Energie: Protišmejdský zákon podle MPO ochrání zákazníky před podvodníky

Zneužít ukončení dodávek energií od společností ze skupiny Bohemia Energy entity se snaží takzvaní energošmejdi. Nabízejí pomoc s výběrem nového dodavatele, tyto služby ale mohou přinést zákazníkům ještě větší problémy. Novela energetického zákona by je měla ochránit, slibuje vláda.

S ochranou před nekalými praktikami nepoctivých prodejců má pomoci nedávno schválená legislativa z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Jde zejména o novelu energetického zákona, která nabyde účinnosti 1. 1. 2022.

„Novela energetického zákona posiluje ochranu zákazníka na trhu s energií. Pokud by například došlo k distančnímu uzavření smlouvy, třeba po telefonu, bude možné závazek bez postihu vypovědět do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Totéž bude platit v případě smlouvy uzavřené přes zprostředkovatele,“ říká ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2024

„Právní úprava rovněž zavádí nový druh podnikání, a to zprostředkovatele v energetice. Tuto činnost bude možné vykonávat pouze na základě oprávnění od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Každý zprostředkovatel bude veden v registru, který ERÚ zveřejní na webu,“ doplňuje ministr.

Fyzickou nebo právnickou osobu, která by vykonávala zprostředkovatelskou činnost v energetice bez platného oprávnění, čekají sankce. Podle novelizovaného energetického zákona se bude jednat o přestupek. Spotřebitel také bude moct kdykoliv do 20. dne před uplynutím doby trvání smlouvy na dobu určitou s automatickým prodlužováním, tuto smlouvu vypovědět. A to bez sankcí.

„Novela tak reaguje na nekalé praktiky, kdy někteří dodavatelé odmítali zákazníkovi sdělit, kdy lze dohodu vypovědět a docházelo tak k mnohdy nechtěnému automatickému prodlužování,“ prozrazuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

Podrobné informace ke kauze Bohemia Energy a situaci na trhu na Businessinfo.cz

„Nově se také stanovuje, že spotřebitel může obchodníka nebo zprostředkovatele zmocnit pro zastupování v oblasti energií maximálně na 12 měsíců. Reaguje se tak na fakt, že se plné moci často využívaly opakovaně bez vědomí zákazníka i po několika letech, když už s tím zákazník vůbec nepočítal,“ dodává Neděla.

Zákazník vypoví smlouvu bez sankcí. Za jakých podmínek?

V případě, že se změní ceny nebo jiné smluvní podmínky, bude moci zákazník ve stanovených lhůtách (nejpozději do 15. dne před účinností změny) bez sankce smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu vypovědět.

Změnu bude třeba oznámit klientovi nejpozději 30. den před její účinnosti způsobem dohodnutým ve smlouvě. A na žádost zákazníka mu musí dodavatel neprodleně sdělit dobu trvání smlouvy, případný postih a lhůtu, kdy lze smlouvu ukončit a jednoznačně vymezit datum ukončení.

Varování před tzv. energošmejdy, kteří reagují na situaci kolem skupiny BEE, už se objevily na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ).  Aktualizované informace pro zákazníky dodavatelů energií, kteří ukončili činnost, pak najdete na webu MPO.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme