EBRD financuje „zelené a chytré projekty“ v Uzbekistánu

Uzbekistán v posledních letech velmi aktivně spolupracuje s Evropskou bankou pro regionální rozvoj (EBRD), což pomáhá k realizaci ekonomických, ekologických i dalších reforem v zemi.

EBRD posílila svoje zastoupení v Uzbekistánu otevřením třetí regionální kanceláře a Samarkand se jako první uzbecké město zařadilo mezi tzv. EBRD „Green Cities“. Tyto aktivity by mohly být zajímavou příležitostí pro zapojení českých firem v nejrůznějších odvětvích uzbecké ekonomiky.

Ilustrační fotografie

Aktivity EBRD v Uzbekistánu

Uzbekistán je v posledních několika letech  největším příjemcem prostředků EBRD v regionu Střední Asie. V roce 2021 bylo financováno celkem 22 projektů v hodnotě 607 mil. EUR. V roce 2019 činily investice EBRD 517 mil. EUR a směřovaly do 13 projektů napříč různými obory uzbecké ekonomiky.

EBRD v loňském roce také posílila svoji přítomnost v Uzbekistánu otevřením třetí regionální kanceláře ve městě Urgenč, první dvě jsou v Taškentu a Andižanu. V uplynulých letech byly financovány projekty pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, snížení produkce skleníkových plynů, zelené půjčky, přístup k pitné vodě, modernizace klíčové infrastruktury nebo podpora malých podniků. Celkově EBRD za dobu svého působení v Uzbekistánu financovala 106 projektů v hodnotě přesahující 2,85 mld. EUR

Samarkand se zařadil mezi EBRD „Green cities“

Samarkand, jedno z nejstarších uzbeckých měst, které se nachází na hedvábné stezce, se jako 48. město v pořadí v loňském roce připojilo mezi tzv. EBRD „Green Cities“. V případě Samarkandu se očekává klíčová investice do nákupu elektrobusů a také vypracování akčního plánu pro zelené město, který stanoví další opatření ke zlepšení místního životního prostředí a úrovně života obyvatel. Samarkand má v plánu stát se nejen „zeleným“, ale také „chytrým“ městem.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

V zamýšlených projektech se nabízí řada příležitostí i pro české firmy v oborech jako je doprava, vzdělávání, zdravotnictví, energetika a další.

V oblasti dopravy se jedná o využití automatizovaných systémů řízení dopravy a zabezpečení, a to jak z pohledu řidičů, tak chodců. V případě vzdělávacího sektoru budou žádané vzdělávací systémy založené na umělé inteligenci, systémy distančního vzdělávání a e-learningu.

Se zaváděním „chytrých“ projektů je počítáno také ve zdravotnictví, a to především v podobě zavedení jednotné elektronické platformy pro biomedicínská data a zdravotnickou dokumentaci pacientů, nebo např. rozvoj praxe vzdálené diagnostiky a systémové úhrady služeb.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

V oblasti energetiky, bydlení a komunálních služeb je akutní nedostatek moderních technologií pro odstraňování poruch a rychlou reakci na nouzové odstávky, identifikaci neoprávněného užívání energetických zdrojů a vody a také snižování nákladů na dodávky elektřiny, vody a plynu pomocí úsporných technologií. Veškerá moderní řešení a zkušenosti zahraničních partnerů v uvedených oborech mají v Uzbekistánu velkou perspektivu pro navázání spolupráce.

V případě zájmu o podrobnější informace k projektům je možné obrátit se na ekonomickou diplomatku Zastupitelského úřadu ČR v Taškentu (commerce_tashkent@mzv.cz) .

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Taškentu (Uzbekistán). Autorka: Nikola Hrušková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Uzbekistán | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme