Ekologizace dánského automobilového trhu se dotkne i českých exportérů

Dánsko plánuje docílit do roku 2030 výměny automobilů se spalovacími motory za vozidla s bezemisním pohonem, tedy za elektromobily či vozidla poháněná vodíkem. Pro české výrobce a exportéry automobilů to znamená, že pokud se chtějí na dánském trhu s automobily i v budoucnu udržet, budou muset do své nabídky stále více zařazovat automobily právě s tímto pohonem.V rámci klimatického balíčku dánské vlády, který byl představen v říjnu loňského roku, bude v dlouhodobějším horizontu docházet k regulacím, dotýkajícím se mnoha sfér průmyslu a obchodu. Změny zasáhnou nejen do již zmíněného automobilového průmyslu, ale též do lodní dopravy či zemědělství. Vláda mimoto chystá zavádění emisních zón ve městech, kam má být omezen vjezd nákladních vozidel, dodávek a autobusů. Pravidla budou postupně zaváděna do roku 2025.

Obyvatelé Dánska budou motivováni k přizpůsobení se novým požadavkům na snižování emisí mj. zavedením fondu tzv. „šrotovného“, jenž má dotovat obměnu vozového parku. Současně s tím má v letech 2019/2020 platit úleva z daně z registrace elektromobilu za podmínky, že jeho hodnota nepřesáhne 400.000 DKK (nebude tedy aplikovatelná na luxusní elektromobily).

Z uvedeného vyplývá, že v horizontu jednoho desetiletí se automobily se spalovacím motorem, ale též hybridy, stanou na dánském trhu v podstatě neprodejnými. Tomu se exportéři automobilů budou muset přizpůsobit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kodani (Dánsko). Autor: Oto Weniger, zástupce velvyslance.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme