Ekologické projekty dodávají na klíč. Společnost ZVVZ-Enven Engineering zvyšuje export

Pro vývoz náročných inženýrských technologií je důležitá i ekonomická diplomacie a státní podpora při účasti firem na odborných veletrzích. Další perspektivní oblast pro firmu vytvoří přísnější limity pro obsah rtuti vypouštěné do ovzduší elektrárnami po roce 2021.Foto: zvvz.czStále přísnější ekologické normy neustále zvyšují tlak na firmy z řady oborů, které znečišťují životní prostředí. Představují rovněž výzvu pro dodavatele technologií, které se na omezování exhalací z různých typů výrob zaměřují. V tuzemsku patří tradičně mezi přední dodavatele komplexních řešení ekologických projektů „na klíč“ společnost ZVVZ-Enven Engineering z Milevska.

V roli generálního dodavatele zajišťuje realizaci těchto technologií od fáze projektu, přes dodávky, montáže až po uvedení celého zařízení do provozu. Vedle toho je firma i dodavatelem kusových výrobků dle vlastního know-how na návrh, konstrukci a výrobu látkových filtrů, elektrických odlučovačů, tepelných výměníků a prvků stacionární pneumatické dopravy sypkých materiálů. V posledních letech navíc úspěšně rozšířila svůj dodavatelský program také o technologie na odsiřování spalin z energetických zdrojů.

„Velmi důležitou komoditou dodavatelského programu společnosti ZVVZ-Enven Engineering jsou projekty a dodávky kompletní vzduchotechniky pro jadernou i nejadernou část jaderných elektráren. Společnost vlastní know-how na speciální filtrační stanice, které jsou určeny pro zachycování radioaktivních aerosolů a sloučenin jódu,“ vysvětluje Dušan Molík z obchodního oddělení společnosti. Firma rovněž dodává systémy klimatizace a větrání budov, průmyslových objektů a dolů.

Největším odběratelem zařízení ZVVZ byla vždy energetika, velké uplatnění ale nacházejí i v hutním průmyslu, stavebnictví, zpracování biomasy a dalších průmyslových odvětvích. Konkurenci pro tuzemskou společnost představují společnosti jako GE/Alstom, Hamon, Scheuch, Intensive Filter, Rafako a další.

Za čtyři roky je export pětkrát vyšší

Foto: zvvz.czOd svého založení se firma zaměřuje na vývoz. „Podíl exportu na našich tržbách se každým rokem mění. Jenom vlastní instalace zařízení u konečného uživatele probíhá ve většině případů v časovém horizontu delším než rok. Doba, která uplyne od podpisu smlouvy do finálního předání zařízení zákazníkovi, může činit i dva nebo tři roky,“ konstatuje Dušan Molík.

Například v roce 2016 činil v ZVVZ-Enven Engineering podíl exportu 11 procent, v roce 2017 23 procent, v roce 2018 se bude pohybovat okolo 33 procent a v příštím roce pak očekávají hodnotu atakující 50 procent. „Obecně se dá říci, že teritoria v našem zájmu jsou především země střední a východní Evropy a dále pak asijská část Ruska, Kazachstán, případně Uzbekistán. Kromě dodávek zařízení na klíč jsme aktivní také v kusových dodávkách vyšším dodavatelům, zde můžeme uvést i další země jako Švédsko, Španělsko, Island, Peru, Kuba, či země Středního východu,“ popisuje Dušan Molík.

Společnost exportuje především zařízení na čištění spalin a odpadních technologických plynů od pevných částic, jejíž klíčovou součástí jsou látkové filtry či elektrické odlučovače navržené dle vlastního know-how firmy. „Zařízení na čištění spalin od plynných znečišťujících složek, především oxidů síry, se nám zatím exportovat nepodařilo. V současné době jsou díky nové legislativě tato zařízení velmi žádaná a potřebná v sousedním Polsku, kam již úspěšně pronikáme prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti ELWO,“ navazuje Dušan Molík. V oblasti dodávek ventilačních a klimatizačních systémů se společnost podílí také na dostavbě 3. a 4. bloku ve slovenské jaderné elektrárně Mochovce.

Zařízení vytvořená na míru

Foto: zvvz.czVyvážet inženýrské komponenty je výrazně náročnější, než klasické spotřební nebo sériově vyráběné zboží. „Každé naše nabízené a dodávané zařízení pro čištění plynů je navrhované na jiné provozní a garanční parametry a takzvaně šité zákazníkovi na míru. To logicky obnáší užší a častější kontakt se zákazníkem, a to od samého počátku obchodního vztahu. Ve finále je to tedy náročnější na odborné znalosti našich pracovníků včetně časové náročnosti,“ upozorňuje Dušan Molík.

U velkých projektů často hraje důležitou roli stát. „Velmi si vážíme toho, že můžeme v případě potřeby využít služeb české diplomacie včetně silné podpory exportu. Za to jí patří náš velký dík. Obecně můžeme říci, že česká diplomacie dokáže otevřít dveře do nových teritorií, například zorganizovat první setkání s gubernátory jednotlivých zemí v Ruské federaci. Další spolupráce a diskuze s klíčovými lidmi zákazníka je ale na nás,“ popisuje Dušan Molík průběh kontraktů.

Firma také často využívá služeb zahraničních kanceláří CzechTrade při organizaci státem podporovaných společných stánků českých firem na nejrůznějších veletrzích či konferencích. „To nám přináší velkou finanční a časovou úsporu,“ navazuje Dušan Molík.

Přísnější limity zvýší poptávku

Foto: zvvz.czObrat společnosti za rok 2017 dosáhl 918 milionů korun, v současné době má 152 kmenových zaměstnanců. Podobně, jako jiné firmy z oboru, se musí potýkat s nedostatkem technicky vzdělaných lidí na trhu práce. „Ale daří se nám, někdy i s určitými problémy, relativně dobře udržet jádro klíčových odborníků, díky nimž jsme schopni dodávat a realizovat projekty zákazníkům k jejich plné spokojenosti. Pro další rozvoj společnosti jsou však nová krev a nové nápady velmi důležité,“ zmiňuje Dušan Molík.

Zpřísňování limitů znečištění otevírá společnosti do budoucna další perspektivy. „Požadavky na ekologii a čisté prostředí se neustále stupňují, především v rámci EU. Je však i řada zemí mimo EU, kde si vlády uvědomují, že svými provozy způsobují často rozsáhlé poškození životního prostředí a chtěli by tento dopad eliminovat, například budoucí legislativou. Na druhou stranu je to pro většinu firem nemalá investice, které se, pokud to nemají nařízeno, raději většinou vyhnou,“ konstatuje Dušan Molík.

Další příležitost vytvoří nové limity rtuti v odpadních plynech, které by měly v energetice platit od roku 2021 a o jejichž zavedení se v současnosti hodně diskutuje. „Bude třeba instalovat speciální zařízení na jejich zachytávání a to je pro naši firmu výzva,“ uzavírá Dušan Molík.

Společnost ZVVZ-Enven Engineering v kostce

Akciová společnost ZVVZ-Enven Engineering je dceřinou společností holdingu ZVVZ Group. Ta navazuje na tradiční značku ZVVZ, která jako dodavatel zařízení pro ekologii působí na trhu již sedmdesát let. Společnost ZVVZ-Enven Engineering vznikla v roce 2007 stoprocentní akvizicí společnosti Enven, do které ZVVZ vložila divizi Engineering a veškeré aktivity v dodávkách zařízení pro ochranu ovzduší. Nově vytvořená firma tak přispívá nemalou měrou k ochraně životního prostředí v České republice i v zahraničí. Společnost zvítězila v 21. ročníku v kategorii Středně velká společnost soutěže Exportní cena DHL.

Doporučujeme