Ekonomičtí diplomaté a zástupci CzechTrade v Praze radí firmám s exportem

O aktuálních exportních příležitostech, možnostech vstupu na trh a současném vývoji ve více než devadesáti zemích. I o tom jednají v Praze ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest na dvoudenních konzultacích s českými exportéry.

Cílem konzultací, které probíhají na výstavišti PVA EXPO Letňany, je představit českým firmám příležitosti na zahraničních trzích a nabídnout jim asistenci přímo v teritoriu.

Tři podnikatelé na schůzce, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

„Na konci loňského roku jsme pomohli exportérům, kteří se ocitli v problémech s likviditou v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a energetickou krizí. Spolu s Exportní garanční a pojišťovací společností jsme spustili garanční program EGAP PLUS. Rezervována je již přibližně polovina kapacity z celkových 6,25 miliardy korun,“ shrnuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Stát podle ministra v letošním roce, který se dá označit za rok exportu, pokračuje ve zintenzivnění proexportních aktivit. „Ve spolupráci s Ministerstvem financí se nám podařilo pro podporu exportu najít prostředky. Tím došlo ke zvýšení počtu českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. V roce 2023 je jich naplánováno 40 a odhadujeme, že by podnikům nové kontrakty z těchto akcí měly přinést obchody ve výši 6 až 7 miliard korun.“

Důležitá je také podpora rozpracovaných projektů v rámci podnikatelských misí. V poslední době to byla mise do Vietnamu, USA či Kanady a podpora akci Rebuild Ukraine ve Varšavě. V jednání je cesta do Střední Asie, Latinské Ameriky či Indie.

Ekonomika se musí proměnit

„Chceme nastavit nový přístup v podpoře exportu i ve strategické rovině. V této chvíli dokončujeme vypořádání připomínek ostatních resortů a dalších partnerů k návrhu nové Exportní strategie ČR. Potřebujeme transformovat ČR z ekonomiky dodavatelské v ekonomiku založenou na vývoji, výrobě a prodeji finálních produktů, služeb a komplexních řešení,“ popisuje ministr.

Třetina malých a středních exportérů ztratila trhy, ukázal průzkum AMSP ČR

„Chceme hledat a podporovat nové národní šampiony z řad malých a středních podniků a start-upů, kteří působí zejména v nově rozvíjejících se oborech. Zjednodušeně můžeme charakterizovat posun nové exportní strategie od zaměření se na kvantitu k podpoře kvality a vyšší přidané hodnoty,“ dodává Síkela.

Česko aktuálně potřebuje více silných domácích inovativních výrobců produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Jednou z priorit Ministerstva zahraničních věcí je tak propojování aktivit ekonomické a vědecké diplomacie s cílem podpořit inovativní řešení českých firem pro mezinárodní trhy, stejně jako spolupráci českých výzkumných institucí a vysokých škol se zahraničím.

„Na MZV vzniklo letos v dubnu oddělení vědecké diplomacie, které napomáhá shromažďování informací o příležitostech a trendech v zahraničí a zapojování českých vědeckých a výzkumných institucí a firem do mezinárodní spolupráce. Oddělení úzce spolupracuje se sítí našich ekonomických diplomatů,“ říká náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák.

No Wrong Door

Cílem je vytvořit proexportní ekosystém založený na principu „No Wrong Door“ a propojit všechny relevantní aktéry státu, kteří nabízí podporu v jednotlivých fázích připravenosti firmy. Služby začínající u nápadu a směřující až k úspěchu na globálním trhu.  Firma získá na základě analýzy svých potřeb návrh navazujících služeb státu bez ohledu na vstupní bod, tedy instituci, se kterou právě jedná.

Podpora je zaměřena také na diverzifikaci exportu. Musí však být postavena právě na nabídce finálních produktů a komplexních řešení či mezioborové spolupráci více firem v takzvaných doménách. Příkladem jsou řešení v oblasti chytrých měst, aplikaci umělé inteligence, nové energetice, či řešení pro letecký a kosmický průmysl.

Generální ředitel CzechTrade podepsal memorandum o spolupráci na přípravě české účasti na EXPO 2025

„Díky dlouholetým zkušenostem zástupců 52 zahraničních kanceláří CzechTrade s působností v 64 zemích předáváme firmám rady a exportní příležitosti nejen v Evropě, ale i ve vzdálenějších teritoriích. Akce ukazuje největší zájem o Německo, které je naším rozhodujícím partnerem, Ukrajinu, která skýtá velkou perspektivu, a Spojené státy.  Ve všech těchto teritoriích poskytujeme cílené služby a otevíráme nové kanceláře,“ říká generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

„Firmám nabízíme pomoc také prostřednictvím široké palety služeb CzechTrade, které směřují k hlavnímu cíli, tedy abychom české firmy posunuli v dodavatelském řetězci a nabídli možnost mít vyšší přidanou hodnotu výrobku. Čeští exportéři si začínají uvědomovat, jak důležitá je vizuální stránka produktu a mají například zájem o nové služby Design Centra CzechTrade, jako je Design Trend Monitoring a Tržní Potenciál Design-Inovace, díky kterým mohou kvalifikovaněji nastavit konkurenční výhody svých nových výrobků uváděných na zahraniční trh,“ dodává Doležal.

Zástupci podnikatelů konzultace oceňují

Svaz průmyslu a dopravy jako zástupce podnikatelů oceňuje, že se i letos konzultace s ekonomickými diplomaty podařilo zorganizovat a že se rozrůstá okruh institucí a stran, které se do nich zapojují.

„Čekají nás opět dva dny nabité schůzkami a byznysovým speed datingem. Bez toho, aniž by podnikatelé museli opustit Českou republiku, získají během pouhých dvaceti minut perfektní přehled o nových trzích, kam můžou směřovat svůj export nebo rozšířit své obchodní zájmy. Tento rok skutečně začal jako rok podpory exportu a podnikatelských misí, a právě tyto konzultace mohou být přínosným doplňkem cest, kterých se účastníme,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

České firmy mohou v rámci dvoudenních konzultací využít praktické zkušenosti více než 170 expertů zahraniční sítě, kteří působí v 90 státech světa. Přítomni jsou i specialisté České exportní banky, exportní pojišťovny EGAP, nebo Úřadu průmyslového vlastnictví.

Speciální konzultační místo je určeno i pro Business Klub Ukrajina. Již nyní klub připravuje projekty spolupráce pro obnovu Ukrajiny, tedy příležitosti pro české firmy. V této souvislosti vláda také projednává uvolnění prostředků Exportní garanční a pojišťovací společnosti za účelem pojištění vývozních úvěrových rizik na Ukrajinu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme