Energetická revoluce: odkud bude Bavorsko v budoucnu získávat elektřinu?

V příštích letech plánuje Bavorsko podle zákona o atomové energii přestat využívat atomové a uhelné elektrárny. Už nyní používá Bavorsko elektřinu, kterou ale celou samo nevyprodukuje.

Odkud bude tedy pocházet ekologická elektřina v budoucích letech? V řešení vzniká pole příležitostí pro české firmy ve výstavbě solární a větrné energetické sítě.

V posledních desetiletích bylo Bavorsko, co se týče elektřiny, samostatné. Od 80. let pocházely dvě třetiny bavorské elektřiny z atomové energie. V příštím roce ovšem mají poslední atomové reaktory Gundremmingen C a Isar 2 ukončit svoji činnost. Kvůli tomu bude potřeba dovážet do Bavorska více elektřiny, či vystavět dostatečnou síť solárních a větrných elektráren.

Podle experta Christopha Timpeho z Eko-institutu ve Freiburgu bude muset Bavorsku při stejném odběru elektřiny jako nyní, v polovině příštího desetiletí dovážet skoro 40 procent elektřiny především ze severního Německa, aby pokrylo svoji potřebu. V zimě dokonce ještě více, až 70-80 procent.

Za účelem snížení závislosti na dovážené elektřině, by měla být ve velkém využita fotovoltaika a větrné elektrárny. V Bavorsku je podle expertů z Eko-institutu dostatek místa a příležitostí pro vybudování této sítě. Díky tomu by mohlo Bavorsko ztrojnásobit svoji fotovoltaickou kapacitu a zdvojnásobit větrnou energii a získat tak stoprocentní nezávislost.

Avšak současný kalkulovaný plán bavorského spolku ochrany přírody takových čísel nedosahuje. I bavorská vláda ve svém návrhu o budoucnosti dodávek energie předpokládá, že velká část energie se bude muset dovážet.

Výstavbu tak husté sítě zatím neulehčuje ani skutečnost, že současná expanze větrné energie je v Bavorsku téměř na bodu mrazu. Důvodem je politické rozhodnutí, tzv. pravidlo 10H, bývalého bavorského ministerského předsedy Horsta Seehofera (CSU).

Na základě této regule musí větrné turbíny udržovat minimální vzdálenost desetinásobku své výšky od obytné zástavby. Bavorské politické strany jako Svobodní voliči, SPD a Zelení však požadují zrušení této regulace a i Asociace bavorské ekonomiky doporučuje rozšířit větrnou energie kvůli nižším cenám elektřiny.

V zimních měsících by bavorskou elektřinu mohly produkovat plynové elektrárny, jejichž provoz je ale drahý a prozatím ani moc ekologický. Mohl by však snížit dodávky energie zvenčí: se dvěma gigawatty dodatečné výrobní kapacity ze zemního plynu by dovoz elektřiny klesl na 35 % – za cenu o 18 % více emisí CO2. Pokud by Bavorsko přidalo tři gigawatty větrné energie – což by odpovídalo ztrojnásobení současného výkonu větrné energie – mohlo by dosáhnout stejného účinku bez škodlivých skleníkových plynů. Při současném přidání plynové a větrné energie by Bavorsko i přesto muselo dovážet 30 procent své elektřiny.

Bavorsko by tak podle Eko-institut mělo vyčerpat svůj potenciál ve větru, slunci a zemnímu plynu, aby dosáhlo co nejnižší závislosti na dovážení energie z jiných částí země, či ze sousedních států. Ovšem i přes všechnu snahu, bude muset Bavorsko dovážet odhadem čtvrtinu energie odjinud. Proto je také zásadní pro Bavorsko rozšířit velká elektrická vedení pro transport energie.

Českým firmám ze sektoru energetiky, které se zabývají výstavbou solárních a větrných elektráren, či elektrického vedení, se zde tak v budoucnu otevírají dveře pro účast na velkých projektech. Dříve, či později bude muset Bavorsko síť obnovitelných zdrojů začít budovat, aby do konce roku 2040 mohlo vyrábět veškerou svou energii samo a bez skleníkových plynů.

Vypracovali: Z. Zechovská, ekonomická expertka, J. Kreuter, obchodní konzul, GK Mnichov

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Mnichově (Německo). Autoři: Z. Zechovská, ekonomická expertka, J. Kreuter, obchodní konzul.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme