Duševní vlastnictví jako akcelerátor růstu podle Liliany Berezkinové, zakladatelky poradenského butiku Pipette & Chart

Začátek října přinesl další online workshop, který uspořádala agentura CzechInvest pod názvem Business Shaker. V pořadí již desátý díl s podtitulem Duševní vlastnictví jako akcelerátor růstu byl na téma duševního vlastnictví z pohledu podnikání. Ústřední postavou, která sdílela své know-how, byla podnikatelka s mnohaletými zkušenostmi Liliana Berezkinová, spoluzakladatelka poradenské společnosti Pipette & Chart a mentorka programu CzechStarter.

Liliana Berezkinová, spoluzakladatelka poradenské společnosti Pipette & Chart a mentorka programu CzechStarter | CzechInvest

Jednou ze základních otázek, které si firma musí položit při řešení duševního vlastnictví je, s čím konkrétně obchoduje. Čím dál více společností je v dnešní době znalostních, a proto je potřeba toto know-how strategicky chránit. Samotné duševní vlastnictví (dále též IP) je aktivum stejně jako zboží na skladě nebo hotovost na bankovním účtu, a přestože nejde zpeněžit tak rychle jako hmotná aktiva, pro hodnotu firmy může sehrát zásadní roli.

„Když jsem pro svůj projekt hledala investory, v České republice se mě ptali na obrat firmy, jestli vlastníme stroje a kolik máme produktů. Já však žádné stroje nevlastnila, výrobu jsem outsourcovala a produkty byly teprve ve vývoji. Měla jsem znalostní startup a moje síla byla v mém jedinečném know-how zahrnujícím i dva světové patenty. V zahraničí byla situace odlišná, tam otázky směřovaly k výzkumu a vývoji, kvalitě IP portfolia, budoucí pipeline a týmu,“ popisuje Liliana své zkušenosti.

Pokud je otázka duševního vlastnictví ve vaší firmě aktuální, určitě si najděte odborníka, nejlépe patentového zástupce a business poradce. Zkonzultujte s nimi strategii ochrany vašeho IP, aby co nejlépe ladil s vaší podnikatelskou strategií. Zaměřte se na dvě klíčové otázky – jaké know-how chránit a jakým způsobem ho chránit.

Důležité je mít na paměti, že duševní vlastnictví má mnoho podob, zdaleka jím nejsou jen patenty. Jsou to i databáze klientů, užitné vzory, autorská práva, obchodní tajemství, licence, zdrojové kódy, ochranné známky apod. I zdánlivě „běžné“ smlouvy o mlčenlivosti určené vašim zaměstnancům, partnerským univerzitám nebo externím spolupracovníkům jsou naprostým, avšak často podceňovaným, minimem.

„Z pohledu technologické firmy je důležité patentovat hlavní prvek vaší inovace. Další krokem může být patentovat tu část produktu, která je viditelná a její kopírování lze tak monitorovat. Patentovat příliš nebo vůbec jsou dva extrémy, které nemohu doporučit. Velkou roli hraje i kvalita patentu, měl by zajistit co největší pole působnosti, zahrnout budoucí varianty produktu a současně zajistit maximální možnou blokaci konkurence. Jednou z variant, kdy patentovat svůj produkt nemůžete nebo ze strategických důvodů nechcete, je ho zveřejnit či podat patentovou přihlášku, ale o samotný patent neusilovat. Patent se tak stane veřejně známou informací a práva na něj si nebude moci nárokovat nikdo,“ vysvětluje různé strategie přístupu k patentové ochraně Liliana.

Ilustrační obrázek

Jedním z klíčových pojmů je také, tzv. freedom to operate. V české překladu se termín nazývá „patentová čistota“. Základem je zjistit, zda neporušujete patenty třetích stran bez ohledu na to, jestli váš produkt je patentově chráněn nebo ne. Patentovou čistotu je potřeba řešit před uvedením produktu na trh, budou ji vyžadovat jak zákazníci, tak investoři.

„Jednou z častých chyb, kterou firmy dělají, je, že staví duševní vlastnictví a patenty jen na jejich vlastním know-how. Společnosti ale mohou nakoupit licence k různým komplementárním technologiím, díky kterým jejich portfolio nabyde mnohem vyšší hodnoty. Mohou navázat spolupráci se specializovanými poradci a scouty, kteří pro ně externí inovace budou vyhledávat. Firmy tak inovují rychleji a efektivně, aniž by se rozptylovaly od svých klíčových obchodních aktivit. Často svým klientům pomáhám také s trend forecasty, aby byly co nejlépe připraveni na vývoj svých odvětví a drželi krok s konkurencí,“ doplňuje Liliana.

Ilustrační obrázek

Duševní vlastnictví je téma, které bohužel oplývá mnoha mýty.

Mezi ty nejčastější patří:

Mýtus I. Duševní vlastnictví, administrativa kolem jeho ochrany a celý proces mě zdrží od podnikání.

Může se vám zdát, že šetříte čas i náklady, ale špatně ochráněný produkt či know-how pro vaše podnikání mohou být fatální. Doporučujeme z rozpočtu na vývoj produktu odložit část prostředků stranou na kvalitní FTO analýzu a přípravu prvního klíčového patentu.

Mýtus II. Duševní vlastnictví tvoří pouze patenty.

Patenty jsou skvělý způsob, jak chránit produkty, ale duševním vlastnictvím jsou například i databáze klientů, užitné vzory, autorská práva, obchodní tajemství, licence, zdrojové kódy, ochranné známky anebo i kyberbezpečnost. Opomíjet komplexitu IP by byla škoda. Znalostní firmou můžete být i bez patentů.

Mýtus III. Patent odkryje vaše know-how konkurenci.

Po uplynutí zákonných lhůt bude patent skutečně zveřejněn. Ohroženi můžete být, pokud vám váš patent dostatečně kvalitně nevymezí vaše patentové nároky. V opačném případě si můžete vytvořit téměř monopolní pozici. Není patent jako patent.

Mýtus IV. Produkt se musí rychle uvést na trh. Než řešit patenty, raději začnu prodávat.

Jistě, pokud má váš produkt krátký životní cyklus, patentovat se vám nevyplatí. Stejně tak, když určité know-how chcete chránit déle než dvacet let (např. recepturu). Přesto byste měli mít ještě před uvedením produktu na trh jistotu, že neporušujete práva třetích stran (FTO) a v případě patentovatelnosti vašeho vynálezu podat patentovou přihlášku dříve, než produkt začnete aktivně představovat na trhu.

Mýtus V. Moje řešení není patentovatelné, nemám tedy jak ochránit své know-how.

Je pravda, že zdrojové kódy, matematické metody nebo obchodní činnosti patentovat dle českého (evropského) zákona nelze. Metodou ochrany pak může být obchodní tajemství nebo autorské právo. Vyplatí se i tak konzultovat s IP specialistou.

Příklady správné praxe?

Přinášíme vám jich hned několik:

  1. Ujasněte si, jakými aktivy chcete tvořit hodnotu vaší společnosti.
  2. Převeďte veškeré IP, které vzniklo před založením společnosti, z autorů (zakladatelů) na společnost.
  3. Obklopte se expertním týmem včetně patentového zástupce, účetního, právníka a advisora.
  4. Definujte si klíčové znalosti za vašimi produkty a službami.
  5. Ošetřete si převod práv k IP od externích spolupracovníků (,,IČařů“). Prověřujte své zaměstnance, zejména nemají-li platné NDA u konkurence.
  6. Zkoordinujte IP strategii s business developmentem, fundraisingem i marketingem.
  7. Před růstovou fází / investičním kolem zařaďte mezi strategické činnosti i technologický scouting a trend forecasting.

Ať se daří!

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme