Důvodem rychlého růstu cen nemovitostí je podle developerů nedostatek bytů a domů

Podle EUROSTAT je růst cen rezidenčních nemovitostí pátým nejvyšším v EU. Dle dotázaných developerů ceny nemovitostí rostou rychleji kvůli nedostatku bytů a zvyšujícímu se zájmu o jejich nákup. Nejrychlejším tempem podle developerů rostou ceny novostaveb, a to v širším okruhu města. Necelá polovina developerů očekává, že cena nemovitostí by mohla klesnout v případě ekonomické krize. Vyplývá to ze Studie developerských společností H1/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

Podle EUROSTAT je růst cen rezidenčních nemovitostí v ČR pátým nejvyšším z celé Evropské unie. Tento fakt je dle dotázaných developerských společností dán nedostatkem bytů a domů (78 %) a zvyšujícím se zájmem o nemovitosti (44 %). Mezi další důvody developeři řadí kompenzaci rostoucích nákladů na výstavbu a zvýšenou poptávku po nemovitostech vlivem koronakrize – snaha spolehlivě investovat (obojí shodně 36 %). Dále je důvodem zvyšování cen běžná strategie navyšování cen (8 %) či jiné důvody než výše uvedené (17 %).

Proč rostou ceny nemovitostí tak závratným tempem komentuje Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky: „Kombinací mnoha faktorů – šíleného povolovacího procesu a nedávného nastavení společnosti, která podlehla některým politickým aktivistům, kteří je přesvědčili, že „normální je nestavět“. To vedlo k vychýlení pomyslných vah nabídky a poptávky. Ale také například vysokou daňovou zátěží ze strany státu. Nedostatkem pracovních sil. Nadměrnou regulací výstavby technickými normami, které jsou v jiných státech jen doporučujícími, zatímco u nás jsou povinné. Také v ČR ale stále více chybí stavební materiál.“

Zdroj: CEEC Research

Téměř třetina developerských společností očekává i nadále (v horizontu 10 let), že ceny nemovitostí porostou nadprůměrným tempem (31 %). Dalších 69 % takový růst cen v horizontu 10 let neočekává. „Důvodů pro růst cen nemovitostí je celá řada. Například v Praze a okolí je to obecný nedostatek bytů a nedostatečná výstavba nových rezidenčních projektů, což je chronický problém. Ale tento cenový růst vyplývá také z našeho specifika, kterým je vysoké množství nemovitostí určených k individuální rekreaci, po kterých je v současné době velmi vysoká poptávka.“ doplňuje Jan Lidral, Marketing Manager Central Europe, TAKENAKA EUROPE GmbH – organizační složka.

Rychlejším tempem dle 70 % oslovených zdražují novostavby, zbylých 30 % vnímá rychlejší zdražování u nemovitostí z „druhé ruky“. Co se týče lokality, potom podle 69 % dotázaných nejrychlejším tempem zdražují nemovitosti v širším okruhu města a dojezdové vzdálenosti od měst 39 %. Dalších 28 % oslovených uvedlo, že rychle zdražují také nemovitosti v centru měst, podle 25 % dotázaných nemovitosti v turistických oblastech a 6 % oslovených zmínilo, že rychleji zdražují nemovitosti na venkově.

Zdroj: CEEC Research

V některých zemích naopak cena nemovitostí klesá. Předpokladem pro pokles cen u nás by dle 47 % dotázaných developerů byla ekonomická krize. Dalších 36 % oslovených zmiňuje, že pokles cen by způsobil pokles poptávky. Dále 22 % uvedlo jako důvod bankovní omezení (např. omezení hypoték), 14 % vývoj úrokových sazeb a 28 % uvádělo jiné důvody než výše uvedené, jako je např. rychlejší povolování nových staveb, pokles cen stavebních prací nebo zvýšení nabídky nemovitostí.

Zdroj: CEEC Research

Studie developerských společností H1/2021 bude zveřejněna na www.ceec.eu.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme