EBRD bude financovat obnovu kosovské infrastruktury

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) poskytne kosovské vládě půjčku ve výši 30 milionů eur, které budou využity na obnovu a rozvoj infrastruktury. Jako subdodavatelé by se mohly zapojit i české firmy.

EBRD uvádí, že pandemie covidu-19 bezprecedentně poškodila kosovské hospodářství, které je třeba v současné krizi podpořit. První část úvěru ve výši 14 milionů eur bude využita formou půjček pro firmy, které zajišťují samotnou obnovu a rozvoj infrastruktury. Druhá tranše ve výši 16 milionů eur je určena na obnovu finančních toků, které byly v období pandemie zastaveny v důsledku dočasného přerušení činnosti řady stavebních i dalších firem.

EBRD hodlá podpořit také kosovskou vládu a podniky ve vlastnictví státu s cílem zlepšení fungování společností ve veřejné správě. Celková finanční podpora, kterou tak EBRD od roku 2012 poskytla Kosovu, už tak činí celkem 500 milionů eur. Banka uvádí, že v Kosovu finančně podpořila již 75 významných projektů.

Vzhledem k tomu, že Kosovo má velmi zaostalý průmysl, většina technologií a vybavení pro rozvoj infrastruktury se dováží. České firmy by se tak mohly do některých infrastrukturálních projektů zapojit formou subdodávek materiálu na obnovu silniční a železniční sítě, čističek vody a také dodávkami dopravních prostředků, strojů a dalšího vybavení. Uplatnit by se tak mohly například nákladní automobily, traktory, nakladače nebo stavební technika.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (Kosovo). Autor: Květoslav Sulek, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Kosovo

Doporučujeme