Dun & Bradstreet zvyšuje rating sedmi evropským zemím, Velké Británii letos potřetí

Evropské ekonomiky se rychle zotavují z recese vyvolané pandemií COVID-19. Optimismus se odráží také ve zlepšeném hodnocení rizika podnikání v sedmi evropských zemích.

Dun & Bradstreet, globální poskytovatel klíčových obchodních dat a analytických řešení o firmách, v říjnu zvýšil rating Rakousku, Kypru, Řecku, Itálii, Španělsku, Švýcarsku a Velké Británii. Ke snížení v rámci Evropy přistoupil v případě Norska.

„Hodnocení rizik od Dun & Bradstreet poskytuje srovnání rizik podnikání ve 132 ekonomikách po celém světě, předvídatelnost placení závazků za zboží a služby a návratnost investic v časovém horizontu dvou let,“ přiblížila význam hodnocení Petra Štěpánová ze stejnojmenné společnosti.

Přehled evropských zemí se zvýšeným ratingem

Rakousko

Zvýšený rating o jeden kvartil z DB2d na DB2c v kategorii nízkého rizika návratnosti investice z důvodu klesajícího počtu bankrotů a silném hospodářském oživení.

Kypr

Zvýšený rating z DB5a na DB4c, z kategorie vysokého rizika do kategorie středního rizika návratnosti investice, díky zlepšujícímu se výhledu a díky zrušení mnoha omezujících opatření a návratu k hospodářskému růstu.

Řecko

Nasazení fondů NGEU (nástroj NextGenerationEU na podporu ekonomického oživení) pomůže v roce 2022 zvýšit produkci na 5 % a urychlit ekonomické reformy.

Itálie

Zvýšený rating o dva kvartily z DB4c na DB4a v kategorii středního rizika návratnosti investice, neboť se země vzpamatovává z hluboké recese způsobené pandemií COVID-19 a nová vláda zavádí dlouho očekávané reformy.

Španělsko

Zlepšené hodnocení rizika návratnosti investice na DB3d v kategorii mírného rizika se „zlepšujícím se“ výhledem díky tomu, že se ekonomika vrací k růstu.

Švýcarsko

Zvýšený rating o jeden kvartil z DB2d na DB2c v kategorii nízkého rizika návratnosti investice z důvodu robustního zotavení z poklesu způsobeného pandemií COVID-19.

Velká Británie

Letos již třetí upgrade, nyní na DB2c v kategorii nízkého rizika návratnosti investice, protože se ekonomika rychle vzpamatovává z pandemie COVID-19.

Jedinou evropskou zemí, které Dun & Bradstreet snížila v říjnu rating z DB1d na DB2a, je Norsko, které v zářijových volbách zvolilo středolevou vládu, což vyvolává nejistotu ohledně podnikatelského a investičního prostředí.

Přesto má Norsko, spolu s Dánskem, podle hodnocení Dun & Bradstreet, aktuálně nejpříznivější investiční klima v Evropě. Následuje Německo se Švédskem s ratingem DB2b. Česká republika je v kategorii mírného rizika (DB3d), stejně jako Polsko, Slovensko na úrovni DB3b.

Zdroj: Dun & Bradstreet

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme