Energy Scouts šetří životní prostředí i náklady na energie

Souběžně s probíhající klimatickou konferencí v polských Katovicích, kde země jednají o zvyšování národních emisních cílů, představili v Praze projekty úspor energie první Energy Scouts, kteří prošli vzdělávacím kurzem Young Energy Europe (YEE).Vítězným projektem se stal návrh zefektivňující podnikovou mobilitu. Kurz, který na podzim spustila Česko-německá obchodní a průmyslová komora, učí mladé zaměstnance odhalit skryté rezervy úspor energie v podnicích. 

Výrazně snížit uhlíkovou stopu podniku se podařilo vítěznému projektu kurzu YEE, který vybrala porota na slavnostním zakončení 12. prosince 2018.

„Rozšířili jsme mimo jiné podnikovou autobusovou dopravu o další spoje, které přepraví na 80 zaměstnanců. Navrženými opatřeními ročně ušetříme 143 tun emisí CO2 z aut, kterými by zaměstnanci jinak do práce jezdili,“ objasnila oceněná Lucie Fialová z firmy Lear Corporation z Ostrova u Stříbra, která vítězný projekt vypracovala spolu s Kateřinou Kleinovou a Vendula Vokrouhlíkovou. Návratnost projektu je přitom téměř okamžitá a reálná úspora dosahuje až 5 milionů korun ročně.

„Vedle příspěvku k ochraně klimatu je energetická účinnost významným faktorem hospodárnosti každého podniku. Často se přitom jedná o poměrně jednoduchá řešení,“ říká René Harun z ČNOPK, a dodává: „Energy Scouts ve svých podnicích zavádí chytrá řešení s velkou perspektivou.“

Druhým oceněným byl projekt Jana Kuzdase z firmy Agrostroj Pelhřimov, který se zabýval využitím odpadního tepla při výrobě stlačeného vzduchu. Návratnost projektu je pouze něco málo přes jeden rok, zpětně získané teplo z kompresorů přitom činí 641 MWh/rok a přinese úsporu 127 tun emisí CO2 ročně. Na třetím místě se pak společně umístily tým firmy Bidfood s projektem z oblasti podnikové mobility a tým společnosti Adient, který se zabýval možnými úsporami vody ve své firmě. Celkově bylo představeno deset energeticky úsporných projektů a certifikát Energy Scout si odneslo 24 účastníků.

První ročník kurzu odstartovala ČNOPK letos na podzim. Během pěti školicích dnů Energy Scouts získali informace z oblastí ochrana klimatu, energetický management, technická opatření pro energetické úspory, vliv lidského faktoru, efektivita zdrojů či podniková mobilita. V týmech pak vypracovávali zmíněné úsporné projekty. Pro ulehčení práce na projektu byly do kurzu zařazeny i bloky měkkých dovedností – projektový management, podniková komunikace a prezentace. Na kurzu se podílelo celkem 13 lektorů a probíhal v prostorách ČNOPK, Národní technické knihovny a Škoda Auto, kde byla součástí také prohlídka závodu zaměřená na energetická opatření.

Young Energy Europe

Young Energy Europe (YEE) cílí na průmyslové podniky či jiné energeticky náročné provozy. Mladí pracovníci (do 35 let) se v něm naučí odhalit skryté rezervy úspor energie ve svých firmách a stanou se ambasadory ochrany klimatu.

YEE běží paralelně ve čtyřech evropských zemích, kromě Česka se zapojilo  i Bulharsko, Řecko a Maďarsko. Projekt je podporován Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI).

V současné době probíhá přihlašování do dalšího ročníku. Kurz je zdarma, kapacita je omezena na 30 osob.

ČNOPK

Česko-německá obchodní a průmyslová komora letos slaví 25 let své existence. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. Se svými cca 650 členskými firmami je největší bilaterální obchodní komorou v ČR. Jejím posláním je podporovat česko-německý byznys a ekonomickou spolupráci obou zemí. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně.

V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 4.0 a od roku 2016 organizuje soutěž Connect Visions to Solutions, jejímž cílem je propojit etablované firmy z průmyslu se startupy. Tyto aktivity komora v roce 2017 prohloubila TopTématem Inteligentní infrastruktura.


Redakčně upravená tisková zpráva ČNOPK.

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme