Drobní podnikatelé mohou v Praze využít virtuální nádoby na odpad, aby nezatěžovali svoz pro občany

Pražští radní schválili rozšíření ceníku za svoz tříděného odpadu pro podnikatele.

Změna se týká pouze těch, kteří projeví zájem o zapojení se do systému odpadového hospodářství prostřednictvím virtuálního objemu sběrných nádob. Nová platba je sice nepovinná, týkat by se však v Praze měla více než sto tisíc lidí.

Ilustrační fotografie | Foto: Filip Albert

Drobní živnostníci, kteří pracují z domova, z drobné provozovny či malé kanceláře, při své činnosti zpravidla generují minimální množství odpadu. Pořizovat si vlastní fyzické nádoby pro ně nemívá smysl vzhledem k malému množství jimi generovaného odpadu.

Nicméně odpad, který produkují, často nelegálně ukládají do kontejnerů určených pro občany Prahy. Aby nezatěžovali městský systém svozu odpadu, mohou si nyní objednat tzv. virtuální nádobu, kterou lze využít pouze pro komodity papír, plast, sklo a kovy. Pomocí virtuální nádoby tak podnikatelé vyřeší svou zákonnou povinnost danou zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

„Víme, že v Praze podnikají také malí podnikatelé, kteří si zaslouží, abychom jim jejich živobytí a zákonné povinnosti ulehčovali. Právě jim je určen tento tarif, který je dobrovolný a administrativně nenáročný,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Podmínkou pro využití virtuální nádoby je prokázání rozsahu podnikání. Svůj odpad pak budou odnášet do veřejných kontejnerů, zpravidla jako dosud. Virtuální nádobu bude možné objednat pouze přes Portál Pražana, a to na základě vyplnění jednoduchého dotazníku. Portál Pražana také nabízí možnost objednat fyzické nádoby, či upravit stávající smlouvu (pokud je uzavřena v rámci systému města).

Ilustrační fotografie

Podle dat odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy se v hlavním městě nachází na cca 253 tisíc aktivních podnikatelských subjektů. Z toho cca 45 % (což je řádově 114 tisíc) podnikatelů může splňovat podmínky pro využití statutu virtuální nádoby. Využití virtuálních nádob je nepovinné a neexistuje na něj právní nárok. Smyslem je nabídnout podnikatelům jednoduché řešení s nízkou administrativní náročností. A zároveň zmírnit ztrátu, která městu vzniká odkládáním živnostenského odpadu do městských nádob na tříděný odpad.

Většina městských částí řeší problémy s přeplněnými kontejnery. Svozové společnosti i městské části shodně uvádějí, že je nadměrně zatěžují prodejny potravin, restaurace, kavárny, cukrárny, bary a další provozy, které hospodaří s velkým množstvím obalů. Pro tyto druhy činností však rozšířený ceník určen není, nicméně i tak se mohou do systému města zapojit, a to svou vlastní fyzickou nádobou.

Redakčně upravená tisková zpráv Magistrátu hlavního města Prahy

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme