Energetické společenství jako cesta k větší nezávislosti. Kraj chce studii sdílení elektřiny napříč regionem

Královéhradecký kraj zvažuje možnost vytvoření krajské komunity měst, obcí, podniků, bytových družstev i jednotlivých občanů, kteří by mezi sebou sdíleli elektřinu a zvýšili tak svou energetickou nezávislost. Kraj nechá připravit studii, která bude podkladem pro další kroky.

Vytvoření energetického společenství by umožnilo jednotlivým členům sdílet v regionu elektřinu, kterou si zejména díky střešní fotovoltaice tato komunita sama vyrobí, a neposílat tak přebytky do elektrické sítě. V úvahu přichází také například kombinace s dobíjením elektromobilů a bateriovou akumulací, a to zejména pro vyrovnávání spotřebních a výrobních špiček.

Ilustrační fotografie

„Rada kraje schválila jako odrazový můstek zpracování studie pod patronací krajského Centra investic, rozvoje a inovací. Nejpozději do konce letošního roku tak získáme podklad pro rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu vytvořit krajské energetické společenství i to, jak by mělo vypadat a fungovat. Tato studie bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotace, takže budeme s předstihem připraveni na očekávané dotační výzvy,“ vysvětlil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za inovace, investice a IT.

Kromě studie kraj získá také právní posouzení zvažovaných variant fungování společenství včetně předběžné identifikace možných rizik jednotlivých variant.

„V rámci projektu bude probíhat také pokročilé vzdělávání týmu specialistů z Centra investic, rozvoje a inovací tak, aby byli schopni na vysoké odborné úrovni dále rozvíjet krajské aktivity v energetice,“ doplnila Lenka Bacovská, vedoucí oddělení projektového řízení CIRI.

Na vypracování studie, získání právních analýz, pokročilé vzdělávání a další související potřebné aktivity kraj vyčlenil milion korun. Poskytnutí příspěvku v souvislosti se zvažovaným založením krajského energetického společenství schválili krajští zastupitelé, rada následně projednala podrobnější vymezení včetně termínu.

Ilustrační fotografie | kaprik / Shutterstock.com

„Kraj již systematicky spoří energie podle prestižního mezinárodního standardu ISO 50001. Činí tak nejen prostřednictvím energeticky úsporných investic, jako jsou instalace systémů na předehřívání vpouštěného venkovního vzduchu při větrání (rekuperační systémy), ale i díky snižování každodenních, provozních nákladů včetně využívání informací z dálkových odečtů. Vytvoření krajského energetického komunitního společenství má potenciál stát se dalším výrazným skokem v úsporách krajských financí a ve zvyšování energetické soběstačnosti, a tím i nezávislosti například na plynu i na cenových turbulencích na trhu,“ upozornil náměstek Bulíček.

Předběžné úvahy o vytvoření krajského energetického společenství umožnila novela energetického zákona, která se stala účinnou začátkem letošního roku. Ta zásadně zjednodušuje případné budování sítě energetického společenství, protože usnadňuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie. V některých případech již není nutné získání licence od Energetického regulačního úřadu, stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu a ani změna územního plánu.

V první polovině letošního roku odborníci připomínkují další připravenou novelizaci tohoto zákona, která by právně zakotvila energetická společenství. Jejich vytváření by zvýšilo zdravou a pro zákazníky přínosnou soutěživost v tomto nepříliš konkurenčním odvětví.

Redakčně upravená tisková zpráva Královéhradeckého kraje

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme