Hlavní informace

Program Nová zelená úsporám je dotační program MŽP je zaměřený na úspory energií v budovách, především v rodinných a bytových domech.

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) je dotační program Ministerstva životního prostředí společně administrovaný se Státním fondem životního prostředí České republiky, který je zaměřený na úspory energií v budovách, především v rodinných a bytových domech.

CO JE CÍLEM NZÚ

 • snížení konečné spotřeby energie v budovách (především v budovách pro bydlení),
 • snížení emisí skleníkových plynů (především emisí CO2) a dalších znečišťujících látek,
 • stimulace ekonomiky ČR,
 • sociálními přínosy.

Z ČEHO JE NZÚ FNANCOVÁN

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODPOŘE POSKYTOVANÉ Z NZÚ

Na co je podpora poskytována

 • snižování energetické náročnosti budov (komplexní nebo dílčí zateplení),
 • výstavu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností,
 • výměnu nevyhovujících zdrojů energie za efektivní a environmentálně šetrné zdroje energie,
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • mitigační a adaptační opatření v souvislosti se změnou klimatu.

Jaká forma podpory je poskytována

 • dotace; její výše je závislá na provedeném typu opatření a dosažených energetických úsporách.

Kdo může podporu získat

 • vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů (fyzické i právnické osoby),
 • organizační složky státu a státní příspěvkové organizace v případě budov ústředních institucí

O podporu z NZÚ lze žádat v rámci vyhlášených výzev pro předkládání žádostí.

Jednotlivé výzvy definují oblast podporovaných opatření, okruh žadatelů, harmonogram a způsob příjmu žádostí a další upřesňující podmínky.

aktuální výzvy

JAK POŽÁDAT O PODPORU Z NZÚ

 elektronicky na webové stránce programu nebo

 osobně na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR

postup, jak podat žádost o podporu z NZÚ

KDE NALÉZT PODROBNÉ INFORMACE O NZÚ

www.novazelenausporam.cz

JAK A KDE SE ZEPTAT (KONTAKTY)

telefonicky:   800 260 500 ( po–pá,  7.30–16.00 )

písemně:      info@sfzp.cz

osobně:        na krajských pracovištích SFŽP ČR (po předchozí telefonické domluvě)

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Poslední kontrola k 30.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme