Dva nové projekty podporují expanzi českých exportérů. Jak je využít?

Agentura CzechTrade připravila dva projekty, které podpoří expanzi a působení českých malých a středních podniků na zahraničních trzích. Firmám, které se chtějí zúčastnit významných veletrhů a výstav v zahraničí, nabízí CzechTrade zvýhodněné podmínky účasti.

„Cílem nových projektů NOVUMM 2 a NOVUMM2KET je přispět k vyšší konkurenceschopnosti a mezinárodní expanzi malých a středních podniků (MSP). Zlepšení a usnadnění přístupu firem na zahraniční trhy povede k posílení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, získání nových zkušeností s mezinárodním prostředím a rozšíření podnikatelských aktivit,“ shrnuje ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů CzechTrade Martina Handrlicová.

CzechTrade: Společná expozice na veletrhu GLOBAL INDUSTRIE 2024 Paris

Jaká je výše a forma podpory, jak o ni zažádat a které podniky ji mohou využít, si přečtěte v následujícím textu na BusinessInfo.cz.

Export je pro Česko klíčový

Oba zmíněné projekty, které agentura připravila pro období 2024 až 2027, spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Pro malé a střední firmy není jednoduché dobývat nové trhy a být zde dlouhodobě konkurenceschopné. Česko je přitom otevřenou ekonomikou, pro jejíž růst je zahraniční obchod klíčový. MSP se navíc na celkovém českém exportu podílejí zhruba z poloviny.

Cílem zmíněných projektů je expanzi malým a středním podnikům co nejvíce usnadnit: CzechTrade podporuje jejich účast na vybraných významných výstavách a veletrzích a dalších akcích.

„Podpora účasti MSP na vybraných zahraničních výstavách a veletrzích je nejen v oblasti standardních odvětví českého průmyslů (NOVUMM 2), ale i v oblasti klíčových technologií (NOVUMM2KET). Projekty navazují na NOVUMM a NOVUMM KET, které agentura CzechTrade realizovala do konce roku 2023,” doplňuje Martina Handrlicová.

Podpora formou zvýhodněných služeb

Podle zástupkyně CzechTrade je podpora poskytována formou zvýhodněných služeb v režimu de minimis. 

Jinými slovy: Příjemce neobdrží finanční prostředky, ale CzechTrade mu poskytne služby, o které si v rámci projektu požádá a do kterých by musel v případě absence podpory investovat svůj čas, finance a zkušenosti.

CzechTrade může zástupcům firem zajistit kompletní účast na veletrhu, od marketingové propagace přes registraci na akci, objednání a úhradu výstavní plochy, realizaci expozice a zajištění dalších služeb spojených s účastí na veletrhu, konferenci či na sympoziu.

Grafický návrh Národního stánku ČR

„Ze strany CzechTrade je v rámci podpory zajištěna propagace účastníků formou Profilového katalogu a nově i Info letáku české účasti, které jsou speciálně připraveny pro daný veletrh s cílem poskytnout ucelenou informaci o zúčastněných českých firmách potenciálním obchodním partnerům nebo návštěvníkům veletrhu. V rámci NOVUMM2KET je navíc prezentace firem podpořena organizací doprovodných akcí na každém veletrhu“ doplňuje ředitelka odboru.

Co účastí získáte?

„Maximální podpora na jednu účast je 160 000 korun bez DPH v případě NOVUMM2KET a nejvíce 120 000 korun bez DPH u NOVUMM 2,“ upřesňuje Martina Handrlicová.

Míra podpory je až 70 procent. Firma participuje minimálně třiceti procenty, přičemž si podnikatelé mohou do své participace zahrnout i náklad na letenku do výše 10 000 korun.

CzechTrade podpoří konkurenceschopnost firem. Přispěje jim na účast na veletrzích

O podporu si může zažádat jakýkoliv malý a střední podnik, působící v daném oboru. Musí ale splnit některé podmínky (viz níže).  „MSP může, za splnění podmínek hodnotícího procesu, žádat o zvýhodněné služby CzechTrade opakovaně. Počet účastí pro jednu firmu není omezen,“ uvádí Martina Handrlicová.

Na každé akci je realizována společná expozice, takzvaný „národní stánek ČR“. Firmy se ale samozřejmě mohou spolehnout na podporu i na individuálních expozicích. Novinkou je vytvoření Centrálního jednacího sektoru, který se nachází na společné české expozici.

Centrální jednací sektor poskytuje  prezentační, jednací a kontraktační prostor pro všechny oprávněné účastníky a jejich případné obchodní partnery či delegace. Zároveň je ideálním místem pro doprovodné akce, B2B jednání, oficiální setkání nebo oborové prezentace.

Co udělat, abyste na podporu dosáhli?

„Důležité je přihlásit se, to znamená podat žádost o účast na konkrétní akci. Přihlašování je nově zjednodušeno a firmy se hlásí elektronicky přes dotační portál AIS MPO,“ prozrazuje Martina Handrlicová.

Podniky ovšem musejí splnit více podmínek. Projekty jsou určeny pro malé a střední podniky, které mají sídlo či provozovnu mimo Prahu a vykonávají „podporovanou ekonomickou činnost.“

Další podmínkou je být registrován jako poplatník daně z příjmu v České republice, a to po dobu minimálně jednoho zdaňovacího období (před podáním žádosti).  

„Společnou účast ČR na zahraničním veletrhu je možné podpořit z projektu za podmínky, že se ho aktivně účastní minimálně pět firem, které splňují podmínky projektu, z toho minimálně tři musí být na společné expozici ČR,“ dodává Martina Handrlicová.

Jak na to a na koho se obrátit?

Zájemce musí podat žádost o účast na konkrétní akci přes dotační portál AIS MPO.

Informace je možné získat také na webu agentury CzechTrade, kde jsou zveřejněny detaily a podmínky projektů, včetně průběžně aktualizovaných seznamů akcí a kontaktů.

„Obrátit se můžete na vedoucí manažerky projektů  – Jaroslavu Pacákovou za projekt NOVUMM 2 a Viktorii Hrdličkovou za projekt NOVUMM2KET, které vám rády poskytnou veškeré informace a metodickou podporu. Podané přihlášky vyhodnocuje gestor akce, který s každým žadatelem individuálně konzultuje účast na vybraném veletrhu,“ vzkazuje podnikatelům Martina Handrlicová.

Kontakty na manažerky projektů s indikativním seznamem veletrhů u NOVUMM 2 a NOVUMM2KET

Předchozí projekty dokázaly, že má podpora smysl

NOVUMM 2 a NOVUMM2KET bezprostředně navazují na úspěšné projekty realizované agenturou CzechTrade v předchozím programovém období.

„V rámci projektů NOVUMM a NOVUMM KET spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které CzechTrade realizoval v období 2016 až 2023, bylo podpořeno 1 403 účastí MSP na 167 mezinárodních veletrzích v zahraničí. Účastníkům byla poskytnuta podpora v celkové hodnotě 93,7 milionu korun,“ uvádí Martina Handrlicová, potvrzujíc, jak je podobná podpora pro firmy významná.

Nové projekty NOVUMM 2 a NOVUMM2KET přitom nabízejí firmám možnost získat ještě vyšší podporu, s nižší participací, a zároveň profitovat z inovativního vzhledu národního stánku s Centrálním jednacím sektorem.

„Dále mají firmy nově možnost zapojit se do odborných konferencí, sympozií, fór či soutěží (například Innovation Award), které jsou pořádány v rámci podpořených veletrhů, a tímto zviditelnit svou značku a produkt v zahraničí,“ doplňuje zástupkyně CzechTrade.

Účelem je motivovat firmy účastnící se veletrhů v zahraničí využívat příležitosti k získání nových znalostí, inovací a trendů, které jim přispějí k rozvoji podnikání, zvýšení konkurenceschopnosti a diverzifikaci exportu, nebo etablování se na novém zahraničním trhu.

Letos v dubnu se české firmy dočkaly zmíněné podpory na leteckém veletrhu v sousedním Německu.  Tradiční AERO Friedrichshafen je jednou z nejvýznamnějších světových akcí v oboru.

„Na veletrhu AERO Friedrichshafen 2024 byla v rámci projektu NOVUMM2KET podpořena účast celkem patnácti českých podniků, které představily své inovativní produkty pro oblast všeobecného letectví,“ říká Martina Handrlicová.

Druhý projekt NOVUMM 2 byl úspěšně zahájen podporou účasti na veletrhu COSMOPROF WORLDWIDE 2024 v italské Bologni, na kterém české firmy dokázaly úspěšně obstát v náročné konkurenci světových špiček kosmetického průmyslu.

V každém projektu půjde o desítky akcí

V rámci každého projektu je do konce roku 2027 naplánována podpora účasti českých malých a středních podniků na 60 vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí.

„Celkem se jedná až o 120 akcí v zahraničí. Seznamy akcí byly sestaveny z návrhů podnikatelských reprezentací (svazů, asociací, profesních organizací) a jednotlivé veletrhy byly podle Martiny Handrlicové vybrány s ohledem na oborové preference a teritoriální zaměření.

Ilustrační foto

Seznamy akcí jsou podle aktuálního vývoje průběžně aktualizovány. „Pro letošní rok je v rámci projektu NOVUMM2KET kromě „vyprofilovaných“ oborů (letecké, zdravotnické, nebo vodohospodářské technologie) například nově naplánována akce z oboru fintech, Singapore Fintech Festival, který se koná v listopadu 2024 v Singapuru. Tento obor je zařazen do projektů poprvé. Podněty zaznamenáváme i od zástupců progresivně se rozvíjejících oblastí jako jsou umělá inteligence nebo kosmické technologie,“ říká ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů CzechTrade.

Účast českých malých a středních podniků je posílena jejich prezentací v „Profilovém katalogu účasti ČR“ a v „Informačním letáku české účasti“, které agentura připravuje pro každou akci  za účelem poskytnutí ucelené informace o zúčastněných firmách potenciálním obchodním partnerům nebo návštěvníkům veletrhů, se zaměřením na daný veletrh a obor.

V rámci projektu NOVUMM2KET jsou navíc pořádány podpůrné doprovodné akce, například kontaktní fóra, semináře či jednání, s cílem prezentace oborů a účastnících se MSP, setkání s místní oborovou a podnikatelskou veřejností i s novináři, příprava tiskových zpráv, informací na web veletržní správy a podobně.

jap

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR

Doporučujeme