Egypt se zajímá o zelený vodík a energetickou bezpečnost

Za účasti českých expertů uspořádalo Velvyslanectví v Káhiře seminář zaměřený na zelený vodík a rozvoj spolupráce mezi Českem a Egyptem v oblasti energetiky.

Projekt byl financován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci aktivit na podporu implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Ilustrační fotografie

Celého projektu, který se uskutečnil mezi 20. a 21. zářím 2023, se zúčastnil přední odborník na energetiku, zvláštní zmocněnec MZV pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška, a vedoucí oddělení vodíkových technologií a inovací v energetice ÚJV Řež Aleš Doucek, který je zároveň předsedou představenstva České vodíkové technologické platformy.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Cílem akce bylo zejména upřesnit oblasti možné spolupráce mezi Českem a Egyptem a představit česká řešení, která by mohla v Egyptě do budoucna najít uplatnění s důrazem na využití zeleného vodíku v dopravních prostředcích. Za tímto účelem proběhla jednání s předsedou Zóny volného obchodu v Suezském průplavu, která láká potenciální zájemce do investic a lokalizaci výroby za zvýhodněných pobídek a úlev, mj. právě v oblasti zeleného vodíku. Čeští experti se zároveň sešli se zástupci technické kanceláře egyptského ministerstva ropy a nerostných zdrojů, které má vodíkové technologie na starosti.

Ve spolupráci s Americkou univerzitou v Káhiře se navíc uskutečnila přednáška a beseda se studenty. V. Bartuška promluvil o nutnosti hledat společné potřeby mezi Českem a Egyptem, A. Doucek věnoval svůj příspěvek výzkumu ÚJV Řež a představení aktivit vodíkové platformy. Za egyptskou stranu vystoupil profesor M. Oraby, který přestavil výsledky svého výzkumu získávání vodíků ze slané vody. Celého bloku se zúčastnilo na pět desítek studentů.

Energetika patří k prioritním tématům Velvyslanectví v Káhiře, akce byla proto dalším z řady projektů, které pořádá za účelem šíření českého know-how a posilování bilaterální spolupráce v obchodní i vědecké rovině.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Káhiře (Egypt). Autor: Ondřej Cuchý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme