Dotace mají pomoci udržet obchody v malých obcích, vyhlášena nová výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 30. června 2022 druhou výzvu Programu na podporu provozu maloobchodních prodejen na venkově Obchůdek 2021+.

Žádost podávají kraje, které vyhlásí vlastní dotační program pro prodejny na svém území.

Podnikání během pandemie covid-19

Cílem dotace je pomoci s udržením provozu maloobchodních prodejen v obcích do 1000 obyvatel, nebo ve větší obci do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel, kde je v provozu pouze jedna prodejna s převažujícím prodejem potravin.

Z důvodu vysoké inflace, vysokých cen energií a pohonných hmot navýšilo Ministerstvo průmyslu a obchodu celkovou dotaci programu z 39 na 52 milionů korun, což umožní jednotlivým krajům (kromě Prahy) dosáhnout až na 4 miliony korun. Prodejnám pak může kraj vyplatit podporu na provozní financování až do výše 130 tisíc korun.

Ministerstvo proplácí žádosti krajů v programu Obchůdek 2021+

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo v této obtížné době navýšit rozpočet na podporu malých venkovských prodejen. Věřím, že se všechny kraje do programu zapojí a podpoří tak zachování základní obslužnosti v malých obcích“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Veřejná služba, ne výnosný byznys

„V rámci první výzvy se podařilo podpořit více než 400 prodejen částkou přesahující 28 milionů korun,“ připomíná Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Provozování obchodů v malých obcích je často spíše veřejnou službou než výnosným podnikáním a je proto dobře, že stát pokračuje v jejich podpoře prostřednictvím programu Obchůdek 2021+. S ohledem na ceny energií a další rostoucí náklady je podpora nyní skutečně životně důležitá. Význam obchodů v malých obcích se naplno ukázal i během pandemie. Program nastartoval také větší zájem části krajů tyto obchody podporovat. Do budoucna by bylo skvělé, kdyby se připojily i další regiony a krajská podpora obchodů v malých obcích byla koordinována s vládním programem,“ doplňuje Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu, která sdružuje tradiční české maloobchodní sítě.

Informace k výzvě pro kraje

 • Příjem žádostí krajů o podporu probíhá od 1. září do 15. října 2022
 • Maximální dotace pro kraj je 4 miliony korun za rok a pro prodejnu 130 tisíc ročně
 • Rozhodné období je od 1. ledna do 31. října 2022 nebo od 1. ledna do 31. prosince 2022

Program je zaměřen na dotační podporu těchto provozních nákladů/výdajů prodejen:

 • náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejen
 • náklady na nájem prodejny včetně poplatků za vytápění, osvětlení, pořízení
 • neinvestičního majetku a služby související s provozem
 • náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
 • náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb

Kraj vyplní základní informace v žádosti a připojí přílohu č. 1 Výzvy II., která je potvrzením o respektování základních podmínek Programu Obchůdek 2021+.

Proces poskytnutí dotace kraji

 1. MPO vyhlásí výzvu pro příjem žádostí krajů o dotaci s uvedením termínů pro podání žádostí o dotaci a objemem alokace prostředků státního rozpočtu.
 2. Žádost o dotaci je možné podávat nejpozději do data uvedeného v příslušné výzvě.
 3. Po prověření žádosti kraje o poskytnutí dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 4. Dotace je kraji poskytnuta formou ex post v rámci příslušného rozpočtového roku v období let 2021–2025.
 5. Za dodržení podmínek účelovosti dotace a dodržení parametrů odpovídá příjemce dotace (zástupci prodejen).
 6. Účelné a hospodárné využití dotace bude předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád)

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Maloobchod

Doporučujeme