Energie: Opozdilci u DPI mají poslední šanci vyhnout se problémům

Režim dodavatele poslední instance (DPI), který je v případě krachu původních dodavatelů, stanoven na půl roku, zabránil přerušení dodávek energií do miliónu odběrných míst. Nyní pro většinu postižených klientů tato lhůta končí. Některým ale stále hrozí odpojení od plynu či elektřiny i to, že budou platit náhradu škody.

Zdaleka ne všichni totiž podnikli potřebné kroky a našli si během uplynulých šesti měsíců nového dodavatele.

Ilustrační fotografie

Do zákonného režimu dodavatele poslední instance (DPI) se během loňského podzimu dostalo více než 900 000 klientů firem, které ukončily činnost. Každý z nich by si měl do šesti měsíců najít dodavatele elektrické energie či plynu a uzavřít s ním standardní smlouvu. „Naprostá většina klientů tak učinila, byť s ohledem na stále rostoucí ceny to určitě nebyl snadný výběr,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Dvacet tisíc restů?

„I přes počáteční zahlcení telefonních linek a zákaznických center se jednotlivým dodavatelům podařilo přesun takového množství klientů administrativně zvládnout.“ Alarmující však je, že stále ještě zbývá téměř 19 000 odběrných míst, u nichž šestiměsíční lhůta uplyne během následujících několika dní, a dosud k nim není uzavřena smlouva s žádným dodavatelem.

Zákazníkům, kteří neučinili potřebné kroky, hrozí, že jejich odběr energií po vypršení lhůty bude považován za neoprávněný a dodavatelé po nich budou vymáhat vzniklou škodu a navíc odběrné místo od dodávky odpojí.

Za neoprávněný odběr je považováno například to, pokud odebíráte energii bez právního důvodu, anebo pokud právní důvod odpadl, což nastane, když po uplynutí zákonné lhůty nemáte žádnou smlouvu o dodávce energií, a přesto je odebíráte.

Eduarda Hekšová, dTest

Platí, že pokud neexistuje právní důvod k dodávkám energií ke koncovému zákazníkovi, je to problém i pro samotného dodavatele, který se tak dostává na hranu zákona. Proto je i v jeho zájmu situaci co nejrychleji vyřešit. „V této chvíli je pro mnoho odběrných míst v zákonném režimu již za pět minut dvanáct. Spoléhat se jen na aktivitu DPI, i na to, že nad námi později při řešení neoprávněného odběru přimhouří oči, rozhodně nelze,“ varuje Hekšová.

Pokud se neoprávněného odběru dopustíte, jste povinni zaplatit vzniklou škodu. A nemusí jít o malou částku.

Do škody se počítají například i náklady dodavatele, který bude zjišťovat, zda a jak velká škoda mu vznikla a který vám přijede odpojit plynoměr či elektroměr. Pokud není možné vzniklou škodu přesně určit a nedohodnete se s dodavatelem jinak, bude určena výpočtem podle obvyklé doby využití energií, a takový výpočet by vás mohl nepříjemně překvapit.

V režimu DPI zůstává 10 tisíc domácností. Za měsíc spadnou do černého odběru

Jedinou dobrou zprávou pro poslední opozdilce je, že při změně dodavatele nemusí být na prvních deset dní pohlíženo jako na neoprávněný odběr, pokud bude spotřeba uhrazena tím, kdo smlouvu s tímto dodavatelem uzavře právě během desetidenní lhůty.

S tímto časovým rozmezím budou pracovat i dodavatelé poslední instance, ale žádný další odklad již podle zákona možný není. Novým dodavatelem se pro vás může stát i tentýž subjekt, tedy ta samá společnost, která vám dodává energii právě v režimu DPI, ale musíte s ní mít uzavřenou smlouvu.

Termíny jsou na stránkách ERÚ

Pro dodávky elektrické energie je tím prvním a zásadním datem 14. duben 2022 (pro zákazníky prvních pěti dodavatelů, kteří ukončili činnost, včetně Bohemia Energy), zatímco u plynu je to 17. duben s výjimkou zákazníků Eagle Energy.

Přesná data ukončení režimu DPI podle jednotlivých dodavatelů na webových stránkách Energetického regulačního úřadu

V tuto chvíli tedy nezbývá zbylým hříšníkům než konat.

„Pokud víte o někom ve svém okolí, koho se situace a režim DPI týká již od podzimu a stále ještě nepodnikl kroky k jejímu vyřešení, upozorněte jej na možné následky. Pokoušíme se i tímto způsobem apelovat na každého, koho tato informace dosud minula. Rádi bychom zabránili situacím, kdy liknavost, anebo jen nevědomost může spotřebitele přivést k porušení zákona a odpojení ze sítě,“ vysvětluje Hekšová.

Redakčně upravená tisková zpráva dTest

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme