 221 56 07

email: santodomingo@honorary.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Pohotovostní číslo 911

Hasiči 809-6822000

Národní policie 809-6823151

Červený kříž 809-6823792

Civilní obrana 809-6893898

Státní elektrická společnost 809-5351100

Tecni-taxi 5672010

Transporte turístico – taxi 809-4221330

Stížnosti a reklamace 809-4125045

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.micm.gob.do

Ministerstvo zahraničních věcí, www.mirex.gob.do

Ministerstvo zemědělství, www.agricultura.gob.do

Ministerstvo kultury, www.cultura.gob.do

Ministerstvo hospodářství, plánování a rozvoje, www.economia.gob.do

Ministerstvo obrany,www.mide.gob.do

Ministerstvo veřejných prací, www.mopc.gob.do

Ministerstvo turismu, www.mitur.gob.do

Základní údaje o zemi a turismu, www.godominicanrepublic.com/es/

Exportní volné zóny, www.cnzfe.gov.do

Obchodní komora Santo Domingo, www.camarasantodomingo.do

Export a investice, www.prodominicana.gob.do/

Centrální banka, www.bancentra.gov.do Celní správa, www.aduanas.gob.do

Daňový a finanční úřad, www.dgii.gov.do

Doporučujeme