Domov pro seniory v Týnci nad Labem šetří energii a chrání obyvatele před extrémy počasí

Majitel firmy na stavbu dřevostaveb a zdravotní sestra se zaměřením na péči o staré lidi začali společně proměňovat dvacet tisíc metrů čtverečních pozemku v areálu nazvaném Podhradí.

Zařízení pečující  o penzisty je postavené v pasivním energetickém standardu. Pokrývá ho vegetační střecha, navazuje na něj sad i motýlí louka. Do budoucna přibydou i nádrže na zachytávání dešťové vody nebo solární panely.

Foto: Adapterra Awards

Na začátku byla zanedbaná pláň na okraji Týnce nad Labem a manželský pár Dana a Hynek Motlovi s neobvyklým nápadem – investovat své prostředky a čas do areálu ubytování pro seniory, který bude vystavěn v pasivním standardu s využitím přírodních a obnovitelných materiálů.

Majitel firmy na stavbu dřevostaveb a zdravotní sestra se zaměřením na péči o staré lidi začali společně proměňovat dvacet tisíc metrů čtverečních pozemku v areálu nazvaném Podhradí na místo, kde senioři a další obyvatelé najdou nejenom bydlení, ale také další zázemí pro příjemný život.

„První budova areálu Domov Podhradí, bytový dům pro komunitní bydlení převážně seniorů, je konstrukčně řešena jako dřevostavba v energeticky pasivním standardu. Střechy jsou vegetační. Na objekt bezprostředně navazuje nově založený babiččin sad s motýlí loukou. Ve spodní části pozemku vyrůstá komunitní permakulturní zahrada s vodními prvky,“ popsal rozvržení areálu Petr Dusil, projektant společnosti Atrea, která se zabývá vývojem a projektováním pasivních domů. 

Zvolené energeticky úsporné stavební řešení podle něj smysluplně doplňují technologie, které zajištují komfortní a zdravé bydlení pro klienty, a nízké provozní náklady pro provozovatele. „Větrání s rekuperací tepla zajištuje odvod škodlivin a přívod optimálního množství čerstvého vzduchu do interiéru bez průvanu a ztrát tepla. Režim a intenzita větraní jsou řízeny automaticky na základě signálů z WC, kuchyně, a především čidla CO2 umístěného v obytné části bytu. Klienti mají také možnost základního ovládání jednoduchým nástěnným ovladačem umístěným v bytě,“ doplnil Petr Dusil.

Řízené větrání obyvatelé využívají především v období chladnějších částí roku, kdy se v budově topí.  Mimo topnou sezónu v obytných místnostech větrají převážně okny, jednotka se v tomto období automaticky spouští v době používání WC, koupelen a kuchyně, kdy zajišťuje odtah škodlivin.

Vytápění zajišťují tepelná čerpadla

Další předností budovy je, že využívá obnovitelné zdroje energie a efektivně hospodaří s vodou. „Pro vytápění budovy byl zvolen systém stropního teplovodního vytápění, který umožňuje i případné chlazení v letním období. K akumulaci energie pro vytápění a ohřev teplé vody slouží dva akumulační zásobníky. Jako zdroje energie pro vytápění a přípravu teplé vody jsou využita dvě tepelná čerpadla vzduch–voda, zapojená do kaskády. Jako bivalentní (posilující zdroj – pozn. redakce) a záložní zdroj energie slouží elektrokotel o výkonu 18 kW. V další fázi se počítá s instalací fotovoltaického systému o výkonu cca 10 kWp na střechu budovy,“ navazuje Petr Dusil.

Foto: Adapterra Awards

Solární systém počítá s inteligentním řízením výroby a spotřeby elektrické energie. Umožní využít vyrobenou elektřinu primárně pro pokrytí potřeb budovy a případné přebytky využít pro ohřev vody v akumulační nádrži nebo nabíjení komunitního elektromobilu. Řídící systém navíc umožňuje správci budovy sledovat a efektivně ovládat technologie v budově z centrálního ovládacího panelu v technické místnosti nebo vzdáleně přes mobilní telefon.

V budově jsou také připraveny doplňkové rozvody vody pro splachování toalet a snížení spotřeby pitné vody. „Majitel plánuje pro tento účel využít velmi vydatný zdroj vody na sousedním pozemku, který získal až v době výstavby budovy. Srážková voda je prozatím zasakována na pozemku. V další etapě paralelně s realizací užitkové části komunitní zahrady se záhony pro klienty počítáme s osazením retenční nádrže pro jímání dešťové vody a s jejím využitím pro zálivku,“ plánuje projektant.

Rozvody kanalizace jsou přizpůsobeny tak, aby bylo možné alespoň část odpadních vod čistit v kořenové čistírně odpadních vod, jejíž realizace je plánována v dalších etapách projektu.

Nízká spotřeba energie

Projekt Domova Podhradí je výjimečný nejenom svým pojetím, ale také způsobem, jakým vznikal. Manželé Motlovi výstavbu areálu nejenom financují, ale výrazně se podíleli i na jeho budování a zároveň ho provozují. „Od samého začátku spolupráce jsme cítili, že představy a vize investorů a jejich životní postoj jsou v souladu s naší filozofií. Díky jasné představě o výsledku, předchozí dlouholeté spolupráci právě v oblasti výstavby rodinných domů a zde získaným zkušenostem, byl projekt v určitých aspektech, oproti standardním projektům rodinným domů, paradoxně jednodušší. Například rozhodování a komunikace byly efektivnější,“ zmiňuje Petr Dusil.

Foto: Adapterra Awards

Provozovatelé areálu jsou se zvoleným řešením, po prvních měsících od uvedení do provozu v říjnu roku 2020, spokojení. „Na výstavbu byly použity materiály s nízkou uhlíkovou stopou, jako dřevo, dřevovláknité desky a dřevité izolace. Provoz celé budovy vyniká velmi nízkou spotřebou energie,“ oceňuje Dana Motlová. Areál podle ní naplnil původní představy, které manželé při jeho zakládání měli. „Vše bylo tak, jak jsme si naplánovali, jak jsme to cítili, jak jsme to chtěli,“ pokračuje Dana Motlová. Oproti realizovanému provedení by po prvních zkušenostech přistoupili snad k jediné změně. „Dnes bychom věnovali vetší péči při výběru osvětlení, které by reflektovalo denní rytmy života našich klientů,“ zmiňuje Dana Motlová.  

Již po krátké době užívání se velmi pozitivně projevil efekt vegetační střechy. Srážková voda odtéká výrazně pomaleji, čímž se eliminují rizika spojená s přívalovými srážkami. Část vody se ještě na střeše odpaří, čímž dochází k ochlazení konstrukce i okolního prostředí. Tento efekt má velmi pozitivní vliv na teplotní komfort především v letním období.

Dalším specifikem projektu je, že se jedná o živý, dlouhodobý záměr. „Majitelé mají s lokalitou další plány. Ubytovací kapacity první budovy v lokalitě by v blízké době měla doplnit menší budova. V dalších etapách vznikne několik dalších budov s různou úrovní péče o seniory. Třešničkou na dortu má být bytový dům, kde chceme společně uplatnit veškerá dostupná a smysluplná řešení a technologie vedoucí k co nejvyšší udržitelnosti,“ naznačuje Petr Dusil plány do budoucna.

Projekt sbírá ocenění

Již první dokončená etapa přitom získává velmi pozitivní ohlasy. Projekt obdržel ocenění ve třech prestižních soutěžích z oblasti udržitelnosti: Český energetický a ekologický projekt, Adapterra Awards a E.ON Energy Globe. Domov Podhradí se tak už po krátké době provozu stal i zdrojem inspirace pro ostatní.

Foto: Adapterra Awards

Projekt se podařilo realizovat díky dotační podpoře z programu Nová zelená úsporám. „Náročnost administrativy byla určitě dána celkovou rozsáhlostí projektu jako takového, dokumentace obsahovala mnoho dílčích složek a právě kompletace byla o to obtížnější. Ale díky výborné vzájemné spolupráci se Státním fondem životního prostředí vše klaplo napoprvé,“ říká Dana Motlová.

Zda by měl projekt dostatečně rychlou ekonomickou návratnost i bez dotací je podle ní obtížné určit. „Záleží, jaké zdroje se použijí na financování projektu, například vlastní kapitál nebo úvěr. Ale samozřejmě při využití dotací se návratnost výrazně zkracuje. Pokud by někdo chtěl realizovat takovýto typ projektu a očekává rychlou ekonomickou návratnost, asi pohoří. My jsme od samotné myšlenky zrodu našeho Domova až po výstavbu a nyní i provoz dělali vše tak, jak jsme to zrovna cítili, jak jsme to chtěli.  A věděli jsme, že kvůli penězům, to neděláme,“ zdůrazňuje Dana Motlová a pokračuje: „Dnešní doba nám ukazuje, že nemůžeme vždy hledět jen na finanční návratnost jako hlavní kritérium při volbě způsobu výstavby takového zařízení. My jsme chtěli zdravé a energeticky nenáročné bydlení pro křehkou skupinu našich babiček a dědečků, a to se nám povedlo. Teprve budoucnost nám však ukáže!“

Sázka na osvědčené řešení

Jedním z důvodů, proč projekt dokázal aplikovat takový počet řešení z oblasti úsporného bydlení, je využití uceleného systému dřevostaveb Domy Atrea, který má v této oblasti patnáctileté zkušenosti. Jeho součástí jsou nejen samotné budovy, ale i zmíněné technologie větrání, vytápění nebo využití obnovitelných zdrojů energie. „Toto standardizované řešení spolu s týmem technických odborníků s dlouholetými zkušenostmi poskytuje architektovi nástroj a odborné zázemí, díky kterému se může plně soustředit na kvalitní návrh z pohledu estetiky a praktičnosti při zachování tvůrčí volnosti,“ vyzdvihuje Petr Dusil výhody zvoleného řešení.  

Od roku 2007, kdy byl dokončen pilotní projekt souboru 13 pasivních domů v obci Koberovy v Českém ráji, bylo v rámci konceptu Domy Atrea postaveno kolem 300 individuálně navržených rodinných domů. Všechny jsou dřevostavby, v naprosté většině v energeticky pasivním standardu, jen zřídka se jedná „pouze“ o řešení nízkoenergetické. Kromě rodinných domů přitom Postupně začíná vzrůstat zájem investorů také o občanské a komerční budovy většího rozsahu. „Jednou z prvních vlaštovek byl právě Domov Podhradí a v současné době pracujeme na několika dalších větších projektech,“ konstatuje Petr Dusil.

Úspěšný projekt v Týnci nad Labem by mohl zvýšit zájem tento typ staveb, které se prosazují spíše pozvolna. „I když i od realizace prvního pasivního domu uběhlo již více než 30 let a koncept je úspěšně ověřen na tisících různých staveb po celém světě, výraznější zvýšení zájmu je patrné až v posledních letech. Je to dáno velkou setrvačností českého stavebnictví. Dodnes se u části laické a bohužel i odborné veřejnosti objevuje nepochopení a různé neopodstatněné předsudky, které se nejlépe daří rozptýlit díky přibývajícím příkladům dobré praxe, které jasně ukazují přínosy výstavby v pasivním standardu – komfortní a zdravé vnitřní klima, energetické úspory a mnoho dalších,“ konstatuje Petr Dusil.

Legislativa přeje úsporám

Pozitivní vliv podle něj mají i měnící se legislativní požadavky a dotační programy podporující progresivní stavební řešení a využití obnovitelných zdrojů energie i podpora dalších opatření, které mají pozitivní vliv na udržitelnost budov, jako například vegetační střechy a efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. „S ohledem na energetickou krizi a snad i rostoucí vědomí odpovědnosti za stav naší planety a přežití lidstva, postupně mizí otázka ekonomické návratnosti a pozornost se přesouvá k energetické nezávislosti a bezpečnosti,“ zmiňuje Petr Dusil.  

Foto: Adapterra Awards

Právě energetická krize posledních měsíců může napomoci většímu zájmu o výstavbu v pasivním režimu, ať už u obytných budov nebo objektů s jiným využitím. „Domnívám se, že jednou z příčin energetické krize je odklon od přirozeného řádu přírodních zákonů a z toho vyplývající velmi nehospodárné, řekl bych přímo barbarské nakládání s energií. V EU se v souvislosti s výstavbou a provozem budov spotřebovává asi 40 procent veškeré energie, kterou navíc s velmi nízkou efektivitou vyrábíme z neobnovitelných zdrojů, což praxi znamená, že drtivou většinu této pracně a neefektivně vyrobené energie proženeme komínem,“ upozorňuje Petr Dusil.

S tím je podle něj spojena celá řada dalších negativních vlivů. „Devastace krajiny, znečištění ovzduší, vody a půdy, změny klimatu a v neposlední řadě velmi aktuální závislost na dodávkách surovin a energie z nestabilních regionů a s tím spojená finanční podpora nedemokratických režimů. O to smutnější je, že i když know–how a technologie potřebné k výstavbě energeticky efektivních budov, které spotřebovávají násobně méně energie, a navíc poskytují bonusy v podobě kvalitnějšího vnitřního prostředí a vyššího komfortu, máme k dispozici už od devadesátých let minulého století, tak k masivnějšímu zájmu a využití v praxi nás snad pomůže rozhoupat až katastrofa v podobě válečného konfliktu, který svým nezodpovědným přístupem pomáháme financovat,“ posteskl si Petr Dusil.

I Domov Podhradí podle něj ukazuje, kde leží budoucnost bydlení, ať už jde o rodinné domy nebo zařízení pro seniory. „Nejpřesvědčivějším důkazem dobrého výsledku jsou spokojení a šťastní obyvatelé Domova, kteří, i díky láskyplné péči provozovatelky, mohou prožít stáří důstojně, v přátelské a téměř rodinné atmosféře,“ uzavírá Petr Dusil.

Na současnou etapu přitom budou navazovat ještě další. V plánu je výstavba přízemní budovy se čtyřmi bytovými jednotkami, která rozšíří ubytovací kapacity bytového domu. Ve spodní části pozemku jsou naprojektované další budovy pro klienty vyžadující komplexnější a trvalejší péči. Na závěr se má stavět dvoupodlažní bytový dům pro ubytování personálu a rodinných příslušníků klientů.

Dalibor Dostál

Domov Podhradí v kostce

Domov Podhradí je rodinný penzion pro seniory, který bude v budoucnu tvořit ucelený areál budov, permakulturní zahrady a sadu pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory. Založili ho manželé Dana a Hynek Motlovi. Domov má kromě jiného zajistit pro své obyvatele teplotní pohodlí v době klimatické změny, jejíž extrémní projevy ohrožují právě zdraví starších obyvatel.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme