Elektromobily jako záložní zdroje během katastrof v Japonsku

Japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu se zavázalo připravit manuál, jenž by měl rozšířit obecné povědomí o možnostech využití elektromobilů jako záložního zdroje elektřiny během živelných katastrof.

Manuál stručně a jednoduše vysvětluje, jak využít baterie pohánějící elektromobily a hybridní vozidla během výpadků dodávek elektřiny, má být určen nejen pro obecní úřady či zdravotnická a pečovatelská zařízení, ale i pro širší veřejnost. Téma alternativních a relativně snadno dostupných záložních zdrojů získalo na aktuálnosti především díky zářijovému tajfunu Faxai, který způsobil rozsáhle výpadky dodávek elektřiny, kdy některé domácnosti v Tokiu a především v přilehlé prefektuře Čiba byly bez elektřiny po několik týdnů. 

Zdroj: METI
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tokiu

• Teritorium: Japonsko

Doporučujeme