Dřevo a inovace – česká řešení pro Finsko

Velvyslanectví České republiky v Helsinkách dne 29. října 2020 uspořádalo celodenní virtuální konferenci, v rámci které byla finským partnerům představena již do praxe zavedená česká inovativní řešení či probíhající výzkumné projekty související se zpracováním a využitím dřeva. Konference se celkem zúčastnilo více než 30 zástupců českých i finských firem a univerzit a vedla k navázání řady nových kontaktů s perspektivou budoucí spolupráce.

Po úvodním slovu velvyslance České republiky ve Finsku Ivana Jukla a manažera pro inovační politiku Sdružení finského lesnického průmyslu Antti Tahvanainena představilo pět českých firem svá inovativní řešení z oblasti využití, zpracování a péče o dřevo.

Firma Adichem prezentovala svůj impregnační nátěr Tairon, který díky minimální toxicitě, nízké viskozitě a vysoké penetrační schopnosti s využitím nanočástic překonává většinu nevýhod podobných produktů na trhu. Společnost Elite Timber Construction představila svůj revoluční koncept dřevostaveb MirDesign, který zásadně mění funkční, estetický i environmentální přístup k modernímu bydlení.

Firma FN NANO se dlouhodobě věnuje fotokatalytickým funkčním nátěrům využívajícím nanotechnologii a v rámci konference uvedla svůj relativně nový funkční nátěr FN Wood. Společnost Grena se zaměřuje na výrobu deskových materiálů, z nichž během konference prezentovala nehořlavé dřevo imitující vermikulitové desky s širokým využitím ve stavebnictví. Firma Home3 uvedla svůj komplexní koncept zdravé dřevostavby s řízenou ionizací ION HOUSE, jehož cílem je zajistit uvnitř budov stejně zdravé prostředí jako v přírodě.

V odpolední části následovaly prezentace největších finských dřevozpracujících firem UPM a Stora Enso a finského státního Technického výzkumného střediska VTTUPM Biomedicals představila svůj výzkum a vývoj i konkrétní produkty využívající nanocelulózu pro regenerativní medicínu.

Stora Enso, největší evropský dodavatel dřevěného stavebního materiálu, prezentovala projekty výškových dřevěných staveb jakožto dlouhodobě udržitelné řešení radikálně snižující emise a zvyšující rychlost výstavby budov s celkově zásadně příznivějším environmentálním dopadem. VTT představilo svůj výzkum a vývoj v oblasti využití ligninu pro výrobu termoplastických materiálů, nátěrů, náhrad pryskyřic, funkčních aditiv, ale i pro čištění vody či uchování energie.

Poslední blok konference byl věnován činnosti univerzit a jejich spolupráci s firmami a uvádění výsledků výzkumu do praxe. Za českou stranu své aktivity prezentovala Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, která se zaměřila na oblast nátěrů pro dřevěné exteriéry, zpracování dřeva, tepelnou modifikaci dřeva, biomateriály, laboratorní testování (využitelné i pro firmy), využití ligninu, zvyšování odolnosti dřeva atd.

Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií Mendelovy univerzity v Brně se kromě jiného věnuje anatomii dřeva, akustice, analýze dezintegračního procesu, numerickým modelům stárnutí dřeva, konzervaci dřeva, konstrukčním spojům bez použití lepidel, povrchovým úpravám dřeva a ve spolupráci se zahraničními univerzitami (včetně helsinské univerzity Aalto) rovněž karbonizaci dřeva. Technická univerzita v Ostravě se zaměřila na představení projektu tzv. chytrého dřevěného mostu, jenž kombinuje využití kůrovcového dřeva s moderními monitorovacími on-line technologiemi. Zástupci univerzity v Oulu představili probíhající výzkum a vývoj v oblasti termoplastů vyráběných z biomasy a jejich praktické využití.

Finské Technické výzkumné středisko VTT prezentovalo své inovační aktivity v oblasti biomateriálů a jejich využití v praxi a dále se věnovalo možnostem partnerství a spolupráce, ať již s českými výzkumnými institucemi či s českými firmami.

Konference dokázala, že pro české firmy a instituce existují exportní příležitosti i možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje i v oboru, ve kterém lze Finsko právem považovat za velmoc. Právě díky rozsahu aktivit finských firem a institucí jsou zde konkrétní příležitosti pro chytrá inovativní řešení s vysokou přidanou hodnotou. Velvyslanectví v Helsinkách bude i v návaznosti na tuto akci nadále podporovat perspektivní spolupráci českých a finských subjektů v tomto oboru a věří, že tento projekt pro ni položil dobrý základ.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Daniel Horák, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Finsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme