Elektrifikace izraelských železnic se zpozdí až o 9 let

Zpoždění elektrifikace izraelské železnice jako šance pro další zahraniční společnosti.

Výroční finanční zpráva Izraelské železniční společnosti (Rakevet Israel) za rok 2018 přitáhla pozornost médií nejen šestinásobným nárůstem ztrát, ale také informacemi o nejdůležitějším úkolu společnosti v posledních letech – projektu elektrifikace železnic země. Projekt, který byl schválen v roce 2001 a oživen v roce 2010 tehdejším ministrem dopravy Katzem, měl být dokončen v roce 2021, podle nových údajů jej však bude možné dokončit nejdříve v roce 2030.

V roce 2010 se Katz v rámci programu Netivey Israel pokusil projekt převést z Izraelské železnice (Rakevet Israel) na státní Izraelskou dopravní infrastrukturní společnost Netivei Israel (National Transport Infrastructure Company Ltd.), která je odpovědná za plánování, rozvoj a údržbu izraelské meziměstské silniční sítě a rozvoj železniční sítě v Izraeli. Železniční orgány však této iniciativě odolaly.

V rámci Izraelské železnice bylo vytvořeno oddělení elektrifikace, které obdrželo rozpočet 11,2 miliardy šekelů, z čehož již 25¨% (2,8 miliardy) bylo vynaloženo do konce roku 2018. Během této doby však nebyla dokončena elektrifikace žádné ze 13 větví izraelských železnic. Práce se navíc provádějí pouze na jedné větvi – rychlostní trase Tel Aviv-Jeruzalém. Její elektrifikace měla být dokončena letos, ale zatím je v provozu pouze část z Ben Gurionova mezinárodního letiště do Jeruzaléma.

Pokud jde o práce na zbývajících úsecích, v dohledné době se neočekává jejich zahájení. Z plánovaných nákladů na letošní rok 4,2 miliardy šekelů, utratí společnost podle zprávy pouze 158 milionů šekelů, zejména na dokončení prací na vysokorychlostní trase do Jeruzaléma. Ministerstva financí a dopravy poté zvažovala dvě hlavní možnosti dalších vývoje: odebrání projektu španělskému dodavateli SEMI, odepsání ztrát a začít od nuly nebo pokračovat v práci se společností SEMI podle stávajících plánů, ale převzít od tohoto dodavatele, který předtím nepracoval mimo Španělsko, významné části projektu a rozdělit je mezi další společnosti.

V souvislosti se nastalou situací musel stát vyhlásit výběrové řízení na nákup vagónů a lokomotiv s naftovým pohonem, aby se vyrovnal s nedostatkem vlaků. Vedení Rakevet Israel však popírá jakákoliv výhrady vůči sobě a tvrdí, že hlavním důvodem zpoždění byly spory mezi účastníky tendrů a že práce na projektu elektrifikace je vedena vytrvale a cílevědomě.

Celá tato situace může být příležitostí pro další zahraniční dodavatele, včetně českých. Izraleská kancelář CzechTrade je připravena všem případným zájemcům nabídnout součinnost a své služby.

Zdroj: http://newsru.co.il/finance
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme